Tyske regler for navneords køn

Tysk grammatik kan være en udfordring for elever, især når det drejer sig om at bestemme navneordenes køn. I modsætning til engelsk, hvor navneord typisk ikke tildeles køn, har tysk tre køn: maskulinum, femininum og neutrum. At lære disse kønsregler er afgørende for at mestre sproget. Lad os se på reglerne for tyske substantivers køn sammen med eksempler, der tydeliggør hvert koncept.

 

1. Der, Die, Das: Maskulin, feminin og neutrum

På tysk tildeles hvert substantiv et af tre køn: maskulinum (der), feminin (die)eller kastrat (das). Det kan virke uoverskueligt at huske kønnet på hvert substantiv, men der er mønstre og regler, der kan hjælpe. Her er en oversigt:

Maskulin (Der)

 • De fleste navneord, der betegner mandlige væsener, er maskuline.
 • Navneord, der ender på -er, -en, -el, -ig, og -ling er typisk maskuline.
 • Ugedage, måneder og årstider er maskuline.

Eksempler:

 • der Mann (manden)
 • der Tisch (bordet)
 • der Stift (kuglepennen)
 • der Montag (Mandag)
 • der Winter (vinteren)

Feminin (Die)

 • De fleste navneord, der betegner kvindelige væsener, er feminine.
 • Navneord, der ender på -ung, -heit, -keit, -schaft, -ion, -tät, og -ie er normalt feminine.
 • Navne på biler, motorcykler og skibe er ofte feminine.

Eksempler:

 • die Frau (kvinden)
 • die Straße (gaden)
 • die Freiheit (frihed)
 • die Universität (universitetet)
 • die Oper (operaen)

 

Kastrat (Das)

 • Navneord, der ender på -chen, -lein, -ment, og -um er som regel kastrerede.
 • Infinitiver brugt som substantiver er neutrum.
 • Kardinaltal brugt som navneord er neutrum.

Eksempler:

 • das Kind (barnet)
 • das Mädchen (pigen)
 • das Instrument (instrumentet)
 • das Museum (museet)
 • das Eins (den ene)

 

2. Undtagelser og uregelmæssigheder

Selv om mange navneord følger de mønstre, der er beskrevet ovenfor, er der undtagelser og uregelmæssigheder, som eleverne skal være opmærksomme på. Nogle navneord kan skifte køn afhængigt af deres betydning eller brug.

 • Navneord med variabelt køn: Nogle navneord kan have forskellige køn afhængigt af region eller kontekst. For eksempel, “der Nutella” bruges i Tyskland, mens “die Nutella” foretrækkes i Østrig.

 • Udenlandske lån: Navneord lånt fra andre sprog følger måske ikke de typiske kønsmønstre. Det gælder f.eks, “das Handy” (mobiltelefonen) er intetkøn, selv om det ender på -y, som normalt er feminin på tysk.

 

3. Strategier til at huske udenad

Overvej disse strategier for effektivt at lære tyske navneordskøn:

 • Øv dig med artikler: Øv dig i at bruge bestemte artikler (der, die, das) med navneord for at forstærke deres køn.
 • Lær navneord med deres artikler: I stedet for at lære navneord alene udenad skal du lære dem med deres ledsagende artikler for at styrke kønsassociationerne.
 • Brug hukommelseshjælpemidler: Mnemoteknik, flashcards og visuelle hjælpemidler kan hjælpe med at forstærke kønsassociationer.