Duitse wederkerende werkwoorden en hun gebruik in de context

Wederkerende werkwoorden spelen een cruciale rol in de Duitse taal en geven handelingen aan die het onderwerp op zichzelf uitvoert. Als je weet hoe je wederkerende werkwoorden correct gebruikt, kun je veel effectiever communiceren in het Duits. In dit artikel kijken we naar het gebruik van Duitse wederkerende werkwoorden in verschillende contexten, samen met voorbeelden om het gebruik te illustreren.

 

Wat zijn wederkerende werkwoorden?

Wederkerende werkwoorden in het Duits zijn werkwoorden die vergezeld gaan van een wederkerend voornaamwoord, meestal eindigend op “-self” of “-selves” in het Engels. Deze voornaamwoorden geven aan dat de actie van het werkwoord terugkaatst naar het onderwerp. Bijvoorbeeld, “sich waschen” betekent "zich wassen", waarbij “sich” is het wederkerend voornaamwoord.

 

Wederkerende werkwoorden in dagelijkse activiteiten

Wederkerende werkwoorden worden vaak gebruikt bij het beschrijven van dagelijkse activiteiten die mensen op zichzelf uitvoeren. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. sich anziehen - zich aankleden
  Voorbeeld: Ich ziehe mich morgens schnell an. (Ik kleed mezelf 's ochtends snel aan).

 2. sich waschen - zich wassen
  Voorbeeld: Er wäscht sich gründlich die Hände. (Hij wast zijn handen grondig.)

 3. sich die Haare kämmen - iemands haar kammen
  Voorbeeld: Sie kämmt sich die Haare vor dem Spiegel. (Ze kamt haar haar voor de spiegel.)

 

Wederkerende werkwoorden in emoties en staten

Wederkerende werkwoorden worden ook gebruikt om emoties of toestanden uit te drukken die van invloed zijn op jezelf. Hier zijn een paar voorbeelden:

 1. sich freuen - gelukkig zijn
  Voorbeeld: Wir freuen uns auf das Wochenende. (We kijken uit naar het weekend.)

 2. sich ärgern - geïrriteerd zijn
  Voorbeeld: Warum ärgerst du dich über kleine Dinge? (Waarom erger je je aan kleine dingen?)

 3. sich entspannen - ontspannen
  Voorbeeld: Nach der Arbeit entspannt er sich gerne vor dem Fernseher. (Na het werk ontspant hij zich graag voor de tv).

 

Wederkerende werkwoorden in wederkerige handelingen

Wederkerende werkwoorden kunnen ook wijzen op wederkerige handelingen tussen twee of meer personen. Hier zijn een paar voorbeelden:

 1. sich treffen - om elkaar te ontmoeten
  Voorbeeld: Wir treffen uns morgen im Café. (We ontmoeten elkaar morgen in het café.)

 2. sich umarmen - om elkaar te omhelzen
  Voorbeeld: Die Freunde umarmen sich zur Begrüßung. (De vrienden omhelzen elkaar ter begroeting.)