Konjugasjon av det franske verbet "Tirer"

Tirer er et allsidig fransk verb som betyr "å trekke" eller "å trekke". Det er et viktig verb å kunne når du lærer deg det franske språket, ettersom det ofte brukes i ulike sammenhenger. I denne artikkelen skal vi se nærmere på bøyningen av verbet "tirer" i ulike tider og stemninger.

 

Indikativ presens

Presens indikativ brukes til å snakke om handlinger som skjer akkurat nå eller vanlige handlinger. Her er bøyningen av "tirer" i presens indikativ:

- Je tire (jeg trekker)
- Tu dekk (du trekker)
- Il/elle/on tire (Han/hun/man trekker)
- Nous tirons (Vi trekker)
- Vous tirez (Du trekker)
- Ils/elles tirent (De trekker)

 

Fortid indikativ

Fortidens indikativ brukes til å snakke om fullførte handlinger i fortiden. Her er bøyningen av "tirer" i fortidens indikativ:

- J'ai tiré (jeg har trukket)
- Tu as tiré (Du trakk)
- Il/elle/on a tiré (Han/hun/den/den ene trakk)
- Nous avons tiré (Vi har trukket)
- Vous avez tiré (Du har trukket)
- Ils/elles ont tiré (De har trukket)

 

Fremtidig indikativ

Futurum indikativ brukes til å snakke om handlinger som vil skje i fremtiden. Her er bøyningen av "tirer" i futurum indikativ:

- Je tirerai (Jeg vil trekke)
- Tu tireras (Du trekker)
- Il/elle/on tirera (Han/hun/man vil trekke)
- Nous tirerons (Vi trekker)
- Vous tirerez (Du vil trekke)
- Ils/elles tireront (De vil trekke)

 

Betinget

Betingelsesformen brukes til å uttrykke hypotetiske handlinger eller hendelser. Her er bøyningen av "tirer" i betinget modus:

- Je tirerais (jeg ville trekke)
- Tu tirerais (Du ville trekke)
- Il/elle/on tirerait (Han/hun/man ville trekke)
- Nous tirerions (Vi ville trekke)
- Vous tireriez (Du ville trekke)
- Ils/elles tireraient (De ville trekke)

 

Konjunktiv

Konjunktiv brukes for å uttrykke tvil, nødvendighet eller subjektive handlinger. Her er bøyningen av "tirer" i konjunktiv:

- Que je tire (at jeg trekker)
- Que tu tires (at du trekker)
- Qu'il/elle/on tire (at han/hun/man trekker)
- Que nous tirions (At vi trekker)
- Que vous tiriez (At du trekker)
- Qu'ils/elles tirent (at de trekker)

 

Imperativ

Imperativformen brukes til å gi kommandoer eller instruksjoner. Her er bøyningen av "tirer" i imperativ:

- Dekk (Trekk) - (tu form)
- Tirons (La oss trekke) - (nous form)
- Tirez (Pull) - (vous form)

 

10 eksempler på setninger med ordet "tirer"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "tirer" i ulike grammatiske tider:

  1. Je tire fort sur la corde. (Jeg trekker hardt i tauet.) - presens indikativ
  2. Il a tiré la flèche avec précision. (Han skjøt pilen med presisjon.) - fortid indikativ
  3. Nous tirerons la conclusion demain. (Vi trekker konklusjonen i morgen.) - futurum indikativ
  4. Si j'avais su, j'aurais tiré plus fort. (Hvis jeg hadde visst det, ville jeg ha trukket hardere.) - Betinget
  5. Il faut que tu tires sur cette poignée. (Du må trekke i dette håndtaket.) - Konjunktiv
  6. Tire la sonnette pour appeler le serveur. (Dra i ringeklokken for å ringe servitøren.) - Imperativ
  7. Elles tirent toujours la meilleure équipe. (De trekker alltid det beste laget.) - presens indikativ
  8. J'ai tiré un numéro gagnant à la loterie. (Jeg trakk et vinnertall i lotteriet.) - fortid indikativ
  9. Si tu continues à tirer, tu réussiras. (Hvis du fortsetter å trekke, vil du lykkes.) - futurum indikativ
  10. Elle préférerait que tu ne tires pas sur ce fil. (Hun ville foretrekke at du ikke trakk i denne tråden.) - Konjunktiv

Disse setningene demonstrerer bruken av "tirer" i ulike tider og stemninger, og viser allsidigheten i det franske språket.

 

Sammendrag

Å bøye verbet "tirer" på fransk kan virke utfordrende i begynnelsen, men med øvelse kan du bli dyktig i å bruke det i forskjellige tider og stemninger. Enten du snakker om å trekke, tegne eller bruke det i en annen sammenheng, er det å forstå bøyningen av "tirer" en viktig del av å mestre det franske språket. Så fortsett å øve, og snart vil du kunne bruke dette allsidige verbet med letthet i samtalene dine.