Ord til tekst

Tabellen nedenfor viser hvordan du staver tallene 1 - 100 (nedenfor finner du en tabell med større tall):

Antall Tall Ordinal
1 Én Første
2 To Andre
3 Tre Tredje
4 Fire Fjerde
5 Fem Femte
6 Seks Sjette
7 Sju Syvende
8 Åtte Åttende
9 Ni Niende
10 Ti Tiende
11 Elleve Ellevte
12 Tolv Tolvte
13 Tretten Trettende
14 Fjorten Fjortende
15 Femten Femtende
16 Seksten Sekstende
17 Sytten Syttende
18 Atten Det attende
19 Nitten Nittende
20 Tjue Tjuende
21 Tjueen Tjueførste
22 Tjueto Tjueandre
23 Tjuetre Tjuetredje
24 Tjuefire Tjuefjerde
25 Tjuefem Tjuefemte
26 Tjueseks Tjuesjette
27 Tjuesju Tjuesjuende
28 Tjueåtte Tjueåttende
29 Tjueni Tjueniende
30 Tretti Trettiende
31 Trettién Trettiførste
32 Trettito Trettiandre
33 Trettitre Trettitredje
34 Trettifire Trettifjerde
35 Trettifem Trettifemte
36 Trettiseks Trettisjette
37 Trettisju Trettisjuende
38 Trettiåtte Trettiåttede
39 Tretti-ni Tretti-niende
40 Førti Førtiende
41 Førtién Førtiførste
42 Førtito Førtiandre
43 Førtitre Førti-tredje
44 Førtifire Førtifjerde
45 Førtifem Førtifemte
46 Førtiseks Førtisjette
47 Førtisju Førtisjuende
48 Førtiåtte Førtiåttede
49 Førti-ni Førti-niende
50 Femti Femtiende
51 Fifty-One Femtiførste
52 Femtito Femtiandre
53 Femtitre Femti-tredje
54 Femtifire Femtifjerde
55 Femtifem Femtifemte
56 Fifty-Six Femti-sjette
57 Femtisju Femtisjuende
58 Femtiåtte Femtiåttede
59 Femti-ni Femti-niende
60 Seksti Sekstiende
61 Sixty-One Sekstiførste
62 Seksti-to Sekstiandre
63 Sekstitre Seksti-tredje
64 Sekstifire Sekstifjerde
65 Sekstifem Sekstifemte
66 Seksti-seks Seksti-sekstende
67 Sekstisju Sekstisjuende
68 Sekstiåtte Sekstiåttede
69 Seksti-ni Seksti-niende
70 Sytti Syttiende
71 Syttién Syttiførste
72 Syttito Syttito sekunder
73 Syttitre Syttitredje
74 Syttifire Syttifjerde
75 Syttifem Syttifemte
76 Syttiseks Syttisjette
77 Syttisju Syttisjuende
78 Syttiåtte Syttiåttede
79 Sytti-ni Sytti-niende
80 Åtti Åttiende
81 Åttién Åttiførste
82 Åttito Åttiandre

83

Åttitre Åttitredje
84 Åttifire Åttifjerde
85 Åttifem Åttifemte
86 Åttiseks Åttisjette
87 Åttisju Åttisjuende
88 Åttiåtte Åttende
89 Åtti-ni Åtti-niende
90 Nitti Nittiende
91 Nittién Nittiførste
92 Nittito Nittisekunders
93 Nittitre Nitti-tredje
94 Nittifire Nittifjerde
95 Nittifem Nittifemte
96 Nittiseks Nitti-sjette
97 Nittisju Nittisjuende
98 Nittiåtte Nittiåttede
99 Nitti-ni Nitti-niende
100 Hundre Hundrede

 

Tabellen nedenfor viser hvordan du staver tallene 100 - 1 000 000 000 000:

Antall Tall
100 Hundre
200 To hundre
1000 Ett tusen
2000 To tusen
1000000 En million
2000000 To millioner
1,000,000,000 En milliard
2,000,000,000 To milliarder

Du kan lese mer om tall her.