Bøjning af det franske verbum "tenir"

Det franske sprog har en bred vifte af verber, hver med sit eget unikke bøjningsmønster. Et af disse verber er "tenir", som betyder "at holde" eller "at beholde". I denne artikel vil vi dykke ned i bøjningen af verbet "tenir" i forskellige tider og stemninger og kaste lys over, hvordan man bruger det korrekt i forskellige sammenhænge.

 

Nutid (Présent)

I nutid bøjes "tenir" som følger:

- Je tiens (jeg holder)
- Tu tiens (Du holder)
- Il/elle/on tient (Han/hun/anden holder)
- Nous tenons (Vi holder)
- Vous tenez (Du holder)
- Ils/elles tiennent (De holder)

 

Datid

 

1. Ufuldkommen tid (Imparfait)

I imperfektum bøjes "tenir" som:

- Je tenais (jeg holdt)
- Tu tenais (Du holdt)
- Il/elle/on tenait (han/hun/anden holdt)
- Nous tenions (Vi holdt)
- Vous teniez (Du holdt)
- Ils/elles tenaient (De holdt fast)

 

2. Simpel fortid (Passé Simple)

Den simple datid af "tenir" er mindre almindeligt brugt i moderne fransk, men findes stadig i litteraturen. Dens bøjning er som følger:

- Je tins (jeg holdt)
- Tu tins (Du holdt)
- Il/elle/on tint (Han/hun/anden holdt)
- Nous tînmes (Vi holdt)
- Vous tîntes (Du holdt)
- Ils/elles tinrent (De holdt)

 

3. Perfektum datid (Plus-que-parfait)

For at udtrykke handlinger, der fandt sted før en anden fortidig handling, kan du bruge datidsformen af "tenir". Den dannes på følgende måde:

- J'avais tenu (jeg havde holdt)
- Tu avais tenu (Du havde holdt)
- Il/elle/on avait tenu (Han/hun/anden havde holdt)
- Nous avions tenu (Vi havde holdt)
- Vous aviez tenu (Du havde holdt)
- Ils/elles avaient tenu (De havde holdt)

 

Fremtidige tider

 

1. Nær fremtid (Futur Proche)

Den nære fremtid bruges til at angive handlinger, der snart vil ske. For at bøje "tenir" i denne datid skal du bruge verbet "aller" (at gå) som hjælpeverbum:

- Je vais tenir (jeg vil holde)
- Tu vas tenir (Du kommer til at holde)
- Il/elle/on va tenir (Han/hun/den ene vil holde)
- Nous allons tenir (Vi kommer til at holde)
- Vous allez tenir (Du kommer til at holde)
- Ils/elles vont tenir (De kommer til at holde)

 

2. Simpel fremtid (Futur Simple)

I simpel fremtid bøjes "tenir" som følger:

- Je tiendrai (Jeg vil holde)
- Tu tiendras (Du vil holde)
- Il/elle/on tiendra (Han/hun/anden vil holde)
- Nous tiendrons (Vi vil holde)
- Vous tiendrez (Du vil holde)
- Ils/elles tiendront (De vil holde)

 

Betinget stemning (Conditionnel)

Den betingede stemning bruges til at udtrykke hypotetiske situationer eller høflige anmodninger. For at bøje "tenir" i konditionalis, skal du bruge følgende former:

- Je tiendrais (jeg ville holde)
- Tu tiendrais (Du ville holde)
- Il/elle/on tiendrait (Han/hun/man ville holde)
- Nous tiendrions (Vi ville holde)
- Vous tiendriez (Du ville holde)
- Ils/elles tiendraient (De ville holde)

 

10 eksempler på sætninger med ordet "tenir"

Her er 10 eksempler på sætninger med ordet "tenir" i forskellige grammatiske tider:

  1. Je tiens un livre. (Jeg holder en bog.) - nutid
  2. Tu tenais la porte ouverte. (Du holdt døren åben.) - Imperfektum
  3. Il tiendra sa promesse. (Han vil holde sit løfte.) - Simpel fremtid
  4. Nous tenons fermement nos convictions. (Vi holder fast i vores overbevisninger.) - nutid
  5. Vous avez tenu votre engagement. (Du har holdt din forpligtelse.) - Perfektum
  6. Elles tiendraient le record si elles s'entraînaient davantage. (De ville holde rekorden, hvis de trænede mere.) - Betinget stemning
  7. J'ai tenu ce secret pendant des années. (Jeg holdt på denne hemmelighed i årevis.) - Perfektum
  8. Nous tiendrons une réunion demain. (Vi holder et møde i morgen.) - Simpel fremtid
  9. Elle tenait un bouquet de fleurs. (Hun holdt en buket blomster.) - Imperfektum
  10. Ils tiennent toujours leurs promesses. (De holder altid deres løfter.) - Nutid

 

Opsummering

At forstå bøjningen af verbet "tenir" er afgørende for effektiv kommunikation på fransk. Ved at mestre dets forskellige former i forskellige tider og stemninger kan du trygt bruge dette alsidige verbum til at udtrykke en bred vifte af handlinger og ideer på fransk. Uanset om du holder noget fysisk eller i overført betydning, vil "tenir" tjene dig godt på din franske sprogrejse.