Prepositioner på tyska: Hur man använder dem korrekt

Prepositioner på tyska: Hur man använder dem korrekt

Prepositioner spelar en avgörande roll i tysk grammatik, eftersom de anger relationer mellan element i en mening. Att förstå hur man använder dem på rätt sätt är viktigt för att kommunikationen ska bli flytande och tydlig. I den här artikeln tittar vi närmare på hur prepositioner används på tyska och ger exempel för att underlätta förståelsen.

 

Förståelse av prepositioner

På tyska är prepositioner ord som skapar relationer mellan substantiv, pronomen eller fraser och andra ord i en mening. Dessa relationer kan ange plats, tid, riktning, sätt eller orsak.

 

System för fall

En av de viktigaste aspekterna för att använda prepositioner korrekt på tyska är att förstå kasussystemet. Prepositioner på tyska kan styra olika kasus: ackusativ, dativ eller genitiv. Kasus bestäms av substantivets eller pronomenets funktion i meningen och dess förhållande till verbet och andra element.

 

Ackusativ kasus

Prepositioner som anger rörelse mot en viss plats utlöser ofta ackusativ.

Exempel:

 1. Ich gehe in die Schule. (Jag ska gå i skolan.)
 2. Er stellt das Buch auf den Tisch. (Han lägger boken på bordet.)

 

Dativ kasus

Prepositioner som anger plats eller rörelse utan riktning styr ofta dativfallet.

Exempel:

 1. Ich bin in der Schule. (Jag går i skolan.)
 2. Das Buch liegt auf dem Tisch. (Boken ligger på bordet.)

 

Genitivfall

Prepositioner som indikerar innehav eller relationer kräver ofta genitiv.

Exempel:

 1. Er ist stolz auf sein Auto. (Han är stolt över sin bil.)
 2. Die Farbe des Hauses gefällt mir. (Jag gillar färgen på huset.)

 

Vanliga prepositioner och deras användning

Här är några vanliga prepositioner på tyska tillsammans med deras typiska användning:

 • en (vid, på, till): Ich bin am Strand. (Jag är på stranden.)
 • auf (på, på): Das Buch liegt auf dem Tisch. (Boken ligger på bordet.)
 • i (in, in i): Sie geht in die Stadt. (Hon ska åka in till stan.)
 • över (över, ovan): Der Vogel fliegt über das Haus. (Fågeln flyger över huset.)
 • unter (under, nedan): Die Katze liegt unter dem Tisch. (Katten ligger under bordet.)