Bøyning av det franske verbet "Apporter"

Det franske språket er kjent for sitt komplekse system for verbbøyning. Verb på fransk kan endre form avhengig av subjekt, tid, stemning og stemme. I denne artikkelen vil vi fokusere på bøyningen av verbet "apporter", som betyr "å bringe" eller "å bære" på engelsk.

 

Nåtid (Présent)

I presens bøyes "apporter" på følgende måte:

- Je apporte (jeg tar med)
- Tu apportes (Du tar med)
- Il/elle/on apporte (Han/hun/man tar med)
- Nous apportons (Vi tar med)
- Vous apportez (Du tar med)
- Ils/elles apportent (De tar med)

 

Fortidsformer (Passé Composé og Imparfait)

Fortidsformene på fransk kan være litt vanskelige, men "apporter" følger standardmønsteret.

 

Passé Composé

For å danne passé composé må du bruke hjelpeverbet "avoir" (å ha) og partisipp "apporté". Slik ser det ut:

- J'ai apporté (jeg har tatt med)
- Tu as apporté (Du har tatt med)
- Il/elle/on a apporté (Han/hun/man har tatt med)
- Nous avons apporté (Vi har tatt med)
- Vous avez apporté (Du har tatt med)
- Ils/elles ont apporté (De har tatt med)

 

Imparfait

Imparfait brukes til å beskrive pågående eller vanlige handlinger i fortiden. For å bøye "apporter" i imparfait, bruk roten "apport" og legg til de passende endelsene:

- J'apportais (jeg pleide å ta med)
- Tu apportais (Du pleide å ta med)
- Il/elle/on apportait (Han/hun/man pleide å ta med)
- Nous apportions (Vi pleide å ta med)
- Vous apportiez (Du pleide å ta med)
- Ils/elles apportaient (De pleide å ta med)

 

Framtid (Futur Simple)

Fremtidsformen på fransk er relativt enkel. For å bøye "apporter" i futurum legger du til følgende endelser i infinitivsformen "apporter":

- J'apporterai (jeg vil bringe)
- Tu apporteras (Du tar med)
- Il/elle/on apportera (Han/hun/man vil ta med)
- Nous apporterons (Vi tar med)
- Vous apporterez (Du tar med)
- Ils/elles apporteront (De vil bringe)

 

Betinget stemning (Conditionnel)

Betingelsesformen brukes til å uttrykke handlinger som er avhengige av visse betingelser. For å bøye "apporter" i kondisjonalis, bruk følgende endelser med infinitivsformen:

- Je apporterais (jeg ville ta med)
- Tu apporterais (Du ville ta med)
- Il/elle/on apporterait (Han/hun/man ville ta med)
- Nous apporterions (Vi tar med)
- Vous apporteriez (Du ville ta med)
- Ils/elles apporteraient (De ville ta med)

 

10 eksempler på setninger med ordet "apporter"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "apporter" i ulike grammatiske tider:

  1. Je vais apporter des fleurs à la fête. (Jeg skal ta med blomster til festen.) - Futur Simple
  2. Tu as apporté ton livre à l'école. (Du tok med boken din til skolen.) - Passé Composé
  3. Il apportera le gâteau d'anniversaire. (Han kommer med bursdagskaken.) - Futur Simple
  4. Nous apportions toujours notre pique-nique à la plage. (Vi pleide å ta med pikniken vår til stranden.) - Imparfait
  5. Vous apportiez de bonnes nouvelles. (Du kom med gode nyheter.) - Imparfait
  6. Elles ont apporté des cadeaux pour la fête. (De hadde med seg gaver til festen.) - Passé Composé
  7. On m'a dit d'apporter une pièce d'identité. (Jeg ble bedt om å ta med en legitimasjon.) - Passé Composé
  8. J'apporterai mon parapluie s'il pleut. (Jeg tar med paraplyen min hvis det regner.) - Futur Simple
  9. Elle apporterait son chien si elle pouvait. (Hun ville tatt med hunden sin hvis hun kunne.) - Conditionnel
  10. Nous devons apporter des changements à notre plan. (Vi må gjøre endringer i planen vår.) - Infinitif

 

Sammendrag

Å bøye det franske verbet "apporter" kan virke komplisert, men med litt øvelse kan du mestre de ulike formene i forskjellige tider og stemninger. Å forstå hvordan du bruker "apporter" riktig i ulike sammenhenger er avgjørende for effektiv kommunikasjon på fransk. Så fortsett å øve, og snart vil du være i stand til å bruke riktig bøyning i enhver samtale!