Konjugasjon av det franske verbet "Montrer"

Det franske språket er kjent for sitt rike ordforråd og sine intrikate grammatikkregler. Et grunnleggende aspekt ved fransk grammatikk er bøyning av verb. I denne artikkelen vil vi fokusere på bøyningen av verbet "montrer", som betyr "å vise" på engelsk. Bøyning er prosessen med å endre verbet slik at det passer til subjektet og tempus i en setning, og det er en nøkkelkomponent i å mestre fransk grammatikk.

 

Bøyning av presens

I presens bøyes "montrer" forskjellig avhengig av subjektspronomenet. Her er bøyningen for "montrer" i presens:

- Je montre (jeg viser)
- Tu montres (Du viser)
- Il/elle/on montre (Han/hun/den/den ene viser)
- Nous montrons (Vi viser)
- Vous montrez (Du viser)
- Ils/elles montrent (De viser)

 

Bøyning i fortid

Fortid på fransk er delt inn i flere former, inkludert passé composé, imparfait og passé simple. La oss fokusere på passé composé, som er den mest brukte fortidsformen i muntlig fransk.

For å danne passé composé av "montrer" trenger du hjelpeverbet "avoir" (å ha) eller "être" (å være) i presens, etterfulgt av passé partisipp av "montrer", som er "montré". Her er bøyningene:

Bruke "avoir":
- J'ai montré (Jeg har vist)
- Tu as montré (Du viste)
- Il/elle/on a montré (Han/hun/man har vist)
- Nous avons montré (Vi har vist)
- Vous avez montré (Du har vist)
- Ils/elles ont montré (De har vist)

Bruke "être" (brukes når subjektet er intransitivt, refleksivt eller relatert til bevegelse):
- Je suis montré(e) (Jeg har vist)
- Tu es montré(e) (Du har vist)
- Il/elle/on est montré(e) (Han/hun/man har vist)
- Nous sommes montré(e)s (Vi viste)
- Vous êtes montré(e)(s) (Du viste) (Du viste)
- Ils/elles sont montré(e)s (De har vist)

 

Bøyning av futurum

For å uttrykke fremtidige handlinger med "montrer" kan du bruke futurum. For å danne futurum legger du til de riktige endelsene i infinitivsformen av "montrer". Her er bøyningene:

- Je montrerai (Jeg vil vise)
- Tu montreras (Du vil vise)
- Il/elle/on montrera (Han/hun/den/den ene vil vise)
- Nous montrerons (Vi vil vise)
- Vous montrerez (Du vil vise)
- Ils/elles montreront (De vil vise seg)

 

Betinget konjugasjon

Den betingede stemningen på fransk brukes til å uttrykke hypotetiske eller høflige forespørsler. For å bøye "montrer" i betinget tid, legger du til de betingede endelsene i infinitivsformen:

- Je montrerais (jeg ville vise)
- Tu montrerais (Du ville vise)
- Il/elle/on montrerait (Han/hun/man ville vise)
- Nous montrerions (Vi vil vise)
- Vous montreriez (Du vil vise)
- Ils/elles montreraient (De ville vise)

 

Bøyning av imperativ

Imperativ brukes til å gi kommandoer eller komme med forespørsler. Det er relativt enkelt å bøye "montrer" i imperativ:

- Montre (Show) - for entallsformen "tu".
- Montrons (La oss vise) - for "nous"-formen
- Montrez (Vis) - for "vous"-formen

 

10 eksempler på setninger med ordet "montrer"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "montrer" i ulike grammatiske tider:

  1. Je montrerai ma nouvelle voiture demain. (Jeg skal vise frem den nye bilen min i morgen.) - Framtid
  2. Tu me montrais toujours tes dessins quand nous étions enfants. (Du pleide å vise meg tegningene dine da vi var barn.) - Imperfektum
  3. Elle a montré son passeport à l'agent de sécurité. (Hun viste passet sitt til sikkerhetsagenten.) - Partisipp fortid (passé composé)
  4. Nous montrons les photos de nos vacances à nos amis. (Vi viser bildene fra ferien vår til vennene våre.) - Nåtid
  5. Vous montrerez la solution lors de la réunion. (Du vil vise løsningen under møtet.) - Futurum
  6. Ils n'ont jamais montré d'intérêt pour cette activité. (De har aldri vist noen interesse for denne aktiviteten.) - Partisipp fortid (passé composé)
  7. Si tu pouvais, tu me montrerais comment résoudre ce problème. (Hvis du kunne, ville du vise meg hvordan jeg skal løse dette problemet.) - Betinget tid
  8. Le professeur leur a montré comment conjuguer ce verbe. (Læreren viste dem hvordan man bøyer dette verbet.) - Partisipp i fortid (passé composé)
  9. On me montre la direction à suivre. (De viser meg retningen jeg skal følge.) - Nåtid
  10. Nous montrions notre affection en public. (Vi pleide å vise vår hengivenhet offentlig.) - Imperfektum

Disse setningene illustrerer bruken av verbet "montrer" i ulike grammatiske tider, og viser verbets allsidighet i ulike sammenhenger.

 

Sammendrag

Å bøye verb som "montrer" er en viktig ferdighet for å mestre det franske språket. Enten du diskuterer nåtid, fortid, fremtid, kondisjonal eller gir kommandoer, vil det å vite hvordan du bøyer "montrer" korrekt hjelpe deg med å kommunisere effektivt i en rekke situasjoner. Fortsett å øve, så blir du tryggere på å bruke dette allsidige verbet i dine franske samtaler.