Heikot verbit saksaksi

Saksan kielessä, kuten monissa muissakin kielissä, on rikas ja monimutkainen verbijärjestelmä. Tässä järjestelmässä yksi keskeisistä luokista on heikkojen verbien luokka. Vahvat verbit muuttuvat huomattavasti kantamuodoissaan, kun niitä konjugoidaan, kun taas heikot verbit noudattavat johdonmukaisempaa kaavaa. Tässä artikkelissa perehdymme saksan kielen heikkojen verbien maailmaan ja tutkimme niiden ominaisuuksia, taivutusmalleja ja yleisiä esimerkkejä.

 

Mitä ovat heikot verbit?

Heikot verbit tai “schwache Verben” ovat saksan kielessä verbejä, jotka tyypillisesti noudattavat säännöllistä taivutusmallia, mikä tekee niiden käsittelystä helpompaa kuin vahvojen verbien vastaavien verbien. Heikkojen verbien keskeinen piirre on se, että ne muodostavat menneen ajan ja menneen partitiivin lisäämällä “-t” tai “-et” pääte infinitiivin juureen.

 

Konjugaatiokuviot

Saksan kielen heikot verbit voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan niiden taivutusmallin perusteella:

 1. Säännölliset heikot verbit (tyyppi 1): Nämä verbit lisäävät “-t” pääte infinitiivin juureen menneen ajan ja menneen partitiivin muodostamiseksi. Esimerkiksi verbi “spielen” (soittaa) tulee “spielte” (soitti) menneessä aikamuodossa ja “gespielt” (soitti) menneen partitiivissa.

 2. Sekamuotoiset heikot verbit (tyyppi 2): Sekamuotoiset heikot verbit noudattavat samaa “-t” päätesääntöä niiden menneen aikamuodon osalta, mutta muuttaa hieman niiden infinitiivin juurta. Esimerkiksi verbi “helfen” (auttaa) tulee “half” (auttoi) menneessä aikamuodossa ja “geholfen” (auttoi) menneen partitiivissa.

 3. Erilliset heikot verbit (tyyppi 3): Erilliset heikot verbit ovat ainutlaatuisia siinä mielessä, että ne koostuvat etuliitteestä ja juuriverbistä. Konjugoituna “-t” pääte lisätään juuriverbiin, kun taas etuliite säilyy ennallaan. Esimerkiksi, “anrufen” (soittaa) tulee “rief an” (called) menneessä aikamuodossa ja “angerufen” (kutsuttu) menneen partitiivissa.

 

Yleisiä esimerkkejä

Seuraavassa on muutamia yleisiä saksan kielen heikkoja verbejä, jotka kuuluvat johonkin näistä kolmesta kategoriasta:

 

1. Säännöllinen heikko verbi (tyyppi 1):

 • arbeiten (töihin)
  • Mennyt aikamuoto: arbeitete (työskennellyt)
  • Past Participle: gearbeitet (työskennellyt)

 

2. Sekamuotoinen heikko verbi (tyyppi 2):

 • backen (leipoa)
  • Mennyt aikamuoto: backte (leivottu)
  • Past Participle: gebacken (leivottu)

 

3. Erotettava heikko verbi (tyyppi 3):

 • fernsehen (katsomaan televisiota)
  • Mennyt aikamuoto: sah fern (katsoi televisiota)
  • Past Participle: ferngesehen (katsoi televisiota)

 

Muita esimerkkejä

Seuraavassa on muutamia yleisempiä heikkoja verbejä saksaksi sekä esimerkkilauseet, jotka havainnollistavat niiden käyttöä:

 

Kochen (keittää)

 • Sie kocht gerne italienische Gerichte. (Hän kokkaa mielellään italialaisia ruokia.)
 • Wer wird heute Abend das Abendessen kochen? (Kuka laittaa illallista tänä iltana?)

 

Lesen (lukea)

 • Ich lese gerne Bücher. (Pidän kirjojen lukemisesta.)
 • Gestern habe ich die Zeitung gelesen. (Eilen luin sanomalehteä.)

 

Spielen (soittaa)

 • Die Kinder spielen im Park. (Lapset leikkivät puistossa.)
 • Gestern haben wir Fußball gespielt. (Eilen pelasimme jalkapalloa.)

 

Trinken (juoda)

 • Kannst du bitte etwas Wasser trinken? (Voisitteko juoda vettä?)
 • Gestern habe ich einen Kaffee getrunken. (Eilen join kahvia.)

 

Lernen (oppia)

 • Sie lernt Deutsch an der Universität. (Hän opiskelee saksaa yliopistossa.)
 • Wir haben gestern neue Vokabeln gelernt. (Eilen opimme uutta sanastoa.)

 

Hören (kuulla/kuunnella)

 • Ich höre gerne Musik. (Kuuntelen mielelläni musiikkia.)
 • Haben Sie das gehört? (Kuulitteko tuon?)

 

Wohnen (asua/asua)

 • Sie wohnen in einem schönen Haus. (He asuvat kauniissa talossa.)
 • Ich habe früher in Berlin gewohnt. (Asuin ennen Berliinissä.)

 

Kaufen (ostaa)

 • Wir kaufen heute Lebensmittel ein. (Ostamme tänään elintarvikkeita.)
 • Gestern habe ich ein neues Auto gekauft. (Eilen ostin uuden auton.)