Prepositiot saksaksi: miten niitä käytetään oikein?

Prepositiot saksaksi: miten niitä käytetään oikein?

Prepositioilla on saksan kieliopissa tärkeä rooli, sillä ne osoittavat lauseen elementtien välisiä suhteita. Niiden oikean käytön ymmärtäminen on tärkeää sujuvan ja selkeän viestinnän kannalta. Tässä artikkelissa tarkastelemme prepositioiden käyttöä saksan kielessä ja annamme esimerkkejä ymmärtämisen helpottamiseksi.

 

Prepositioiden ymmärtäminen

Saksan kielessä prepositiot ovat sanoja, jotka luovat suhteita substantiivien, pronominien tai lausekkeiden ja lauseen muiden sanojen välille. Nämä suhteet voivat ilmaista sijaintia, aikaa, suuntaa, tapaa tai syytä.

 

Asiajärjestelmä

Yksi tärkeimmistä tekijöistä prepositioiden oikeassa käytössä saksan kielessä on oikeinkirjoitusjärjestelmän ymmärtäminen. Saksan kielessä prepositioilla voidaan hallita eri tapauksia: akkusatiivia, datiivia tai genetiiviä. Tapaus määräytyy sen mukaan, mikä on substantiivin tai pronominin tehtävä lauseessa ja mikä on sen suhde verbiin ja muihin elementteihin.

 

Akkusatiivi

Prepositiot, jotka osoittavat liikettä kohti tiettyä paikkaa, käyttävät usein akkusatiivia.

Esimerkkejä:

 1. Ich gehe in die Schule. (Menen kouluun.)
 2. Er stellt das Buch auf den Tisch. (Hän asettaa kirjan pöydälle.)

 

Datiivin tapaus

Prepositiot, jotka ilmaisevat sijaintia tai liikettä ilman suuntaa, ovat usein datiivin hallitsevia.

Esimerkkejä:

 1. Ich bin in der Schule. (Olen koulussa.)
 2. Das Buch liegt auf dem Tisch. (Kirja makaa pöydällä.)

 

Genetiivi

Hallussapitoa tai suhteita ilmaisevat prepositiot edellyttävät usein genetiiviä.

Esimerkkejä:

 1. Er ist stolz auf sein Auto. (Hän on ylpeä autostaan.)
 2. Die Farbe des Hauses gefällt mir. (Pidän talon väristä.)

 

Yleiset prepositiot ja niiden käyttö

Seuraavassa on joitakin saksan kielen yleisiä prepositioita ja niiden tyypillinen käyttö:

 • osoitteessa (at, on, to): Ich bin am Strand. (Olen rannalla.)
 • auf (päälle, päälle): Das Buch liegt auf dem Tisch. (Kirja makaa pöydällä.)
 • osoitteessa (in, into): Sie geht in die Stadt. (Hän on menossa kaupunkiin.)
 • über (yli, yläpuolella): Der Vogel fliegt über das Haus. (Lintu lentää talon yli.)
 • alle (alla): Die Katze liegt unter dem Tisch. (Kissa makaa pöydän alla.)