Saksan modaaliverbit ja niiden käyttö arkikeskustelussa

Modaaliverbeillä on saksan kielessä tärkeä rooli, sillä ne ilmaisevat välttämättömyyttä, kykyä, lupaa tai mahdollisuutta. Jos ymmärrät, miten modaaliverbejä käytetään oikein, voit parantaa sujuvuuttasi jokapäiväisessä keskustelussa. Tutustutaanpa saksankielisten modaaliverbien käyttöön ja tutkitaan joitakin esimerkkejä niiden vivahteiden ymmärtämiseksi.

 

Johdatus modaaliverbeihin

Saksan kielessä modaaliverbit ovat apuverbejä, jotka muokkaavat pääverbin merkitystä lauseessa. Ne ilmaisevat puhujan suhtautumista pääverbin kuvaamaan toimintaan. Saksan kielessä yleisimmät modaaliverbit ovat:

 • können (voi/voi pystyä)
 • müssen (täytyy/on pakko)
 • dürfen (saa/voi saada)
 • sollen (pitäisi/pitäisi olla)
 • wollen (haluavat)
 • möchten (haluaisin)

 

Modaaliverbien käyttö

 1. Können (Voi/voi pystyä):

  • Ilmaisee kykyä tai mahdollisuutta.
   • Esimerkki: Ich kann Deutsch sprechen. (Osaan saksaa.)
 2. Müssen (Täytyy/on pakko):

  • Osoittaa välttämättömyyden tai velvollisuuden.
   • Esimerkki: Ich muss heute früh aufstehen. (Minun on noustava aikaisin tänään.)
 3. Dürfen (Voi/saa luvan):

  • Tarkoittaa lupaa tai kieltoa.
   • Esimerkki: Du darfst hier nicht parken. (Tänne ei saa pysäköidä.)
 4. Sollen (Pitäisi/tulee olla):

  • Osoittaa neuvon, velvoitteen tai odotuksen.
   • Esimerkki: Du solltest mehr Wasser trinken. (Sinun pitäisi juoda enemmän vettä.)
 5. Wollen (Haluatko):

  • Ilmaisee halun tai aikomuksen.
   • Esimerkki: Er will nach Deutschland reisen. (Hän haluaa matkustaa Saksaan.)
 6. Möchten (Haluaisin):

  • Kohtelias tapa ilmaista toiveita tai pyyntöjä.
   • Esimerkki: Ich möchte gerne einen Kaffee bestellen. (Haluaisin tilata kahvin, kiitos.)

 

Esimerkkejä arkikeskustelusta

 1. Luvan pyytäminen:

  • Darf ich bitte das Fenster öffnen? (Saanko avata ikkunan?)
 2. Kyvyn ilmaiseminen:

  • Ich kann sehr gut Klavier spielen. (Osaan soittaa pianoa erittäin hyvin.)
 3. Tarpeellisuuden osoittaminen:

  • Wir müssen morgen früh losfahren. (Meidän on lähdettävä aikaisin huomisaamuna.)
 4. Avun tarjoaminen:

  • Soll ich dir bei den Hausaufgaben helfen? (Pitäisikö minun auttaa sinua läksyissäsi?)
 5. Halun ilmaiseminen:

  • Ich möchte gerne ein Eis essen. (Haluaisin syödä jäätelöä.)
 6. Neuvojen antaminen:

  • Du solltest mehr Obst essen. (Sinun pitäisi syödä enemmän hedelmiä.)