Yleisiä saksan kielioppivirheitä englanninkielisille puhujille

Saksan kielioppi voi olla haastava asia englantia puhuville, jotka opettelevat kieltä. Vaikka molemmissa kielissä on joitakin yhtäläisyyksiä, niissä on myös keskeisiä eroja, jotka voivat johtaa virheisiin. Tässä artikkelissa tarkastelemme joitakin yleisiä saksan kielioppivirheitä, joita englanninkieliset tekevät, sekä esimerkkejä, jotka auttavat selventämään näitä asioita.

 

Sanajärjestysvirheet

Saksan kielessä sanajärjestys voi poiketa huomattavasti englannin kielestä. Yksi yleinen virhe on verbin sijoittaminen lausekkeen loppuun sen sijaan, että se sijoittuisi päälauseissa toiseen asemaan.

Esimerkki:

 • Englanniksi: “I go tomorrow to the cinema.”
 • Väärää saksaa: “Ich gehe morgen ins Kino.”
 • Oikea saksa: “Morgen gehe ich ins Kino.”

 

Negaatiovirheet

Saksan kielessä negaatiossa käytetään sanaa “nicht” (ei) tai muita negaatiosanoja kuten “kein” (none) oikein. Englannin kielen puhujat kamppailevat usein sen kanssa, mihin nämä sanat pitäisi sijoittaa lauseessa.

Esimerkki:

 • Englanniksi: “I don’t speak German.”
 • Väärää saksaa: “Ich spreche nicht Deutsch.”
 • Oikea saksa: “Ich spreche kein Deutsch.”

 

Sukupuoli ja artikkelit

Saksankielisillä substantiiveilla on kieliopillinen sukupuoli (masculine, feminine, neuter), joka määrittää käytetyt artikkelit (der, die, das). Englantia puhuvien on usein haastavaa muistaa kunkin substantiivin sukupuoli.

Esimerkki:

 • Englanniksi: “The book is interesting.”
 • Väärää saksaa: “Der Buch ist interessant.”
 • Oikea saksa: “Das Buch ist interessant.”

 

Modaaliverbin sijoittaminen

Saksan kielen modaaliverbit, kuten “können” (tölkki) tai “müssen” (must), sijoitetaan lauseissa eri tavalla kuin englannissa. Ne tulevat usein ennen pääverbiä.

Esimerkki:

 • Englanniksi: “I can speak German.”
 • Väärää saksaa: “Ich sprechen kann Deutsch.”
 • Oikea saksa: “Ich kann Deutsch sprechen.”