Forskjeller mellom formell og uformell tysk: Når bruker man Sie og Du?

I tysk språk og kultur gjenspeiler bruken av pronomenene "Sie" og "Du" graden av formalitet eller fortrolighet mellom de som snakker. Det er avgjørende for effektiv kommunikasjon å forstå når man skal bruke de ulike formene. La oss se nærmere på forskjellene mellom formell og uformell tysk og når du bør bruke “Sie” og “Du”.

 

Sie: Formell adresse

Når man henvender seg til noen i en formell sammenheng, for eksempel i jobbsammenheng eller når man snakker til fremmede eller eldre, bruker tyskerne pronomenet “Sie”. Denne formen signaliserer respekt og avstand mellom personer. Her er noen situasjoner der du kan bruke “Sie”:

 1. Profesjonelle innstillinger: På arbeidsplasser, under møter eller når man kommuniserer med klienter eller kunder, er det vanlig å bruke “Sie” for å opprettholde profesjonaliteten. For eksempel:

  • “Können Sie mir bitte das Dokument schicken?” (Kan du sende meg dokumentet?)
 2. Fremmede eller eldre: Når du snakker til noen du nettopp har møtt eller til personer som er eldre enn deg, er det høflig å bruke “Sie”. For eksempel:

  • “Entschuldigen Sie, wo ist die nächste Apotheke?” (Unnskyld meg, hvor er det nærmeste apoteket?)

 

Du: Uformell adresse

I motsetning til dette, “Du” brukes i uformelle sammenhenger blant venner, familiemedlemmer eller bekjente som du har et nært forhold til. Denne formen indikerer fortrolighet og en mer avslappet atmosfære. Her er noen eksempler på tilfeller der du kan bruke “Du”:

 1. Venner og likemenn: Når man snakker med venner eller jevnaldrende, er det vanlig å bruke “Du” for å etablere en vennlig tone. For eksempel:

  • “Kannst du mir bitte helfen?” (Kan du være så snill å hjelpe meg?)
 2. Familiemedlemmer: Innenfor familien, inkludert medlemmer av storfamilien, “Du” er den foretrukne formen. For eksempel

  • “Hast du Hunger?” (Er du sulten?)

 

Navigere i overgangen

Navigerer mellom “Sie” og “Du” kan noen ganger være vanskelig, spesielt når man går fra formelle til uformelle omgivelser. Her er noen tips:

 • Vent på invitasjonen: I uformelle sammenhenger bør du vente på at den andre personen inviterer deg til å bruke “Du” før du bytter fra “Sie”.

 • Følg ledelsen: Vær oppmerksom på hvordan andre tiltaler deg. Hvis de bruker “Du”er det som regel trygt å gjengjelde.

 • Forklar hvis du er usikker: Hvis du er usikker på hvilken form du skal bruke, er det akseptabelt å spørre høflig om “Du” eller “Sie” er passende.