Saksan yleiset idiomit ja niiden kielioppi: yleiskatsaus

Saksassa, kuten missä tahansa kielessä, on runsaasti idiomaattisia ilmaisuja, jotka tuovat syvyyttä ja väriä viestintään. Näiden idiomien ymmärtäminen ei ainoastaan paranna kielitaitoa, vaan antaa myös tietoa saksankielisten alueiden kulttuurivivahteista. Tässä artikkelissa tarkastelemme joitakin yleisiä saksan idiomeja ja tutkimme niiden kielioppia esimerkkien avulla.

 

Idiomit ja niiden merkitykset

 1. “Da liegt der Hund begraben”
  Kirjaimellinen käännös: "Sinne koira on haudattu."
  Merkitys: Se on asian ydin.

 2. “Tomaten auf den Augen haben”
  Kirjaimellinen käännös: "Silmissä on tomaatteja." "Silmissä on tomaatteja."
  Merkitys: Olla tietämätön tai sokea jollekin ilmeiselle asialle.

 3. “Schwein haben”
  Kirjaimellinen käännös: "Sian pitäminen."
  Merkitys: Ollakseni onnekas.

 

Kielioppi Insights

Sanajärjestyksen vaihtelut

Saksan idiomaattisissa ilmauksissa sanajärjestys saattaa poiketa tavanomaisesta lauserakenteesta. Esimerkiksi:

 • Normaali sanajärjestys: Subject-Verb-Object
  “Er hat ein Schwein” (Hänellä on sika)
 • Idiomaattinen ilmaisu: Verb-Subjekti
  “Ein Schwein haben” (Sian pitäminen)

Modaaliverbit ja infinitiivit

Monet saksan kielen idiomaattiset ilmaisut sisältävät modaaliverbejä, joita seuraa infinitiivi:

 • “Es zieht wie Hechtsuppe.”
  Kirjaimellinen käännös: "Se vetää kuin haukikeitto."
  Merkitys: Se on hyvin vetoinen.

Tässä esimerkissä, “zieht” (vetäminen) on modaaliverbin muoto. “ziehen” (vetää), jota seuraa infinitiivi “sein” (olla).

Tapaus Käyttö

Saksalaiset idiomit edellyttävät usein erityistapauksia, jotka voivat poiketa tavanomaisesta käytöstä:

 • “Das ist mir Wurst.”
  Kirjaimellinen käännös: "Se on minulle makkaraa."
  Merkitys: En välitä.

Täällä, “mir” (minulle) on datiivissa, joka ilmaisee epäsuoraa objektia.