Bøyning av det franske verbet "Partager"

Det franske språket er kjent for sitt rike og intrikate bøyningssystem, med forskjellige verbformer for å uttrykke ulike tider, stemninger og subjekter. I denne artikkelen skal vi se nærmere på bøyningen av verbet "partager", som betyr "å dele" på engelsk.

 

Infinitivform: "Partager"

Infinitivsformen av verbet "partager" fungerer som grunnformen som alle bøyninger er avledet fra. For å bøye "partager" riktig, må du først forstå grunnformen og endelsene knyttet til ulike subjektspronomen.

 

Nåtid: Nåtid

I presens bøyes "partager" på følgende måte:

- Je partage (jeg deler)
- Tu partages (Du deler)
- Il/Elle partage (Han/hun deler)
- Nous partageons (Vi deler)
- Vous partagez (Du deler)
- Ils/Elles partagent (De deler)

 

Fortidsformer: Passé Composé og Imparfait

Passé Composé: Denne tiden brukes til å uttrykke handlinger som er fullført i fortiden. For å danne passé composé av "partager" trenger du hjelpeverbet "avoir" og partisipp "partagé". For eksempel:
- J'ai partagé (jeg har delt)
- Tu as partagé (Du har delt)
- Il/Elle a partagé (Han/hun delte)
- Nous avons partagé (Vi har delt)
- Vous avez partagé (Du har delt)
- Ils/Elles ont partagé (De har delt)

Imparfait: Imparfait brukes til å beskrive pågående eller vanlige handlinger i fortiden. For å bøye "partager" i imparfait, fjerner du -er-endelsen og legger til passende imparfait-endelser:
- Je partageais (jeg pleide å dele)
- Tu partageais (Du pleide å dele)
- Il/Elle partageait (Han/hun pleide å dele)
- Nous partagions (Vi pleide å dele)
- Vous partagiez (Du pleide å dele)
- Ils/Elles partageaient (De pleide å dele)

 

Framtidsform: Futur Simple

Fremtidsformen på fransk er relativt enkel å bøye. For å danne futurum av "partager" legger du til de riktige endelsene på infinitivsroten:

- Je partagerai (Jeg vil dele)
- Tu partageras (Du vil dele)
- Il/Elle partagera (Han/hun vil dele)
- Nous partagerons (Vi deler)
- Vous partagerez (Du vil dele)
- Ils/Elles partageront (De vil dele)

 

Betinget stemning: Conditionnel

Betingelsesformen brukes til å uttrykke hypotetiske eller usikre handlinger. For å bøye "partager" i betinget modus, bruk de betingede endelsene:

- Je partagerais (jeg ville dele)
- Tu partagerais (Du vil dele)
- Il/Elle partagerait (Han/hun ville dele)
- Nous partagerions (Vi vil dele)
- Vous partageriez (Du vil dele)
- Ils/Elles partageraient (De ville dele)

 

10 eksempler på setninger med ordet "partager"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "partager" i ulike grammatiske tider:

  1. J'aime partager mes jouets avec mon frère. (Jeg liker å dele lekene mine med broren min.) - Nåtid
  2. Hier, j'ai partagé mon repas avec un ami affamé. (I går delte jeg måltidet mitt med en sulten venn.) - Passé Composé
  3. Quand j'étais enfant, je partageais toujours mes bonbons. (Da jeg var barn, delte jeg alltid godteriene mine.) - Imparfait
  4. Demain, je partagerai ma pizza avec toi. (I morgen deler jeg pizzaen min med deg.) - Futur Simple
  5. Si j'avais plus de temps, je partagerais mes connaissances avec le monde. (Hvis jeg hadde mer tid, ville jeg delt min kunnskap med verden.) - Conditionnel Présent
  6. Il faut que tu partages ton expérience avec les autres étudiants. (Du må dele dine erfaringer med de andre studentene.) - Subjonctif Présent
  7. Avant la réunion, nous avions déjà partagé nos idées par email. (Før møtet hadde vi allerede delt ideene våre via e-post.) - Plus-que-parfait
  8. Je partagerais volontiers mon parapluie s'il pleut demain. (Jeg deler gjerne paraplyen min hvis det regner i morgen.) - Conditionnel Passé
  9. Lors de la fête, nous partagerons un gâteau délicieux. (Under festen skal vi dele en deilig kake.) - Futur Simple
  10. Si vous partagez vos ressources, nous pourrons accomplir davantage. (Hvis dere deler ressursene deres, kan vi oppnå mer.) - Subjonctif Présent

Disse setningene viser bruken av verbet "partager" i ulike grammatiske tider, og illustrerer verbets allsidighet når det gjelder å uttrykke ulike handlinger og tidsrammer på fransk.

 

Sammendrag

Å bøye verbet "partager" på fransk innebærer ulike tider og stemninger for å uttrykke ulike handlinger og nyanser i tid. Å forstå hvordan man bøyer dette verbet riktig er avgjørende for effektiv kommunikasjon på fransk. Øvelse og repetisjon er nøkkelen til å mestre bøyningen av "partager" og andre verb på fransk, så ikke nøl med å delta i språkøvelser og samtaler for å styrke ferdighetene dine.