Saksankieliset vertausmuodot ja superlatiivimuodot: Adjektiivit ja adverbit

Saksan kielessä, kuten monissa muissakin kielissä, adjektiiveja ja adverbejä voidaan käyttää eri muodoissa ilmaisemaan vertailuasteita. Komparatiivien ja superlatiivien muodostamisen ymmärtäminen on tärkeää tehokkaan saksankielisen viestinnän kannalta. Tutustutaanpa saksan kielen adjektiivien ja adverbien komparatiivi- ja superlatiivimuotoihin sekä niiden käyttöä havainnollistaviin esimerkkeihin.

 

Adjektiivien vertailevat muodot

Kun saksaksi verrataan kahta asiaa tai ihmistä, käytetään adjektiivien komparatiivimuotoa. Komparatiivi muodostetaan eri tavalla riippuen siitä, onko adjektiivi heikko vai vahva adjektiivi.

Heikot adjektiivit

Heikot adjektiivit ovat sellaisia, joilla on jo perusmuodossaan pääte. Muodostaaksesi komparatiivin, lisäät yksinkertaisesti “er” adjektiivin loppuun.

Esimerkkejä:

 • alt (vanha) -> älter (vanhempi)
 • jung (nuori) -> jünger (nuorempi)
 • klein (pieni) -> kleiner (pienempi)

Vahvat adjektiivit

Vahvoja adjektiiveja ovat ne, joiden perusmuodossa ei ole päätettä. Komparatiivin muodostamiseksi lisätään “er” adjektiivin loppuun ja lisää umlautti. (¨) vokaaliin, jos mahdollista.

Esimerkkejä:

 • groß (iso) -> größer (isompi)
 • klug (fiksu) -> klüger (fiksumpi)
 • schön (kaunista) -> schöner (kauniimpi)

 

Adjektiivien superlatiivimuodot

Superlatiivimuotoa käytetään, kun verrataan yhtä asiaa tai henkilöä kaikkiin muihin ryhmään kuuluviin. Saksan kielessä superlatiivien muodostus riippuu komparatiivien tapaan siitä, onko adjektiivi heikko vai vahva.

Heikot adjektiivit

Muodostaaksesi superlatiivin heikkojen adjektiivien kanssa, lisäätte “am” ennen adjektiivia ja “sten” lopussa.

Esimerkkejä:

 • alt (vanha) -> am ältesten (vanhin)
 • jung (nuori) -> am jüngsten (nuorin)
 • klein (pieni) -> am kleinsten (pienin)

Vahvat adjektiivit

Vahvoja adjektiiveja varten lisätään “am” ennen adjektiivia ja “sten” lopussa yhdessä umlautin kanssa (¨) jos mahdollista.

Esimerkkejä:

 • groß (iso) -> am größten (suurin)
 • klug (fiksu) -> am klügsten (fiksuin)
 • schön (kaunista) -> am schönsten (kaunein)

 

Adverbien vertailevat muodot

Vertailevia adverbien muotoja käytetään vertaamaan kahden asian voimakkuutta tai toimintatapaa.

Muodostelma

Saksan kielessä adverbien komparatiivin muodostamiseen lisätään yleensä seuraava lause “er” adverbiin.

Esimerkki:

 • schnell (nopeasti) -> schneller (nopeammin)
 • laut (äänekkäästi) -> lauter (kovempaa)
 • gut (hyvin) -> besser (parempi)

 

Adverbien superlatiivimuodot

Adverbien superlatiivimuotoja käytetään kuvaamaan suurinta intensiteettiä tai toimintatapaa.

Muodostelma

Muodostaaksesi adverbien superlatiivin, lisäät yleensä "am" ennen adverbia ja “sten” lopussa.

Esimerkki:

 • schnell (nopeasti) -> am schnellsten (nopein)
 • laut (äänekkäästi) -> am lautesten (äänekkäin)
 • gut (hyvin) -> am besten (paras)