Ord till text

I följande tabell kan du se hur siffrorna 1-100 stavas (nedan hittar du en tabell med större siffror):

Antal Tal Ordinal
1 En Första
2 Två Andra
3 Tre Tredje
4 Fyra Fjärde
5 Fem Femte
6 Sex Sjätte
7 Sju Sjunde
8 Åtta Åttonde
9 Nio Nionde
10 Tio Tionde
11 Elva Elfte
12 Tolv Tolfte
13 Tretton Trettonde
14 Fjorton Fjortonde
15 Femton Femtonde
16 Sexton Sextonde
17 Sjutton Sjuttonde
18 Arton Artonde
19 Nitton Nittonde
20 Tjugo Tjugonde
21 Tjugoett Tjugoförsta
22 Tjugotvå Tjugoandra
23 Tjugotre Tjugotredje
24 Tjugofyra Tjugofjärde
25 Tjugofem Tjugofemte
26 Tjugosex Tjugosjätte
27 Tjugosju Tjugosjunde
28 Tjugoåtta Tjugoåtta
29 Tjugonio Tjugonionde
30 Trettio Trettionde
31 Trettio-nio Trettioförsta
32 Trettiotvå Trettio sekunder
33 Trettiotre Trettiotredje
34 Trettiofyra Trettiofjärde
35 Trettiofem Trettiofemte
36 Trettiosex Trettiosjätte
37 Trettiosju Trettiosjunde
38 Trettioåtta Trettioåtta
39 Trettionio Trettionionde
40 Fyrtio Fyrtionde
41 Fyrtioett Fyrtioförsta
42 Fyrtiotvå Fyrtioandra
43 Fyrtiotre Fyrtiotredje
44 Fyrtiofyra Fyrtiofjärde
45 Fyrtiofem Fyrtiofemte
46 Fyrtiosex Fyrtiosjätte
47 Fyrtiosju Fyrtiosjunde
48 Fyrtioåtta Fyrtioåttonde
49 Fyrtionio Fyrtionionde
50 Femtio Femtionde
51 Femtioett Femtioförsta
52 Femtiotvå Femtio sekunder
53 Femtiotre Femtiotredje
54 Femtiofyra Femtiofjärde
55 Femtiofem Femtiofemte
56 Femtiosex Femtiosjätte
57 Femtiosju Femtiosjunde
58 Femtioåtta Femtioåtta
59 Femtionio Femtionionde
60 Sextio Sextionde
61 Sextioett Sextioförsta
62 Sextiotvå Sextioandra
63 Sextiotre Sextiotredje
64 Sextiofyra Sextiofjärde
65 Sextiofem Sextiofemte
66 Sextiosex Sextiosjätte
67 Sextiosju Sextiosjunde
68 Sextioåtta Sextioåtta
69 Sextionio Sextionionde
70 Sjuttio Sjuttionde
71 Sjuttioett Sjuttioförsta
72 Sjuttiotvå Sjuttioandra
73 Sjuttiotre Sjuttiotredje
74 Sjuttiofyra Sjuttiofjärde
75 Sjuttiofem Sjuttiofemte
76 Sjuttiosex Sjuttiosjätte
77 Sjuttiosju Sjuttiosjunde
78 Sjuttioåtta Sjuttioåtta
79 Sjuttionio Sjuttionionde
80 Åttio Åttionde
81 Åttioett Åttioförsta
82 Åttiotvå Åttioandra

83

Åttiotre Åttiotredje
84 Åttiofyra Åttiofjärde
85 Åttiofem Åttiofemte
86 Åttiosex Åttiosjätte
87 Åttiosju Åttiosjunde
88 Åttioåtta Åttioåttonde
89 Åttionio Åttionionde
90 Nittio Nittionde
91 Nittioen Nittioförsta
92 Nittiotvå Nittioandra
93 Nittiotre Nittiotredje
94 Nittiofyra Nittiofjärde
95 Nittiofem Nittiofemte
96 Nittiosex Nittiosjätte
97 Nittiosju Nittiosjunde
98 Nittioåtta Nittioåttonde
99 Nittionio Nittionionde
100 Ett hundra Etthundra

 

Följande tabell visar hur talen 100 - 1.000.000.000 stavas:

Antal Tal
100 Ett hundra
200 Tvåhundra
1000 Ett tusen
2000 Två tusen
1000000 En miljon
2000000 Två miljoner
1,000,000,000 En miljard
2,000,000,000 Två miljarder

Du kan läsa mer om siffror här.