75 käytetyintä verbiä ranskaksi

Ranskan kielen käytetyimpien verbien tunteminen on suuri etu kielen oppimisessa. Tähän artikkeliin on koottu luettelo 100:sta ranskan kielen yleisimmin käytetystä verbistä, joista jokaisesta on lyhyt käännös. Olitpa sitten aloittelija, joka haluaa laajentaa sanavarastoaan, tai kokenut oppija, joka haluaa virkistää sanavarastoaan, tämä luettelo osoittautuu korvaamattomaksi.

Luetteloa seuraa selitys 10 käytetyimmän verbin käytöstä ranskan kielessä.

 

Täydellinen luettelo

Tässä on luettelo 75 käytetyimmästä verbistä ranskan kielessä:

 1. Prendre (ottaa)
 2. Donner (antaa)
 3. Passer (siirtää/kuluttaa)
 4. Trouver (löytää)
 5. Parler (puhua)
 6. Mettre (laittaa)
 7. Laisser (jättää/vuokrata)
 8. Devenir (tulla)
 9. Revenir (palata)
 10. Entrer (tulla)
 11. Rester (jäädäkseen)
 12. Sortir (mennä ulos)
 13. Partir (lähteä)
 14. Arriver (saapua)
 15. Montrer (näyttää)
 16. Vouloir (haluta)
 17. Connaître (tietää)
 18. Croire (uskoa)
 19. Tenir (pitää)
 20. Appeler (soittaa)
 21. Attendre (odottaa)
 22. Comprendre (ymmärtää)
 23. Vivre (elää)
 24. Choisir (valita)
 25. Naître (syntyä)
 26. Tomber (pudota)
 27. Recevoir (vastaanottaa)
 28. Ouvrir (avata)
 29. Fermer (sulkeutuu)
 30. Demander (pyytää)
 31. Rappeler (soittaa takaisin)
 32. Travailler (työskennellä)
 33. Penser (ajatella)
 34. Permettre (sallia)
 35. Monter (mennä ylös)
 36. Aimer (pitää/rakastaa)
 37. Essayer (kokeilla)
 38. Marcher (kävellä)
 39. Plaire (miellyttää)
 40. Étudier (opiskella)
 41. Écrire (kirjoittaa)
 42. Regarder (katsoa)
 43. Descendre (mennä alas)
 44. Retourner (palata)
 45. Continuer (jatkaa)
 46. Reconnaître (tunnistaa)
 47. Écouter (kuunnella)
 48. Perdre (menettää)
 49. Rencontrer (tavata)
 50. Finir (lopettaa)
 51. Reprendre (ottaa takaisin)
 52. Décider (päättää)
 53. Apprendre (oppia)
 54. Aloittaja (aloittaa)
 55. Revoir (nähdä uudelleen)
 56. Gagner (voittaa)
 57. Préférer (suosia)
 58. Découvrir (löytää)
 59. Mourir (kuolla)
 60. Compter (laskea)
 61. Dormir (nukkua)
 62. Retenir (säilyttää)
 63. Partager (jakaa)
 64. Envoyer (lähettää)
 65. Rentendre (kuulla uudelleen)
 66. Refaire (tehdä uudelleen)
 67. Entendre (kuulla)
 68. Apporter (tuoda)
 69. Craindre (pelätä)
 70. Répondre (vastata)
 71. Repasser (silittää uudelleen)
 72. Tirer (vetää)
 73. Quitter (lähteä)
 74. Rendre (antaa takaisin)
 75. Savoir (tietää)

 

10 käytetyintä verbiä ranskaksi

Tässä ovat luettelon 10 ensimmäistä verbiä yksityiskohtaisine kuvauksineen ja käyttöesimerkkeineen:

 

1. Être (olla)

Kuvaus: "Être" on yksi ranskan kielen keskeisimmistä verbeistä, jota käytetään ilmaisemaan olemassaoloa, identiteettiä tai olotilaa. Se on erittäin monipuolinen ja esiintyy eri aikamuodoissa ja muodoissa.
Esimerkkejä:
- Je suis étudiant. (Olen opiskelija.)
- Il est content. (Hän on onnellinen.)
- Elle était fatiguée hier. (Hän oli väsynyt eilen.)

 

2. Avoir (saada)

Kuvaus: "Avoir" on toinen olennainen verbi ranskan kielessä, joka ilmaisee hallussapitoa tai välttämättömyyttä. Sitä käytetään eri yhteyksissä osoittamaan omistusta tai tarvetta.
Esimerkkejä:
- J'ai un chat. (Minulla on kissa.)
- Il a faim. (Hänellä on nälkä.)
- Elle avait besoin d'aide. (Hän tarvitsi apua.)

