Konjugation av det franska verbet "Monter"

Monter, som betyder "att klättra" eller "att gå upp" på franska, är ett mångsidigt och ofta använt verb som tillhör verbgruppen -er. Som med många franska verb genomgår det olika böjningsändringar beroende på subjekt och tempus. I den här artikeln kommer vi att utforska böjningen av verbet "monter" i olika tempus och stämningar.

 

Nuvarande Indikativ

I presens indikativ konjugeras "monter" enligt följande:

- Je monte (jag klättrar/går upp)
- Tu montes (Du klättrar/går upp)
- Il/elle/on monte (Han/hon/personen klättrar/går upp)
- Nous montons (Vi klättrar/går upp)
- Vous montez (Du klättrar/går upp)
- Ils/elles montent (De klättrar/går upp)

 

Tidigare Indikativ

För det förflutna indikativa tempus kan du använda två former av böjning:

 

Passé Komposé

- J'ai monté (jag klättrade/ gick upp)
- Tu as monté (Du klättrade/ gick upp)
- Il/elle/on a monté (Han/hon/personen klättrade/klättrade upp)
- Nous avons monté (Vi har klättrat/gått upp)
- Vous avez monté (Du har klättrat/gått upp)
- Ils/elles ont monté (De klättrade/ gick upp)

 

Imparfait

- Je montais (Jag brukade klättra/gå upp)
- Tu montais (Du brukade klättra/gå upp)
- Il/elle/on montait (Han/hon/personen brukade klättra/gå upp)
- Nous montions (Vi brukade klättra/gå upp)
- Vous montiez (Du brukade klättra/gå upp)
- Ils/elles montaient (De brukade klättra/gå upp)

 

Framtida Indikativ

För att uttrycka framtida handlingar med "monter", använd futurum indikativ:

- Je monterai (Jag kommer att klättra/gå upp)
- Tu monteras (Du kommer att klättra/gå upp)
- Il/elle/on montera (Han/hon/personen kommer att klättra/gå upp)
- Nous monterons (Vi kommer att klättra/gå upp)
- Vous monterez (Du kommer att klättra/gå upp)
- Ils/elles monteront (De kommer att klättra/gå upp)

 

Villkorlig stämning

Den villkorliga stämningen används för att uttrycka handlingar som beror på ett villkor:

- Je monterais (Jag skulle klättra/gå upp)
- Tu monterais (Du skulle klättra/gå upp)
- Il/elle/on monterait (Han/hon/personen skulle klättra/gå upp)
- Nous monterions (Vi skulle klättra/gå upp)
- Vous monteriez (Du skulle klättra/gå upp)
- Ils/elles monteraient (De skulle klättra/gå upp)

 

Konjunktiv

Konjunktiv används i osäkra eller hypotetiska situationer:

- Que je monte (Att jag klättrar/går upp)
- Que tu montes (Att du klättrar/går upp)
- Qu'il/elle/on monte (att han/hon/personen klättrar/går upp)
- Que nous montions (Att vi klättrar/går upp)
- Que vous montiez (Att du klättrar/går upp)
- Qu'ils/elles montent (Att de klättrar/går upp)

 

Imperativ

Imperativ används för att ge kommandon:

- Monte (klättring/uppstigning) - (Tu)
- Montons (Låt oss klättra/Låt oss gå upp) - (Nous)
- Montez (klättra/gå upp) - (Vous)

 

10 exempelmeningar med ordet "monter"

Här är 10 exempelmeningar med ordet "monter" i olika grammatiska tempus.

  1. Il monte les escaliers avec facilité. - (Han går uppför trapporna med lätthet.) - Presens indikativ
  2. Nous montrions nos dessins à la classe. - (Vi brukade visa våra teckningar för klassen.) - Imperfekt indikativ
  3. Elle montera au sommet de la montagne demain. - (Hon kommer att klättra upp till toppen av berget i morgon.) - Framtida indikativ
  4. Si j'avais plus de temps, je monterais ce meuble. - (Om jag hade mer tid skulle jag montera ihop den här möbeln.) - Villkorlig
  5. Il faut que tu montes à l'étage. - (Du måste gå upp till nästa våning.) - Konjunktiv
  6. Montons ensemble pour découvrir la vue. - (Låt oss gå upp tillsammans för att upptäcka utsikten.) - Imperativ
  7. Quand ils sont arrivés, j'étais déjà monté. - (När de kom hade jag redan gått upp.) - Past Anterior
  8. Il est probable qu'elle montera avec nous. - (Det är troligt att hon kommer att klättra med oss.) - Framtida konjunktiv
  9. Les sportifs ont monté leurs tentes dans la forêt. - (Idrottarna slog upp sina tält i skogen.) - Passiv perfekt indikativ
  10. En montant lentement, il évita les accidents. - (Genom att klättra långsamt undvek han olyckor.) - Presens particip

 

Sammanfattning

Att böja det franska verbet "monter" kan verka komplicerat till en början, men med lite övning blir det mer hanterbart. Kom ihåg att det är viktigt att behärska verbkonjugationer för att kunna kommunicera effektivt på franska. Fortsätt att öva och utöka din kunskap om verbböjningar för att bli en mer självsäker fransktalare.