De 75 mest brukte verbene på fransk

Å kjenne til de mest brukte verbene på fransk er en stor fordel når du skal lære språket. I denne artikkelen har vi samlet en liste over de 100 mest brukte verbene på fransk, med en kort oversettelse av hvert verb. Enten du er nybegynner og ønsker å utvide ordforrådet ditt, eller om du er en erfaren språkbruker som ønsker å friske opp kunnskapen, vil denne listen være uvurderlig.

Listen etterfølges av en forklaring på bruken av de 10 mest brukte verbene på fransk.

 

Fullstendig liste

Her er en liste over de 75 mest brukte verbene på fransk:

 1. Prendre (å ta)
 2. Donner (å gi)
 3. Passer (for å passere/bruke)
 4. Trouver (å finne)
 5. Parler (å snakke)
 6. Mettre (å sette)
 7. Laisser (å forlate/utleie)
 8. Devenir (å bli)
 9. Revenir (å komme tilbake)
 10. Entrer (å gå inn)
 11. Rester (for å bli)
 12. Sortir (å gå ut)
 13. Partir (å forlate)
 14. Arriver (å ankomme)
 15. Montrer (for å vise)
 16. Vouloir (å ville ha)
 17. Connaître (å kjenne)
 18. Croire (å tro)
 19. Tenir (å holde)
 20. Appeler (å ringe)
 21. Attendre (å vente)
 22. Comprendre (å forstå)
 23. Vivre (å leve)
 24. Choisir (å velge)
 25. Naître (å bli født)
 26. Tomber (å falle)
 27. Recevoir (å motta)
 28. Ouvrir (å åpne)
 29. Fermer (for å lukke)
 30. Demander (å spørre)
 31. Rappeler (for å ringe tilbake)
 32. Travailler (å arbeide)
 33. Penser (å tenke)
 34. Permettre (å tillate)
 35. Monter (for å gå opp)
 36. Aimer (å like/elske)
 37. Essayer (for å prøve)
 38. Marcher (å gå)
 39. Plaire (å behage)
 40. Étudier (å studere)
 41. Écrire (å skrive)
 42. Regarder (for å se på)
 43. Descendre (å gå ned)
 44. Retourner (å returnere)
 45. Continuer (å fortsette)
 46. Reconnaître (å gjenkjenne)
 47. Écouter (å lytte)
 48. Perdre (å miste)
 49. Rencontrer (å møtes)
 50. Finir (å avslutte)
 51. Reprendre (å ta tilbake)
 52. Décider (å bestemme seg)
 53. Apprendre (å lære)
 54. Commencer (for å starte)
 55. Revoir (å se igjen)
 56. Gagner (for å vinne)
 57. Préférer (å foretrekke)
 58. Découvrir (å oppdage)
 59. Mourir (å dø)
 60. Compter (å telle)
 61. Dormir (å sove)
 62. Retenir (å beholde)
 63. Partager (å dele)
 64. Envoyer (å sende)
 65. Rentendre (for å høre igjen)
 66. Refaire (å gjøre om)
 67. Entendre (å høre)
 68. Apporter (å bringe)
 69. Craindre (å frykte)
 70. Répondre (å svare)
 71. Repasser (å stryke igjen)
 72. Tirer (å trekke)
 73. Quitter (å slutte)
 74. Rendre (å gi tilbake)
 75. Savoir (å vite)

 

De 10 mest brukte verbene på fransk

Her er de 10 første verbene fra listen med detaljerte beskrivelser og eksempler på bruk:

 

1. Être (å være)

Beskrivelse: "Être" er et av de mest grunnleggende verbene på fransk, og brukes for å uttrykke eksistens, identitet eller en tilstand. Det er svært allsidig og finnes i ulike tider og former.
Eksempler:
- Je suis étudiant. (Jeg er student.)
- Il est content. (Han er lykkelig.)
- Elle était fatiguée hier. (Hun var trøtt i går.)

