Almindelige tyske ordsprog og deres grammatik: En oversigt

Tysk er, som alle andre sprog, rigt på idiomatiske udtryk, der giver dybde og farve til kommunikationen. At forstå disse idiomer forbedrer ikke kun sprogfærdighederne, men giver også indsigt i de kulturelle nuancer i tysktalende regioner. I denne artikel vil vi se nærmere på nogle almindelige tyske idiomer og udforske deres grammatik med eksempler.

 

Talemåder og deres betydning

 1. “Da liegt der Hund begraben”
  Bogstavelig oversættelse: "Det er der, hunden er begravet."
  Betydning: Det er sagens kerne.

 2. “Tomaten auf den Augen haben”
  Bogstavelig oversættelse: "At have tomater på øjnene."
  Betydning: At være glemsom eller blind over for noget indlysende.

 3. “Schwein haben”
  Bogstavelig oversættelse: "At have gris."
  Betydning: At være heldig.

 

Indsigt i grammatik

Variationer i ordstilling

I tyske idiomatiske udtryk kan ordstillingen afvige fra standard sætningsstruktur. For eksempel:

 • Normal ordstilling: Subjekt-Verb-Objekt
  “Er hat ein Schwein” (Han har en gris)
 • Idiomatiske udtryk: Verb-subjekt
  “Ein Schwein haben” (At have en gris)

Modalverber og infinitiv

Mange idiomatiske udtryk på tysk involverer modalverber efterfulgt af infinitiver:

 • “Es zieht wie Hechtsuppe.”
  Bogstavelig oversættelse: "Det trækker som geddesuppe."
  Betydning: Det trækker meget.

I dette eksempel, “zieht” (at trække) er en form af modalverbet “ziehen” (at trække), efterfulgt af infinitiven “sein” (at være).

Anvendelse af sager

Tyske idiomer kræver ofte specifikke tilfælde, som kan afvige fra standardbrug:

 • “Das ist mir Wurst.”
  Bogstavelig oversættelse: "Det er pølse for mig."
  Betydning: Jeg er ligeglad.

Her, “mir” (til mig) er i dativ og angiver det indirekte objekt.