Preposisjoner på tysk: Slik bruker du dem riktig

Preposisjoner på tysk: Slik bruker du dem riktig

Preposisjoner spiller en avgjørende rolle i tysk grammatikk, fordi de angir relasjoner mellom elementer i en setning. Å forstå hvordan man bruker dem riktig er avgjørende for å kunne kommunisere flytende og tydelig. I denne artikkelen ser vi nærmere på bruken av preposisjoner på tysk, og gir eksempler for å hjelpe deg med å forstå.

 

Forståelse av preposisjoner

På tysk er preposisjoner ord som etablerer relasjoner mellom substantiv, pronomen eller fraser og andre ord i en setning. Disse relasjonene kan angi sted, tid, retning, måte eller årsak.

 

Case System

Et av de viktigste aspektene ved å bruke preposisjoner riktig på tysk er å forstå kasussystemet. Preposisjoner på tysk kan styre ulike kasus: akkusativ, dativ eller genitiv. Kasus bestemmes av substantivets eller pronomenets funksjon i setningen og dets forhold til verbet og andre elementer.

 

Akkusativ kasus

Preposisjoner som indikerer bevegelse mot et bestemt sted, utløser ofte akkusativ.

Eksempler:

 1. Ich gehe in die Schule. (Jeg skal gå på skolen.)
 2. Er stellt das Buch auf den Tisch. (Han legger boken på bordet.)

 

Dativ kasus

Preposisjoner som angir sted eller bevegelse uten retning, styrer ofte dativ.

Eksempler:

 1. Ich bin in der Schule. (Jeg går på skole.)
 2. Das Buch liegt auf dem Tisch. (Boken ligger på bordet.)

 

Genitiv kasus

Preposisjoner som indikerer besittelse eller relasjoner krever ofte genitiv.

Eksempler:

 1. Er ist stolz auf sein Auto. (Han er stolt av bilen sin.)
 2. Die Farbe des Hauses gefällt mir. (Jeg liker fargen på huset.)

 

Vanlige preposisjoner og bruken av dem

Her er noen vanlige preposisjoner på tysk sammen med deres typiske bruk:

 • en (ved, på, til): Ich bin am Strand. (Jeg er på stranden.)
 • (på, på): Das Buch liegt auf dem Tisch. (Boken ligger på bordet.)
 • i (i, inn i): Sie geht in die Stadt. (Hun drar inn til byen.)
 • über (over, over): Der Vogel fliegt über das Haus. (Fuglen flyr over huset.)
 • under (under, nedenfor): Die Katze liegt unter dem Tisch. (Katten ligger under bordet.)