Saksan epäsäännölliset verbit: A Complete Guide

Saksan epäsäännölliset verbit voivat olla oppijoille haasteellisia niiden arvaamattomien taivutusmallien vuoksi. Tässä oppaassa tarkastelemme saksan kielen epäsäännöllisten verbien eri tyyppejä ja annamme esimerkkejä ymmärtämisen helpottamiseksi.

 

Vahvat verbit

Saksan kielen vahvoissa verbeissä tapahtuu vokaalimuutoksia kantasanassa, kun niitä konjugoidaan. Nämä muutokset voivat olla epäsäännöllisiä, eivätkä ne noudata tiettyä kaavaa. Tässä on muutamia esimerkkejä:

 

 • gehen (mennä):

  • ich gehe (Minä menen)
  • du gehst (sinä menet)
  • er/sie/es geht (hän menee)
  • wir gehen (me menemme)
  • ihr geht (sinä menet)
  • sie gehen (he menevät)

 

 • trinken (juomaan):

  • ich trinke (Minä juon)
  • du trinkst (sinä juot)
  • er/sie/es trinkt (hän juo)
  • wir trinken (me juomme)
  • ihr trinkt (sinä juot)
  • sie trinken (he juovat)

 

Heikot verbit

Saksan kielen heikot verbit noudattavat säännöllistä taivutusmallia ja ennustettavia päätteitä. Joissakin heikoissa verbeissä voi kuitenkin olla epäsäännöllisyyksiä. Seuraavassa on esimerkkejä heikoista verbeistä:

 

 • arbeiten (töihin):

  • ich arbeite (Minä työskentelen)
  • du arbeitest (sinä työskentelet)
  • er/sie/es arbeitet (hän toimii)
  • wir arbeiten (me työskentelemme)
  • ihr arbeitet (sinä työskentelet)
  • sie arbeiten (ne toimivat)

 

 • spielen (soittaa):

  • ich spiele (Minä soitan)
  • du spielst (sinä soitat)
  • er/sie/es spielt (hän soittaa)
  • wir spielen (me leikimme)
  • ihr spielt (sinä soitat)
  • sie spielen (he soittavat)

 

Sekamuotoiset verbit

Sekamuotoisissa verbeissä on sekä vahvojen että heikkojen verbien piirteitä. Niillä voi olla epäsäännöllinen kanta, mutta ne noudattavat säännöllisiä päätteitä konjugoinnissa. Seuraavassa on esimerkkejä sekamuotoisista verbeistä:

 

 • finden (löytää):

  • ich finde (Löydän)
  • du findest (löydät)
  • er/sie/es findet (hän löytää)
  • wir finden (löydämme)
  • ihr findet (löydät)
  • sie finden (he löytävät)

 

 • denken (ajatella):

  • ich denke (luulisin)
  • du denkst (luulet)
  • er/sie/es denkt (hän ajattelee)
  • wir denken (luulemme)
  • ihr denkt (luulet)
  • sie denken (he luulevat)