Tyske komparativ- og superlativformer: Adjektiver og adverbier

På tysk, som på mange andre sprog, kan adjektiver og adverbier bruges i forskellige former til at udtrykke grader af sammenligning. At forstå, hvordan man danner komparativer og superlativer, er afgørende for effektiv kommunikation på tysk. Lad os se på komparativ- og superlativformerne af adjektiver og adverbier på tysk sammen med eksempler, der illustrerer deres brug.

 

Sammenlignende former af adjektiver

Når man sammenligner to ting eller personer på tysk, bruger man komparativformen af adjektiver. Sammenligningsformen dannes forskelligt afhængigt af, om adjektivet er et svagt eller stærkt adjektiv.

Svage adjektiver

Svage adjektiver er dem, der allerede har en endelse i deres grundform. For at danne komparativ skal du blot tilføje “er” til slutningen af adjektivet.

Eksempler:

 • alt (gammel) -> älter (ældre)
 • jung (ung) -> jünger (yngre)
 • klein (lille) -> kleiner (mindre)

Stærke adjektiver

Stærke adjektiver er dem, der ikke har en endelse i deres grundform. For at danne komparativ tilføjer du “er” til slutningen af adjektivet og tilføj en umlaut (¨) til vokalen, hvis det er muligt.

Eksempler:

 • groß (stor) -> größer (større)
 • klug (klog) -> klüger (klogere)
 • schön (smuk) -> schöner (smukkere)

 

Superlative former af adjektiver

Superlativformen bruges, når man sammenligner en ting eller en person med alle andre i en gruppe. På tysk afhænger dannelsen af superlativer i lighed med komparativer også af, om adjektivet er svagt eller stærkt.

Svage adjektiver

For at danne superlativ med svage adjektiver tilføjer du “am” før adjektivet og “sten” til sidst.

Eksempler:

 • alt (gammel) -> am ältesten (ældste)
 • jung (ung) -> am jüngsten (yngste)
 • klein (lille) -> am kleinsten (mindste)

Stærke adjektiver

For stærke adjektiver tilføjer du “am” før adjektivet og “sten” i slutningen, sammen med en umlaut (¨) hvis det er muligt.

Eksempler:

 • groß (stor) -> am größten (største)
 • klug (klog) -> am klügsten (klogeste)
 • schön (smuk) -> am schönsten (smukkeste)

 

Sammenlignende former af adverbier

Sammenlignende former af adverbier bruges til at sammenligne intensiteten eller handlingsmåden mellem to ting.

Dannelse

For at danne komparativ af adverbier på tysk tilføjer man typisk “er” til adverbiet.

Eksempel:

 • schnell (hurtig) -> schneller (hurtigere)
 • laut (højlydt) -> lauter (højere)
 • gut (godt) -> besser (bedre)

 

Superlative former af adverbier

Superlative former af adverbier bruges til at beskrive den højeste grad af intensitet eller måde at handle på.

Dannelse

For at danne superlativ af adverbier tilføjer du typisk "er" før adverbiet og “sten” til sidst.

Eksempel:

 • schnell (hurtig) -> am schnellsten (hurtigst)
 • laut (højlydt) -> am lautesten (højest)
 • gut (godt) -> am besten (bedst)