 

2. Avoir (å ha)

Beskrivelse: "Avoir" er et annet viktig verb på fransk som indikerer besittelse eller nødvendighet. Det brukes i ulike sammenhenger for å vise eierskap eller behov.
Eksempler:
- J'ai un chat. (Jeg har en katt.)
- Il a faim. (Han er sulten.)
- Elle avait besoin d'aide. (Hun trengte hjelp.)

 

3. Faire (å gjøre/lage)

Beskrivelse: "Faire" er et allsidig verb som brukes til å betegne handlinger eller det å skape noe. Det brukes i en rekke ulike situasjoner.
Eksempler:
- Je fais mes devoirs. (Jeg gjør leksene mine.)
- Il fait du bruit. (Han lager bråk.)
- Elle a fait un gâteau délicieux. (Hun har bakt en deilig kake.)

 

4. Forferdelig (å si)

Beskrivelse: "Dire" brukes til å formidle tale eller kommunikasjon. Det er viktig for å uttrykke hva noen sier eller fortelle noe til noen.
Eksempler:
- Je dis la vérité. (Jeg forteller sannheten.)
- Il dit bonjour à son voisin. (Han sier hei til naboen.)
- Elle a dit qu'elle viendrait demain. (Hun sa at hun ville komme i morgen.)

 

5. Pouvoir (kan/å være i stand til)

Beskrivelse: "Pouvoir" uttrykker evne eller tillatelse. Det brukes for å indikere evnen til å gjøre noe eller for å be om tillatelse til å gjøre det.
Eksempler:
- Je peux nager. (Jeg kan svømme.)
- Il ne peut pas venir ce soir. (Han kan ikke komme i kveld.)
- Elle a pu partir tôt. (Hun kunne dra tidlig.)

 

6. Devoir (må/må ha)

Beskrivelse: "Devoir" innebærer forpliktelse eller nødvendighet. Det brukes når det er et krav eller en plikt til å gjøre noe.
Eksempler:
- Je dois étudier pour l'examen. (Jeg må studere til eksamen.)
- Il doit rendre son travail demain. (Han må levere arbeidet sitt i morgen.)
- Elle a dû annuler son voyage. (Hun måtte avlyse reisen.)

 

7. Aller (å gå)

Beskrivelse: "Aller" betyr bevegelse fra et sted til et annet. Det er et vanlig verb som brukes når man snakker om å dra et sted.
Eksempler:
- Je vais au cinéma ce soir. (Jeg skal på kino i kveld.)
- Il va à l'école en bus. (Han går til skolen med buss.)

 

8. Voir (å se)

Beskrivelse: "Voir" refererer til det å oppfatte med øynene. Det brukes for å beskrive evnen til å se eller det å være vitne til noe.
Eksempler:
- Je vois un oiseau dans le ciel. (Jeg ser en fugl på himmelen.)
- Il voit un film intéressant. (Han ser på en interessant film.)
- Elle a vu un spectacle incroyable hier soir. (Hun så et utrolig show i går kveld.)

 

9. Savoir (å vite)

Beskrivelse: "Savoir" betyr å ha kunnskap eller å være klar over noe. Det brukes når man snakker om å kjenne til fakta eller informasjon.
Eksempler:
- Je sais parler français. (Jeg vet hvordan man snakker fransk.)
- Il sait jouer de la guitare. (Han vet hvordan man spiller gitar.)
- Elle savait la réponse à la question. (Hun visste svaret på spørsmålet.)

 

10. Venir (å komme)

Beskrivelse: "Venir" indikerer bevegelse mot den som snakker eller et bestemt sted. Det brukes for å beskrive det å komme til et sted.
Eksempler:
- Je viens de la bibliothèque. (Jeg kommer fra biblioteket.)
- Il vient à la fête ce soir. (Han kommer til festen i kveld.)
- Elle est venue me voir hier. (Hun kom for å treffe meg i går.)

Dette er de 10 første verbene på listen vår, hvert med sin unike bruk og betydning i det franske språket. Å øve på disse verbene i kontekst vil hjelpe deg med å bli bedre til å bruke dem effektivt.