Saksan ja englannin kieliopin vertailu: keskeiset erot ja yhtäläisyydet

Saksa ja englanti ovat molemmat indoeurooppalaisia kieliä, mutta niillä on erilaiset kieliopilliset rakenteet. Tässä artikkelissa tarkastelemme saksan ja englannin kieliopin keskeisiä eroja ja yhtäläisyyksiä.

 

Sanajärjestys

Saksan

 • Saksan kielessä sanajärjestys on subjekti-verbiobjekti (SVO), kuten englannissa.
 • Saksan kieli on kuitenkin joustavampi sanajärjestyksensä suhteen, koska se käyttää tavujärjestelmää. Tämä tarkoittaa, että sanajärjestys voi muuttua ilman, että lauseen merkitys muuttuu.

Englanti

 • Englannin kielessä noudatetaan useimmissa tapauksissa myös subjekti-verbi-objekti (SVO) -järjestystä.
 • Toisin kuin saksan kielessä, englannin kielessä sanajärjestys on vähemmän joustava, ja sen muuttaminen voi usein muuttaa lauseen merkitystä.

 

Tapaukset

Saksan

 • Saksan kielessä on neljä sijamuotoa: nominatiivi, akkusatiivi, datiivi ja genetiivi.
 • Substantiivin sijamuodon mukaan määräytyy sen funktio lauseessa, ja se vaikuttaa siihen liittyviin artikkeleihin, adjektiiveihin ja pronomineihin.

Englanti

 • Englannin kielessä oli ennen laajempi tapausjärjestelmä, mutta se on suurelta osin kadonnut. Joitakin jäänteitä on kuitenkin jäljellä, kuten pronominin tapaukset (esim, I/me, he/him, she/her).
 • Englannin kielessä käytetään pääasiassa sanajärjestystä ja prepositioita osoittamaan sanojen välinen suhde lauseessa.

 

Artikkelit

Saksan

 • Saksan artikkelit (määräiset ja määrittelemättömät) muuttuvat sen mukaan, minkä sukupuolen, luvun ja tapauksen mukaan ne ovat.
 • Saksassa on kolme määräistä artikkelia: “der” (maskuliininen), “die” (feminiininen), ja “das” (neutri).

Englanti

 • Englannin artikkelit (a/an ja the) eivät muutu sukupuolen, lukumäärän tai tapauksen mukaan.
 • Englannissa on vain yksi määräinen artikkeli (“the”) ja kaksi epämääräistä artikkelia (“a” ja “an”).

 

Verbin taivutus

Saksan

 • Saksan verbien taivutus perustuu persoonaan ja lukumäärään (I am, you are, he/she/it is).
 • Saksassa on vahvoja ja heikkoja verbejä, ja epäsäännölliset verbit ovat yleisiä.

Englanti

 • Englannin verbien taivutus aikamuodon ja persoonan mukaan (I am, you are, he/she/it is).
 • Englannin kielessä on vähemmän verbien konjugaatioita kuin saksassa, ja epäsäännöllisiä verbejä esiintyy myös, mutta ne ovat harvinaisempia.