De rol van lidwoorden (bepaald en onbepaald) in de Duitse grammatica

De lidwoorden spelen een cruciale rol in de Duitse grammatica door het geslacht, het aantal en de naamval van zelfstandige naamwoorden aan te geven. Er zijn twee hoofdtypen lidwoorden in het Duits: bepaald en onbepaald. In dit artikel gaan we in op de betekenis en het gebruik van zowel bepaalde als onbepaalde lidwoorden, samen met voorbeelden om het gebruik ervan te illustreren.

 

Bepaalde Artikelen

Bepaalde lidwoorden in het Duits komen overeen met het Engelse woord “the”. Ze geven specifieke zelfstandige naamwoorden aan en worden gebruikt om naar iets bijzonders te verwijzen.

 

Voorbeelden van Bepaalde Artikelen:

 • Mannelijk: der (de)
  • Voorbeeld: der Mann (de man)
 • Vrouwelijk: die (de)
  • Voorbeeld: die Frau (de vrouw)
 • Onzijdig: das (de)
  • Voorbeeld: das Kind (het kind)
 • Meervoud: die (de)
  • Voorbeeld: die Bücher (de boeken)

 

Onbepaalde artikelen

Onbepaalde lidwoorden in het Duits komen overeen met de Engelse woorden “a” en “an”. Ze worden gebruikt om te verwijzen naar niet-specifieke zelfstandige naamwoorden.

 

Voorbeelden van onbepaalde artikelen:

 • Mannelijk: ein (a/an)
  • Voorbeeld: ein Mann (een man)
 • Vrouwelijk: eine (a/an)
  • Voorbeeld: eine Frau (een vrouw)
 • Onzijdig: ein (a/an)
  • Voorbeeld: ein Kind (een kind)
 • Meervoud: keine (geen)
  • Voorbeeld: keine Bücher (geen boeken)

 

Bepaalde vs. onbepaalde artikelen

De keuze tussen bepaalde en onbepaalde lidwoorden hangt af van of de spreker verwijst naar iets specifieks of iets niet-specifieks.

 • Gebruik bepaalde lidwoorden als je verwijst naar een specifiek zelfstandig naamwoord: "het huis", "de auto".
 • Gebruik onbepaalde lidwoorden als je verwijst naar een niet-specifiek zelfstandig naamwoord: "een huis", "een auto".