Tysk sætningsopbygning

Tysk sætningsstruktur kan virke skræmmende på elever, især dem, der er vant til sprog med andre ordstillinger. I denne artikel ser vi på de grundlæggende elementer i tysk sætningsstruktur og giver eksempler for at illustrere de vigtigste punkter.

 

Grundlæggende ordstilling

Tysk følger typisk et subjekt-verbum-objekt (SVO) ordstilling i hovedsætninger, ligesom på engelsk. Der er dog tilfælde, hvor ordrækkefølgen kan være fleksibel på grund af kasus og regler for verbers placering.

 

Subjekt-Verbum-Objekt (SVO)

I en grundlæggende sætning efterfølges subjektet af verbet og derefter objektet:

 1. Emne (S): Den person eller ting, der udfører handlingen.
 2. Udsagnsord (V): Selve handlingen.
 3. Objekt (O): Den person eller ting, der modtager handlingen.

Eksempel:

 • Tysk: Ich esse einen Apfel. (Jeg spiser et æble.)
 • Engelsk: I eat an apple.

 

Placering af verber

På tysk kan verbets position ændre sig afhængigt af sætningstypen. I hovedsætninger står verbet i anden position, mens det i underordnede sætninger flyttes til slutningen.

Eksempel:

 • Tysk: Ich esse einen Apfel, weil ich hungrig bin. (Jeg spiser et æble, fordi jeg er sulten).
 • Engelsk: I eat an apple because I am hungry.

 

Sager og artikler

Tysk bruger fire kasus: nominativ, akkusativ, dativ og genitiv. Substantivets kasus bestemmer dets rolle i sætningen og har indflydelse på de artikler og adjektiver, der ledsager det.

Eksempel:

 • Nominativ: Der Hund (Hunden) beißt den Mann (bider manden).
 • Akkusativ: Der Mann (Manden) beißt den Hund (bider hunden).

 

Sætningsstruktur i underordnede sætninger

I underordnede sætninger ændres ordstillingen, og verbet flyttes til slutningen. Disse sætninger begynder ofte med underordnede konjunktioner som f.eks. weil (fordi), wenn (hvis), eller obwohl (selvom).

Eksempel:

 • Tysk: Ich esse einen Apfel, weil ich hungrig bin. (Jeg spiser et æble, fordi jeg er sulten).
 • Engelsk: I eat an apple because I am hungry.