Konjugation av det franska verbet "Attendre"

"Attendre" är ett vanligt franskt verb som betyder "att vänta" eller "att förvänta". Det är ett vanligt -re-verb, vilket innebär att det följer ett förutsägbart böjningsmönster. I den här artikeln kommer vi att utforska böjningen av "attendre" i olika tempus och stämningar.

 

Nuvarande Indikativ

Presens indikativ används för att beskriva handlingar som sker i nuet. Här är hur "attendre" böjs i presens indikativ för olika subjektspronomen:

- Je attends (Jag väntar)
- Tu attends (Du väntar, informell singular)
- Il/elle/on attend (Han/hon/personen väntar)
- Nous attendons (Vi väntar)
- Vous attendez (Du väntar, formell eller plural)
- Ils/elles attendent (De väntar)

 

Imperfekt Indikativ

Den ofullkomliga indikativa spänningen används för att beskriva pågående eller vanliga handlingar i det förflutna. Här är konjugationen av "attendre" i imperfekt:

- J'attendais (Jag väntade)
- Tu attendais (Du väntade, informell singular)
- Il/elle/on attendait (Han/hon/personen väntade)
- Nous attendions (Vi väntade)
- Vous attendiez (Du väntade, formell eller plural)
- Ils/elles attendaient (De väntade)

 

Enkel framtid

Enkel framtid används för att uttrycka handlingar som kommer att hända i framtiden. För att konjugera "attendre" i enkel framtid, lägg till följande ändelser till infinitivstammen "attendr-":

- J'attendrai (Jag kommer att vänta)
- Tu attendras (Du kommer att vänta, informell singular)
- Il/elle/on attendra (Han/hon/personen kommer att vänta)
- Nous attendrons (Vi kommer att vänta)
- Vous attendrez (Du kommer att vänta, formell eller plural)
- Ils/elles attendront (De kommer att vänta)

 

Villkorlig

Den villkorliga stämningen används för att uttrycka handlingar som är beroende av ett villkor. Här är hur "attendre" böjs i konditionalis:

- Je attendrais (Jag skulle vänta)
- Tu attendrais (Du skulle vänta, informell singular)
- Il/elle/on attendrait (Han/hon/personen skulle vänta)
- Nous attendrions (Vi skulle vänta)
- Vous attendriez (Du skulle vänta, formell eller plural)
- Ils/elles attendraient (De skulle vänta)

 

Konjunktiv

Den konjunktiva stämningen används för att uttrycka tvivel, osäkerhet eller subjektivitet. Här är konjugationen av "attendre" i konjunktiv:

- Que je attende (Att jag väntar)
- Que tu attendes (Att du väntar)
- Qu'il/elle/on attende (Att han/hon/on väntar)
- Que nous attendions (Att vi väntar)
- Que vous attendiez (Att ni väntar)
- Qu'ils/elles attendent (Att de väntar)

 

10 exempelmeningar med ordet "attendre"

Här är 10 exempelmeningar med ordet "attendre" i olika grammatiska tempus:

  1. Je t'attends à la gare. (Jag väntar på dig vid tågstationen.) - Presens indikativ
  2. Nous attendions le bus quand il est arrivé en retard. (Vi väntade på bussen när den kom sent.) - Imperfekt indikativ
  3. Demain, j'attendrai mon ami à l'aéroport. (I morgon väntar jag på min vän på flygplatsen.) - Enkel framtid
  4. Si tu venais, j'attendrais avec impatience. (Om du skulle komma, skulle jag vänta ivrigt.) - Villkorlig
  5. Il faut que nous attendions notre tour. (Vi måste vänta på vår tur.) - Konjunktiv
  6. Quand j'étais jeune, j'attendais le Père Noël avec excitation. (När jag var ung brukade jag vänta på jultomten med spänning.) - Imperfekt indikativ
  7. Elle attendait patiemment son tour chez le médecin. (Hon väntade tålmodigt på sin tur på läkarmottagningen.) - Imperfekt indikativ
  8. Si vous veniez demain, nous vous attendrions avec plaisir. (Om du skulle komma i morgon, skulle vi vänta på dig med glädje.) - Villkorlig
  9. Il est important que nous n'attendions personne d'autre. (Det är viktigt att vi inte väntar på någon annan.) - Konjunktiv
  10. Les enfants attendent avec impatience les vacances d'été. (Barnen väntar ivrigt på sommarlovet.) - Presens indikativ

Dessa exempelmeningar visar hur "attendre" kan användas i olika tempus och stämningslägen för att uttrycka olika aspekter av att vänta eller förvänta sig på franska.

 

Sammanfattning

I den här artikeln har vi utforskat böjningen av det franska verbet "attendre" i olika tempus och stämningar. Genom att behärska dessa böjningar kommer du att kunna använda "attendre" effektivt i olika sammanhang, oavsett om du pratar om att vänta på någon eller något, eller att förvänta dig ett visst resultat. Övning och repetition är nyckeln till att bli skicklig på att använda "attendre" och andra franska verb korrekt.