Het Franse werkwoord "Apporter" vervoegen

De Franse taal staat bekend om zijn complexe systeem van werkwoordvervoegingen. Werkwoorden in het Frans kunnen van vorm veranderen afhankelijk van het onderwerp, de tijd, de stemming en de stem. In dit artikel zullen we ons richten op de vervoeging van het werkwoord "apporter", wat in het Engels "brengen" of "dragen" betekent.

 

Tegenwoordige tijd (Présent)

In de tegenwoordige tijd wordt "apporter" als volgt vervoegd:

- Je apporte (Ik breng)
- Tu apportes (Jij brengt)
- Il/elle/on apporte (Hij/zij/iemand brengt)
- Nous apportons (Wij brengen)
- Vous apportez (U brengt)
- Ils/elles apportent (Zij brengen)

 

Verleden tijden (Passé Composé en Imparfait)

De verleden tijden in het Frans kunnen een beetje lastig zijn, maar "apporter" volgt de standaardpatronen.

 

Composé passe-partout

Om de passé composé te vormen, moet je het hulpwerkwoord "avoir" (hebben) en het voltooid deelwoord "apporté" gebruiken. Zo ziet het eruit:

- J'ai apporté (Ik bracht)
- Tu as apporté (Jij bracht)
- Il/elle/on a apporté (Hij/zij/iemand bracht)
- Nous avons apporté (Wij brachten)
- Vous avez apporté (U bracht)
- Ils/elles ont apporté (Zij brachten)

 

Imparfait

De imparfait wordt gebruikt om lopende of gebruikelijke handelingen in het verleden te beschrijven. Om "apporter" te vervoegen in de imparfait, gebruik je de stam "apport" en voeg je de juiste uitgangen toe:

- J'apportais (Ik bracht vroeger)
- Tu apportais (Jij bracht vroeger)
- Il/elle/on apportait (Hij/zij/iemand bracht)
- Nous apportions (Wij brachten vroeger)
- Vous apportiez (Jij bracht vroeger)
- Ils/elles apportaient (Zij brachten)

 

Toekomende tijd (Futur Simple)

De toekomende tijd in het Frans is relatief eenvoudig. Om "apporter" in de toekomende tijd te vervoegen, voeg je de volgende uitgangen toe aan de infinitiefvorm "apporter":

- J'apporterai (Ik zal brengen)
- Tu apporteras (Jij brengt mee)
- Il/elle/on apportera (Hij/zij/iemand zal brengen)
- Nous apporterons (Wij zullen brengen)
- Vous apporterez (U brengt mee)
- Ils/elles apporteront (Zij zullen brengen)

 

Voorwaardelijke wijs (Conditionnel)

De voorwaardelijke wijs wordt gebruikt om handelingen uit te drukken die afhankelijk zijn van bepaalde voorwaarden. Om "apporter" in de voorwaardelijke wijs te vervoegen, gebruik je de volgende uitgangen met de infinitiefvorm:

- Je apporterais (Ik zou brengen)
- Tu apporterais (Jij zou meebrengen)
- Il/elle/on apporterait (Hij/zij/iemand zou meebrengen)
- Nous apporterions (Wij zouden meebrengen)
- Vous apporteriez (U zou meebrengen)
- Ils/elles apporteraient (Zij zouden brengen)

 

10 voorbeeldzinnen met het woord "apporter"

Hier zijn 10 voorbeeldzinnen met het woord "apporter" in verschillende grammaticale tijden:

  1. Je vais apporter des fleurs à la fête. (Ik zal bloemen meebrengen naar het feest.) - Futur Simple
  2. Tu as apporté ton livre à l'école. (Je bracht je boek mee naar school.) - Passé Composé
  3. Il apportera le gâteau d'anniversaire. (Hij zal de verjaardagstaart brengen.) - Futur Simple
  4. Nous apportions toujours notre pique-nique à la plage. (We brachten onze picknick naar het strand.) - Imparfait
  5. Vous apportiez de bonnes nouvelles. (Jullie brachten goed nieuws.) - Imparfait
  6. Elles ont apporté des cadeaux pour la fête. (Ze brachten geschenken mee voor het feest.) - Passé Composé
  7. On m'a dit d'apporter une pièce d'identité. (Ik moest een identiteitsbewijs meenemen.) - Passé Composé
  8. J'apporterai mon parapluie s'il pleut (Ik zal mijn paraplu meenemen als het regent) - Futur Simple
  9. Elle apporterait son chien si elle pouvait. (Ze zou haar hond meenemen als ze kon.) - Conditionnel
  10. Nous devons apporter des changements à notre plan. (We moeten wijzigingen aanbrengen in ons plan.) - Infinitif

 

Samenvatting

Het vervoegen van het Franse werkwoord "apporter" lijkt misschien ingewikkeld, maar met oefening kun je de verschillende vormen in verschillende tijden en stemmingen onder de knie krijgen. Begrijpen hoe je "apporter" correct gebruikt in verschillende contexten is essentieel voor effectieve communicatie in de Franse taal. Dus, blijf oefenen, en binnenkort zul je in staat zijn om de juiste vervoeging in elk gesprek te gebruiken!