"Pouvoir" - Böjning av det franska verbet

"pouvoir" är ett mångsidigt verb som betyder "att kunna" eller "kan" på engelska. Förmågan att böja "pouvoir" korrekt är avgörande för att uttrycka olika förmågor, kapaciteter och möjligheter i vardaglig kommunikation. I den här artikeln kommer vi att utforska böjningen av det franska verbet "pouvoir" i olika tempus och stämningar, så att du kan använda det med självförtroende i dina konversationer.

 

Grundläggande böjning

Verbet "pouvoir" är ett oregelbundet verb, vilket innebär att dess böjning inte följer de regelbundna mönster som finns för de flesta franska verb. Men att förstå dess oregelbundenheter är nyckeln till att använda det effektivt. Här är den grundläggande presensböjningen av "pouvoir" i den indikativa stämningen:

1. Je peux - Jag kan
2. Tu peux - Du kan (informellt)
3. Il/elle/on peut - Han/hon/den kan
4. Nous pouvons - Vi kan
5. Vous pouvez - Du kan (formell eller plural)
6. Ils/elles peuvent - De kan

Som du kan se är böjningen av "pouvoir" i presens relativt okomplicerad, med endast små variationer i ändelserna för olika ämnen.

 

Böjning i andra tempus

1. Imparfait (ofullkomlig)

Detta tempus används för att beskriva pågående eller upprepade handlingar i det förflutna. Den imperfekta konjugationen av "pouvoir" är som följer:

- Je pouvais - Jag kunde/var kapabel att
- Tu pouvais - Du kunde/kunde ha gjort det (informellt)
- Il/elle/on pouvait - Han/hon/personen kunde/kunde
- Nous pouvions - Vi kunde/var kapabla att
- Vous pouviez - Du kunde/kunde göra det (formell eller plural)
- Ils/elles pouvaient - De kunde/var kapabla att

 

2. Passé Composé (sammansatt förflutet)

Detta tempus används för att beskriva handlingar som inträffade i det förflutna och som är avslutade. Det bildas genom att använda hjälpverbet "avoir" (att ha) och det förflutna participet av "pouvoir", vilket är "pu". Här är böjningen:

- J'ai pu - Jag kunde/hade kunnat
- Tu as pu - Du kunde/hade kunnat (informellt)
- Il/elle/on a pu - Han/hon/ någon kunde/hade kunnat
- Nous avons pu - Vi kunde/hade kunnat
- Vous avez pu - Du kunde/hade kunnat (formell eller plural)
- Ils/elles ont pu - De kunde/hade kunnat

 

3. Futur Simple (Enkel framtid)

Detta tempus används för att uttrycka handlingar som kommer att ske i framtiden. Den framtida tempuskonjugationen av "pouvoir" är:

- Je pourrai - Jag kommer att kunna
- Tu pourras - Du kommer att kunna (informellt)
- Il/elle/on pourra - Han/hon/personen kommer att kunna
- Nous pourrons - Vi kommer att kunna
- Vous pourrez - Du kommer att kunna (formell eller plural)
- Ils/elles pourront - De kommer att kunna

 

Konjunktiv

Den konjunktiva stämningen används för att uttrycka osäkerhet, tvivel eller subjektiva känslor. Konjugationen av "pouvoir" i det konjunktiva humöret är som följer:

- Que je puisse - Att jag får/kan
- Que tu puisses - Att du får/kan (informellt)
- Qu'il/elle/on puisse - Att han/hon/personen får/kan
- Que nous puissions - Att vi får/kan
- Que vous puissiez - Att du får/kan (formell eller plural)
- Qu'ils/elles puissent - Att de får/kan

Konjunktiv används ofta i komplexa meningsstrukturer och är viktigt för att förmedla tvivel eller hypotetiska situationer.

 

10 exempelmeningar med ordet "Pouvoir"

Här är 10 exempelmeningar med ordet "Pouvoir" i olika grammatiska tempus:

  1. Je peux parler français. (Jag kan tala franska.) - Nutid
  2. Il pourrait venir demain. (Han kan komma i morgon.) - Villkorlig
  3. Elle a pu terminer son travail. (Hon kunde avsluta sitt arbete.) - förfluten tid
  4. Nous pourrons aider plus tard. (Vi kommer att kunna hjälpa till senare.) - Framtid
  5. Vous pourriez essayer cette nouvelle recette. (Du skulle kunna prova detta nya recept.) - Villkorlig
  6. Ils peuvent nager très bien. (De kan simma mycket bra.) - Nutid
  7. J'ai pu résoudre ce problème difficile. (Jag kunde lösa detta svåra problem.) - förfluten tid
  8. Elle pourrait partir si elle le souhaite. (Hon kan gå om hon vill.) - Villkorlig
  9. Nous pouvions jouer dehors quand nous étions jeunes. (Vi kunde leka utomhus när vi var unga.) - Imperfekt
  10. Vous pourrez trouver ce livre à la bibliothèque. (Du kommer att kunna hitta den här boken på biblioteket.) - Framtid