Konjunktiv på fransk

Fransk grammatikk er en kompleks og nyansert del av språket som ofte forvirrer elevene. Et spesielt utfordrende aspekt er konjunktiv. Denne grammatiske formen brukes i ulike situasjoner for å uttrykke tvil, ønske, følelser, nødvendighet eller hypotetiske scenarier. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva konjunktiv på fransk innebærer uten å bruke ordene som er listet opp ovenfor.

 

Hvordan brukes konjunktiv på fransk?

Å uttrykke usikkerhet: Konjunktiv brukes ofte for å uttrykke tvil eller usikkerhet. Konjunktiv brukes for eksempel når man snakker om noe usikkert eller hypotetisk, som ønsker, håp eller tvil. Det betyr at handlingen ikke er sikker, men snarere en mulighet eller et ønske.

For eksempel:

 • Il faut que tu viennes. (Du må komme.) Her, “tu viennes” står i konjunktiv fordi det uttrykker nødvendighet og ikke er et definitivt faktum.

 

Verber for innflytelse: Visse verb på fransk, som “demander” (for å spørre), “souhaiter” (å ønske), og “recommander” (å anbefale), utløser bruk av konjunktiv. Disse verbene uttrykker talerens innflytelse på eller ønske om en annen persons handlinger.

For eksempel:

 • Je recommande que tu fasses tes devoirs. (Jeg anbefaler at du gjør leksene dine.) I denne setningen, “tu fasses” står i konjunktiv, fordi det følger etter verbet “recommande”, som uttrykker talerens anbefaling.

 

Å uttrykke følelser: Konjunktiv brukes også for å uttrykke følelser. Verb som être content que” (å være glad for at) eller avoir peur que” (å være redd for at) utløser konjunktiv fordi de formidler talerens følelsesmessige tilstand eller reaksjon.

For eksempel:

 • Il est triste que tu ne viennes pas. (Han er lei seg for at du ikke kommer.) Her, “tu ne viennes pas” står i konjunktiv, ettersom det følger etter verbet “est triste”og uttrykker en følelse av tristhet.

 

Upersonlige uttrykk: Visse upersonlige uttrykk, som “il est nécessaire que” (det er nødvendig at) eller “il est important que” (det er viktig at), krever også bruk av konjunktiv. Disse uttrykkene understreker viktigheten eller nødvendigheten av en handling eller hendelse.

For eksempel:

 • Il est essentiel que nous soyons prêts. (Det er viktig at vi er klare.) I denne setningen, “nous soyons” står i konjunktiv ettersom det følger etter det upersonlige uttrykket “il est essentiel”.

 

Uttrykke tvil eller hypotetiske situasjoner: Konjunktiv brukes ofte for å formidle tvil eller hypotetiske situasjoner. Dette kan man se i setninger som “Si j’étais riche” (Hvis jeg var rik), hvor bruken av konjunktiv “étais” indikerer et hypotetisk scenario.

 

Flere eksempler på bruk

Her er en liste med eksempler på bruk av konjunktiv i ulike sammenhenger på fransk:

 

Å uttrykke nødvendighet

 • Il faut que je parte immédiatement. (Jeg må dra med en gang.)
 • Il est nécessaire que vous soyez présent demain. (Det er nødvendig at du er til stede i morgen.)

 

Anbefalinger

 • Je suggère que tu lises ce livre. (Jeg anbefaler at du leser denne boken).
 • Elle recommande que nous mangions au restaurant. (Hun anbefaler at vi spiser på restauranten).

 

Uttrykke tvil eller usikkerhet

 • Je doute qu’il réussisse l’examen. (Jeg tviler på at han vil bestå eksamen.)
 • Il est possible que nous ayons une réunion demain. (Det er mulig at vi har et møte i morgen).

 

Beskrivelse av følelser

 • Il est ravi que tu sois venu. (Han er glad for at du kom.)
 • Elle est triste que tu ne la comprennes pas. (Hun er lei seg for at du ikke forstår henne.)

 

Bruk av upersonlige uttrykk

 • Il est important que nous écoutions les conseils. (Det er viktig at vi lytter til rådene).
 • Il est essentiel que vous fassiez attention. (Det er viktig at du følger med).

 

Uttrykke ønsker og begjær

 • J’aimerais que tu m’accompagnes. (Jeg vil gjerne at du blir med meg.)
 • Elle veut que son frère réussisse. (Hun vil at broren skal lykkes).

 

Å snakke om hypotetiske situasjoner

 • Si j’avais de l’argent, je voyagerais plus. (Hvis jeg hadde penger, ville jeg reist mer).
 • S’il était libre, il viendrait à la fête. (Hvis han hadde vært fri, ville han kommet til festen).

 

Uttrykke indirekte kommandoer

 • Le professeur a demandé que vous finissiez vos devoirs. (Læreren ba deg gjøre ferdig leksene dine.)
 • Ma mère préfère que je ne sorte pas tard. (Moren min foretrekker at jeg ikke går ut sent.)

 

Bruk av negative uttrykk

 • Il est improbable que cela arrive. (Det er lite sannsynlig at dette vil skje).
 • Je crains qu’elle ne soit malade. (Jeg frykter at hun er syk.)

 

Disse eksemplene illustrerer hvor allsidig konjunktivformen er i fransk, ettersom den brukes til å formidle et bredt spekter av følelser, usikkerhet og hypotetiske situasjoner.