 

3. Faire (tehdä/tehdä)

Kuvaus: "Faire" on monipuolinen verbi, jota käytetään tarkoittamaan toimintaa tai jonkin luomista. Sitä käytetään monenlaisissa tilanteissa.
Esimerkkejä:
- Je fais mes devoirs. (Teen kotitehtäväni.)
- Il fait du bruit. (Hän pitää meteliä.)
- Elle a fait un gâteau délicieux. (Hän teki herkullisen kakun.)

 

4. Dire (sanoa)

Kuvaus: "Dire" käytetään välittämään puhetta tai viestintää. Se on välttämätöntä ilmaista, mitä joku sanoo tai kertoa jotain jollekin.
Esimerkkejä:
- Je dis la vérité. (Minä puhun totta.)
- Hän toivottaa tuttavalleen hyvää päivää. (Hän tervehtii naapuriaan.)
- Elle a dit qu'elle viendrait demain. (Hän sanoi tulevansa huomenna.)

 

5. Pouvoir (voi/pystyä)

Kuvaus: "Pouvoir" ilmaisee kykyä tai lupaa. Sitä käytetään ilmaisemaan kykyä tehdä jotakin tai pyytämään lupaa tehdä jotakin.
Esimerkkejä:
- Je peux nager. (Osaan uida.)
- Il ne peut pas venir ce soir. (Hän ei voi tulla tänä iltana.)
- Elle a pu partir tôt. (Hän pystyi lähtemään aikaisin.)

 

6. Devoir (täytyy/on pakko)

Kuvaus: "Devoir" tarkoittaa velvollisuutta tai välttämättömyyttä. Sitä käytetään, kun on olemassa vaatimus tai velvollisuus tehdä jotain.
Esimerkkejä:
- Je dois étudier pour l'examen. (Minun on opiskeltava tenttiä varten.)
- Hänen on tehtävä työnsä huomenna. (Hänen on jätettävä työnsä huomenna.)
- Elle a dû annuler son voyage. (Hän joutui perumaan matkansa.)

 

7. Aller (mennä)

Kuvaus: "Aller" tarkoittaa siirtymistä paikasta toiseen. Se on yleinen verbi, jota käytetään puhuttaessa jonnekin menemisestä.
Esimerkkejä:
- Je vais au cinéma ce soir. (Menen tänään elokuviin.)
- Hän menee kouluun bussilla. (Hän menee kouluun bussilla.)

 

8. Voir (nähdä)

Kuvaus: "Voir" tarkoittaa silmillä tapahtuvaa havaitsemista. Sitä käytetään kuvaamaan kykyä nähdä tai jonkin asian todistamista.
Esimerkkejä:
- Je vois un oiseau dans le ciel. (Näen linnun taivaalla.)
- Se on mielenkiintoinen elokuva. (Hän katsoo mielenkiintoista elokuvaa.)
- Elle a vu un spectacle incroyable hier soir. (Hän näki eilen illalla uskomattoman esityksen.)

 

9. Savoir (tietää)

Kuvaus: "Savoir" tarkoittaa tiedon hallussapitoa tai tietoisuutta jostakin asiasta. Sitä käytetään puhuttaessa tosiasioiden tai tietojen tuntemisesta.
Esimerkkejä:
- Je sais parler français. (Osaan puhua ranskaa.)
- Il sait jouer de la guitare. (Hän osaa soittaa kitaraa.)
- Hän tiesi vastauksen kysymykseen. (Hän tiesi vastauksen kysymykseen.)

 

10. Venir (tulla)

Kuvaus: "Venir" tarkoittaa liikkumista kohti puhujaa tai tiettyä paikkaa. Sitä käytetään kuvaamaan paikkaan saapumista.
Esimerkkejä:
- Je viens de la bibliothèque. (Olen tulossa kirjastosta.)
- Hän lähtee juhliin tänä iltana. (Hän tulee juhliin tänä iltana.)
- Elle est venue me voir hier. (Hän tuli tapaamaan minua eilen.)

Nämä ovat listamme 10 ensimmäistä verbiä, joilla jokaisella on ainutlaatuinen käyttö ja merkitys ranskan kielessä. Harjoittelemalla näitä verbejä asiayhteyksissä voit oppia käyttämään niitä tehokkaasti.