"Rentendre" - Bøyning av det franske verbet

"Rentendre" er et uvanlig fransk verb som kanskje ikke er kjent for mange som lærer språket. Til tross for sin sjeldenhet er det viktig å forstå hvordan man bøyer dette verbet for de som ønsker å kommunisere effektivt på fransk. I denne artikkelen vil vi utforske bøyningen av "Rentendre" i ulike tider og stemninger.

 

Infinitiv form: "Rentendre"

Infinitivsformen av verbet "Rentendre" fungerer som grunnform og gjennomgår ingen endringer. Det forblir "Rentendre" uavhengig av subjekt eller kontekst.

 

Indikativ presens

I presens indikativ bøyes "Rentendre" på følgende måte:

- Je rentends (jeg hører igjen)
- Tu rentends (Du hører igjen)
- Il/elle/on rentend (Han/hun/man hører igjen)
- Nous rentendons (Vi hører igjen)
- Vous rentendez (Du hører igjen)
- Ils/elles rentendent (De hører igjen)

 

Imperfektum indikativ

Imperfektum indikativ uttrykker handlinger som skjedde gjentatte ganger eller over en lengre periode i fortiden. Bøyningen av "Rentendre" i denne tiden er som følger:

- Je rentendais (jeg pleide å høre igjen)
- Tu rentendais (Du pleide å høre igjen)
- Il/elle/on rentendait (Han/hun/man pleide å høre igjen)
- Nous rentendions (Vi pleide å høre igjen)
- Vous rentendiez (Du pleide å høre igjen)
- Ils/elles rentendaient (De pleide å høre igjen)

 

Enkel fremtid

For å uttrykke handlinger som vil skje i fremtiden, kan du bruke enkel futurum. Slik bøyes "Rentendre" i denne formen:

- Je rentendrai (Jeg vil høre igjen)
- Tu rentendras (Du vil høre igjen)
- Il/elle/on rentendra (Han/hun/man vil høre igjen)
- Nous rentendrons (Vi vil høre igjen)
- Vous rentendrez (Du vil høre igjen)
- Ils/elles rentendront (De vil høre igjen)

 

Betinget

Betingelsesformen brukes til å uttrykke handlinger som er avhengig av en betingelse. Bøyningen av "Rentendre" i betinget modus er som følger:

- Je rentendrais (jeg vil høre igjen)
- Tu rentendrais (Du vil høre igjen)
- Il/elle/on rentendrait (Han/hun/man ville høre igjen)
- Nous rentendrions (Vi vil høre igjen)
- Vous rentendriez (Du vil høre igjen)
- Ils/elles rentendraient (De ville høre igjen)

 

10 eksempler på setninger med ordet "Rentendre"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "Rentendre" i ulike grammatiske tider:

  1. Je rentends la musique. (Jeg hører musikken.) - presens indikativ
  2. Tu as rentendu cette chanson avant. (Du har hørt denne sangen før.) - Indikativ fortid
  3. Il/elle/on rentend toujours bien malgré le bruit. (Han/hun/man hører alltid godt til tross for støyen.) - presens indikativ
  4. Nous aurons rentendu cette nouvelle bientôt. (Vi vil ha hørt denne nyheten snart.) - futurum perfektum
  5. Vous rentendez les oiseaux chanter le matin. (Du hører fuglene synge om morgenen.) - presens indikativ
  6. Ils/elles rentendraient mieux si elles écoutaient attentivement. (De ville høre bedre hvis de hørte nøye etter.) - Betinget
  7. Elle rentendait la mélodie dans ses rêves. (Hun pleide å høre melodien i drømmene sine.) - Imperfektum indikativ
  8. Nous rentendrons les résultats demain. (Vi vil høre resultatene i morgen.) - futurum indikativ
  9. Les enfants ont rentendu le conte avec fascination. (Barna hørte historien med fascinasjon.) - fortid indikativ
  10. Je rentendrais volontiers cette chanson une autre fois. (Jeg vil gjerne høre denne sangen igjen.) - Betinget

Disse eksemplene viser hvordan "Rentendre" kan brukes i ulike grammatiske tider for å formidle ulike betydninger og kontekster på fransk.