Bøyning av det franske verbet "Perdre"

Det franske språket er kjent for sitt rike utvalg av verb, og et av disse verbene som ofte forvirrer elevene, er "perdre". Riktig bøyning av dette verbet er avgjørende for å uttrykke ulike handlinger knyttet til å miste, savne eller sløse. I denne artikkelen skal vi se nærmere på bøyningen av "perdre" i ulike tider og stemninger, slik at du kan bruke det effektivt i franske samtaler og i skrift.

 

Indikativ presens

I presens indikativ bøyes "perdre" på følgende måte:

- Je perds (jeg taper)
- Tu perds (Du taper)
- Il/elle/on perd (Han/hun/man mister)
- Nous perdons (Vi taper)
- Vous perdez (Du taper)
- Ils/elles perdent (De taper)

 

Imperfektum indikativ

I imperfektum indikativ har "perdre" følgende former:

- Je perdais (jeg var i ferd med å tape)
- Tu perdais (Du tapte)
- Il/elle/on perdait (Han/hun/den/den tapte)
- Nous perdions (Vi var i ferd med å tape)
- Vous perdiez (Du tapte)
- Ils/elles perdaient (De var i ferd med å tape)

 

Enkel fremtid

For enkel futurum bøyer du "perdre" som:

- Je perdrai (Jeg vil tape)
- Tu perdras (Du vil tape)
- Il/elle/on perdra (Han/hun/den/den vil tape)
- Nous perdrons (Vi vil tape)
- Vous perdrez (Du vil tape)
- Ils/elles perdront (De kommer til å tape)

 

Betinget

I kondisjonalis bøyes "perdre" på følgende måte:

- Je perdrais (jeg ville tape)
- Tu perdrais (Du ville tape)
- Il/elle/on perdrait (Han/hun/man ville tape)
- Nous perdions (Vi ville tape)
- Vous perdriez (Du ville tape)
- Ils/elles perdraient (De ville tape)

 

Konjunktiv

Ved bruk av konjunktiv har "perdre" følgende former:

- Que je perde (At jeg kan miste)
- Que tu perdes (At du kan miste)
- Qu'il/elle/on perde (at han/hun/man kan tape)
- Que nous perdions (At vi kan miste)
- Que vous perdiez (At du kan tape)
- Qu'ils/elles perdent (At de kan miste)

 

Imperativ

Imperativ, som brukes til å gi kommandoer eller anmodninger, har to former for "perdre":

- Perds (Lose) - Brukes med den uformelle entallsformen "tu".
- Perdons (Let's lose) - Brukes med formen "nous".
- Perdez (Lose) - Brukes med den formelle entallsformen "vous" og alle flertallsformer.

 

10 eksempler på setninger med ordet "perdre"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "perdre" i ulike grammatiske tider:

  1. Je perds mes clés tous les jours. (Jeg mister nøklene mine hver dag.) - presens indikativ
  2. Tu as perdu ton livre hier. (Du mistet boken din i går.) - Indikativ fortid
  3. Il va perdre la course. (Han kommer til å tape løpet.) - futurum indikativ
  4. Nous avons perdu le match la semaine dernière. (Vi tapte kampen forrige uke.) - Indikativ fortid
  5. Vous perdiez toujours patience en classe. (Du pleide å miste tålmodigheten i timene.) - Imperfektum indikativ
  6. Ils ne perdront jamais espoir. (De vil aldri miste håpet.) - futurum indikativ
  7. Elle aurait perdu son chemin sans la carte. (Hun ville ha gått seg vill uten kartet.) - Betinget
  8. Que je ne perde pas mon temps ici. (Måtte jeg ikke kaste bort tiden min her.) - Konjunktiv
  9. Perds ton argent si tu veux. (Tap pengene dine hvis du vil.) - Imperativ
  10. Nous allons perdre du poids avec ce régime. (Vi kommer til å gå ned i vekt med denne dietten.) - Nær fremtid indikativ

 

Sammendrag

Å bøye verbet "perdre" på fransk kan være litt vanskelig på grunn av uregelmessigheter, men det er avgjørende å beherske det for å uttrykke handlinger knyttet til å miste eller savne noe. Ved å gjøre deg kjent med bøyningsmønstrene i forskjellige tider og stemninger, vil du være bedre rustet til å bruke "perdre" effektivt i din franske kommunikasjon. Øvelse og eksponering for eksempler fra virkeligheten vil ytterligere forbedre din forståelse av dette allsidige verbet i det franske språket.