Tyske modalverb og deres bruk i dagligdags samtale

Modalverb spiller en avgjørende rolle i det tyske språket, og indikerer nødvendighet, evne, tillatelse eller mulighet. Hvis du forstår hvordan du bruker modalverb på riktig måte, kan du bli mye bedre til å snakke flytende i hverdagssamtaler. La oss se nærmere på bruken av tyske modalverb og utforske noen eksempler for å forstå nyansene i dem.

 

Introduksjon til modalverb

På tysk er modalverb hjelpeverb som modifiserer betydningen av hovedverbet i en setning. De uttrykker talerens holdning til handlingen som beskrives av hovedverbet. De vanligste modalverbene i tysk er

 • können (kan/være i stand til å)
 • müssen (må/å måtte)
 • dürfen (kan/skal få lov til å)
 • sollen (bør/skal være ment å)
 • wollen (ønsker å)
 • möchten (vil gjerne)

 

Bruk av modalverb

 1. Können (Kan/være i stand til):

  • Uttrykker evne eller mulighet.
   • Eksempel: Ich kann Deutsch sprechen. (Jeg kan snakke tysk.)
 2. Müssen (må/skal ha):

  • Indikerer nødvendighet eller forpliktelse.
   • Eksempel: Ich muss heute früh aufstehen. (Jeg må stå opp tidlig i dag.)
 3. Dürfen (Kan/skal få lov til å):

  • Betegner tillatelse eller forbud.
   • Eksempel: Du darfst hier nicht parken. (Det er ikke tillatt å parkere her.)
 4. Sollen (bør/skal antas å være):

  • Indikerer råd, forpliktelse eller forventning.
   • Eksempel: Du solltest mehr Wasser trinken. (Du bør drikke mer vann.)
 5. Wollen (Vil):

  • Uttrykker ønske eller intensjon.
   • Eksempel: Er will nach Deutschland reisen. (Han ønsker å reise til Tyskland.)
 6. Möchten (Vil gjerne):

  • Høflig form for å uttrykke ønsker eller forespørsler.
   • Eksempel: Ich möchte gerne einen Kaffee bestellen. (Jeg vil gjerne bestille en kaffe, takk.)

 

Eksempler fra dagligdags konversasjon

 1. Be om tillatelse:

  • Darf ich bitte das Fenster öffnen? (Kan jeg være så snill å åpne vinduet?)
 2. Uttrykke evne:

  • Ich kann sehr gut Klavier spielen. (Jeg kan spille piano veldig bra.)
 3. Indikerer nødvendighet:

  • Wir müssen morgen früh losfahren. (Vi må dra tidlig i morgen tidlig.)
 4. Tilbyr hjelp:

  • Soll ich dir bei den Hausaufgaben helfen? (Skal jeg hjelpe deg med leksene dine?)
 5. Å uttrykke begjær:

  • Ich möchte gerne ein Eis essen. (Jeg vil gjerne spise en is.)
 6. Å gi råd:

  • Du solltest mehr Obst essen. (Du burde spise mer frukt.)