Konjugasjon av det franske verbet "Tenir"

Det franske språket kan skilte med en lang rekke verb, alle med sitt eget unike bøyningsmønster. Et av disse verbene er "tenir", som betyr "å holde" eller "å beholde". I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan verbet "tenir" bøyes i ulike tider og stemninger, og hvordan det brukes riktig i ulike sammenhenger.

 

Nåtid (Présent)

I presens bøyes "tenir" på følgende måte:

- Je tiens (jeg holder)
- Tu tiens (Du holder)
- Il/elle/on tient (Han/hun/man holder)
- Nous tenons (Vi holder)
- Vous tenez (Du holder)
- Ils/elles tiennent (De holder)

 

Fortid

 

1. Imperfektum (Imparfait)

I imperfektum bøyes "tenir" som:

- Je tenais (jeg holdt)
- Tu tenais (Du holdt)
- Il/elle/on tenait (Han/hun/den/den ene holdt)
- Nous tenions (Vi holdt)
- Vous teniez (Du holdt)
- Ils/elles tenaient (De holdt på)

 

2. Enkel fortid (Passé Simple)

Den enkle fortidsformen av "tenir" er mindre brukt i moderne fransk, men finnes fortsatt i litteraturen. Bøyningen er som følger:

- Je tins (jeg holdt)
- Tu tins (Du holdt)
- Il/elle/on tint (Han/hun/den/den ene holdt)
- Nous tînmes (Vi holdt)
- Vous tîntes (Du holdt)
- Ils/elles tinrent (De holdt)

 

3. Perfektum i fortid (Plus-que-parfait)

For å uttrykke handlinger som skjedde før en annen handling i fortiden, kan du bruke perfektum av "tenir". Den dannes på følgende måte:

- J'avais tenu (jeg hadde holdt)
- Tu avais tenu (Du hadde holdt)
- Il/elle/on avait tenu (Han/hun/man hadde holdt)
- Nous avions tenu (Vi hadde holdt)
- Vous aviez tenu (Du hadde holdt)
- Ils/elles avaient tenu (De hadde holdt)

 

Framtidsformer

 

1. Nær fremtid (Futur Proche)

Nær fremtid brukes for å indikere handlinger som vil skje snart. For å bøye "tenir" i denne tiden bruker du verbet "aller" (å gå) som hjelpeverb:

- Je vais tenir (jeg kommer til å holde)
- Tu vas tenir (Du kommer til å holde)
- Il/elle/on va tenir (Han/hun/man kommer til å holde)
- Nous allons tenir (Vi kommer til å holde)
- Vous allez tenir (Du kommer til å holde)
- Ils/elles vont tenir (De kommer til å holde)

 

2. Enkel fremtid (Futur Simple)

I enkel futurum bøyes "tenir" på følgende måte:

- Je tiendrai (Jeg vil holde)
- Tu tiendras (Du vil holde)
- Il/elle/on tiendra (Han/hun/man vil holde)
- Nous tiendrons (Vi vil holde)
- Vous tiendrez (Du vil holde)
- Ils/elles tiendront (De vil holde)

 

Betinget stemning (Conditionnel)

Betingelsesformen brukes til å uttrykke hypotetiske situasjoner eller høflige forespørsler. For å bøye "tenir" i betingelsesform, bruk følgende former:

- Je tiendrais (jeg vil holde)
- Tu tiendrais (Du vil holde)
- Il/elle/on tiendrait (Han/hun/man ville holde)
- Nous tiendrions (Vi vil holde)
- Vous tiendriez (Du vil holde)
- Ils/elles tiendraient (De ville holde)

 

10 eksempler på setninger med ordet "tenir"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "tenir" i ulike grammatiske tider:

  1. Je tiens un livre. (Jeg holder en bok i hånden.) - Nåtid
  2. Tu tenais la porte ouverte. (Du holdt døren åpen.) - Imperfektum
  3. Il tiendra sa promesse. (Han vil holde løftet sitt.) - Enkel fremtid
  4. Nous tenons fermement nos convictions. (Vi holder fast ved våre overbevisninger.) - Presens
  5. Vous avez tenu votre engagement. (Du har holdt forlovelsen din.) - fortid perfektum
  6. Elles tiendraient le record si elles s'entraînaient davantage. (De ville holdt rekorden hvis de trente mer.) - Betinget form
  7. J'ai tenu ce secret pendant des années. (Jeg har holdt på denne hemmeligheten i årevis.) - Perfektum
  8. Nous tiendrons une réunion demain. (Vi skal holde et møte i morgen.) - Enkel fremtid
  9. Elle tenait un bouquet de fleurs. (Hun holdt en blomsterbukett i hånden.) - Imperfektum
  10. Ils tiennent toujours leurs promesses. (De holder alltid løftene sine.) - Nåtid

 

Sammendrag

Å forstå bøyningen av verbet "tenir" er avgjørende for effektiv kommunikasjon på fransk. Ved å beherske verbets ulike former i forskjellige tider og stemninger kan du trygt bruke dette allsidige verbet til å uttrykke et bredt spekter av handlinger og ideer på fransk. Enten du holder noe fysisk eller i overført betydning, vil "tenir" være til god hjelp på din franske språkreise.