Het Franse werkwoord "Entendre" vervoegen

De Franse taal heeft een rijk en divers systeem van werkwoordvervoegingen, en een werkwoord dat deze complexiteit illustreert is "entendre". In dit artikel zullen we de vervoeging van het werkwoord "entendre" in verschillende tijden en stemmingen onderzoeken, zodat je een uitgebreide handleiding krijgt om dit werkwoord effectief te gebruiken in je Franse gesprekken.

 

Tegenwoordige tijd (Présent)

In de tegenwoordige tijd vervoegt "entendre" als volgt:

- Je entends (Ik hoor)
- Tu entends (Jij hoort)
- Il/Elle/On entend (Hij/Zij/iemand hoort)
- Nous entendons (Wij horen)
- Vous entendez (U hoort)
- Ils/Elles entendent (Zij horen)

 

Verleden tijden (Passé Composé en Imparfait)

 

Composé passe-partout

De passé composé wordt gebruikt om handelingen of gebeurtenissen te beschrijven die in het verleden zijn voltooid. Om "entendre" in de passé composé te vervoegen, moet je het hulpwerkwoord "avoir" en het voltooid deelwoord "entendu" gebruiken.

- J'ai entendu (Ik hoorde)
- Tu as entendu (Je hebt het gehoord)
- Il/Elle/On a entendu (Hij/Zij/Hij hoorde)
- Nous avons entendu (We hebben het gehoord)
- Vous avez entendu (U hebt het gehoord)
- Ils/Elles ont entendu (Zij hoorden)

 

Imparfait

De imparfait wordt gebruikt om lopende of gebruikelijke handelingen in het verleden te beschrijven. Om "entendre" te vervoegen in de imparfait, moet je de stam "entend-" gebruiken en de volgende uitgangen toevoegen:

- J'entendais (ik hoorde)
- Tu entendais (Vroeger hoorde je)
- Il/Elle/On entendait (Hij/Zij/On hoorde)
- Nous entendions (Wij hoorden vroeger)
- Vous entendiez (Vroeger hoorde je)
- Ils/Elles entendaient (Zij hoorden)

 

Toekomende tijd (Futur Simple)

In de toekomende tijd vervoegt "entendre" als volgt:

- J'entendrai (Ik zal horen)
- Tu entendras (U zult horen)
- Il/Elle/On entendra (Hij/Zij/iemand zal horen)
- Nous entendrons (Wij zullen horen)
- Vous entendrez (U zult horen)
- Ils/Elles entendront (Zij zullen horen)

 

Voorwaardelijke wijs (Conditionnel Présent)

De voorwaardelijke wijs wordt gebruikt om handelingen uit te drukken die afhankelijk zijn van een voorwaarde. Om "entendre" te vervoegen in de voorwaardelijke wijs, moet je de volgende uitgangen gebruiken:

- Je comprendrais (Ik zou horen)
- Tu comprendrais (Je zou horen)
- Il/Elle/On comprendrait (Hij/Zij/iemand zou horen)
- Nous comprendrions (Wij zouden horen)
- Vous comprendriez (U zou horen)
- Ils/Elles comprendraient (Zij zouden horen)

 

10 voorbeeldzinnen met het woord "entendre"

Hier zijn 10 voorbeeldzinnen met het woord "entendre" in verschillende grammaticale tijden:

  1. Je l'entends chanter. (Ik hoor hem zingen.) - Tegenwoordige tijd
  2. Tu entendras la musique plus tard. (Je zult de muziek later horen.) - Toekomende Tijd
  3. Il n'entendait pas bien à cause du bruit. (Hij kon niet goed horen door het lawaai.) - Imparfait
  4. Nous avons entendu un cri dans la nuit. (We hoorden een schreeuw in de nacht.) - Passé Composé
  5. Vous entendiez les oiseaux ce matin. (Je hebt vanmorgen de vogels gehoord.) - Imparfait
  6. Ils entendraient la nouvelle demain. (Ze zouden het nieuws morgen horen.) - Voorwaardelijke Stemming
  7. Elle a entendu son nom prononcé. (Ze hoorde haar naam uitgesproken worden.) - Passé Composé
  8. On entend souvent des rires dans ce parc. (Men hoort vaak gelach in dit park.) - Tegenwoordige tijd
  9. Nous entendrons le résultat bientôt. (We zullen het resultaat binnenkort horen) - Toekomende Tijd
  10. Il aurait entendu le message s'il avait répondu. (Hij zou het bericht gehoord hebben als hij geantwoord had.) - Voorwaardelijke Stemming

 

Samenvatting

Het vervoegen van het Franse werkwoord "entendre" kan een uitdaging lijken vanwege de vele tijden en stemmingen, maar met oefening kun je het correct gebruiken in verschillende contexten. Als je weet hoe je "entendre" moet gebruiken in de tegenwoordige, verleden en toekomende tijd en in de voorwaardelijke wijs, zal je vermogen om effectief te communiceren in het Frans aanzienlijk verbeteren. Dus, blijf oefenen en luisteren, en je zult zien dat "entendre" een waardevol hulpmiddel wordt in je Franse taalrepertoire.