"Refaire" - Bøying av det franske verbet

Refaire er et vanlig fransk verb som betyr "å gjøre om" eller "å lage på nytt". Det tilhører den andre gruppen av regelmessige -ir-verb, noe som gjør bøyningen relativt enkel når du forstår mønsteret. I denne artikkelen skal vi se nærmere på bøyningen av "refaire" i ulike tider og stemninger.

 

Indikativ presens

I presens indikativ bøyes "refaire" på følgende måte:

- Je refais (Jeg gjør om)
- Tu refais (Du gjør om)
- Il/elle/on refait (Han/hun/man gjør om)
- Nous refaisons (Vi gjør om)
- Vous refaites (Du gjør om)
- Ils/elles refont (De gjør om)

 

Imperfektum indikativ

Imperfektum brukes til å beskrive pågående eller gjentatte handlinger i fortiden. Slik bøyes "refaire" i imperfektum indikativ:

- Je refaisais (jeg gjorde om)
- Tu refaisaisais (Du gjorde om)
- Il/elle/on refaisait (Han/hun/man gjorde om)
- Nous refaisions (Vi gjorde om)
- Vous refaisiez (Du gjorde om)
- Ils/elles refaisaient (De gjorde om)

 

Fremtidig indikativ

For å uttrykke handlinger som vil skje i fremtiden, kan du bruke futurum indikativ:

- Je referai (jeg vil gjøre om)
- Tu referas (Du vil gjøre om)
- Il/elle/on refera (Han/hun/man vil gjøre om)
- Nous referons (Vi gjør om)
- Vous referez (Du vil gjøre om)
- Ils/elles referont (De vil gjøre om)

 

Betinget

Betingelsesformen brukes til å uttrykke handlinger som er avhengig av en betingelse. For å bøye "refaire" i kondisjonalis, bruk følgende:

- Je referais (Jeg ville gjøre om)
- Tu referais (Du vil gjøre om)
- Il/elle/on referait (Han/hun/man ville gjøre om)
- Nous referions (Vi ville gjøre om)
- Vous referiez (Du vil gjøre om)
- Ils/elles referaient (De ville gjøre om)

 

Konjunktiv

Konjunktiv brukes for å uttrykke tvil, ønske eller usikkerhet. Slik bøyer du "refaire" i konjunktiv:

- Que je refasse (At jeg gjør om)
- Que tu refasses (At du gjør om)
- Qu'il/elle/on refasse (at han/hun/man gjør om)
- Que nous refassions (At vi gjør om)
- Que vous refassiez (At du gjør om)
- Qu'ils/elles refassent (At de gjør om)

 

Imperativ

Imperativ brukes til å gi kommandoer eller komme med forespørsler. Konjugering av "refaire" i imperativ er som følger:

- Refais (Redo - uformell entall)
- Refaisons (La oss gjøre om - 1. person flertall)
- Refaites (Redo - formell entall/flertall)

 

10 eksempler på setninger med ordet "refaire"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "refaire" i ulike grammatiske tider:

  1. Je vais refaire mon lit. (Jeg kommer til å gjøre om sengen min.) - Future
  2. Tu devrais refaire cette recette. (Du bør gjøre om denne oppskriften.) - Betinget
  3. Il a déjà refait son CV. (Han har allerede gjort om CV-en sin.) - fortid perfektum
  4. Elle veut que je refasse le dessin. (Hun vil at jeg skal tegne tegningen på nytt.) - Konjunktiv
  5. Nous sommes en train de refaire la décoration. (Vi er i ferd med å pusse opp dekorasjonen.) - Present Continuous
  6. Vous aviez refait la peinture l'année dernière. (Du hadde gjort om maleriet i fjor.) - Perfektum
  7. Ils vont refaire l'expérience demain. (De kommer til å gjøre om eksperimentet i morgen.) - Fremtid
  8. On devrait refaire ces erreurs. (Man bør gjøre om disse feilene.) - Betinget
  9. Nous venons de refaire nos bagages. (Vi har nettopp gjort om bagasjen vår.) - presens perfektum
  10. Elles ont peur de refaire la même erreur. (De er redde for å gjøre om den samme feilen.) - Nåtid