Infinitiv

Grammatik er rygraden i ethvert sprog, og det er vigtigt at forstå dets forskellige komponenter for at kunne kommunikere effektivt. En af de komponenter, der spiller en afgørende rolle for sætningens struktur og betydning, er infinitiv. I denne artikel vil vi se nærmere på begrebet infinitiv, dets dannelse og dets forskellige anvendelser i det engelske sprog.

 

Hvad er en infinitiv?

En infinitiv er en grammatisk konstruktion, der ofte beskrives som "grundformen" eller "rodformen" af et verbum. Den dannes typisk ved at placere ordet "to" foran grundformen af et verbum, såsom "at spise", "at løbe" eller "at skrive". På engelsk er infinitiver alsidige og kan fungere som forskellige dele af talen i en sætning.

 

Dannelse af infinitiv

For at danne en infinitiv på engelsk, skal du blot tilføje "to" før grundformen af verbet. Her er nogle eksempler:

 • At danse
 • At synge
 • At undersøge

Infinitiver kaldes også nogle gange "til-infinitiver" på grund af ordet "til" i begyndelsen.

 

Brug af infinitiv

Infinitiver tjener en række formål i det engelske sprog, hvilket gør dem til et vigtigt grammatisk begreb at forstå. Lad os se på nogle af de almindelige anvendelser af infinitiv:

1. At udtrykke formål:

 • Jeg gik ned i butikken for at købe nogle dagligvarer.
 • Hun studerer hårdt for at klare sig godt til sine eksamener.

I disse sætninger angiver infinitiverne "to buy" og "to excel" formålet eller hensigten bag handlingerne.

 

2. Som et emne:

 • At læse er min yndlingsbeskæftigelse.
 • At rejse udvider ens horisont.

Her fungerer infinitiverne "at læse" og "at rejse" som subjekter i sætningerne.

 

3. Efter visse verber:

 • Hun lovede at hjælpe.
 • Han besluttede sig for at tage en pause.

Verber som "love", "beslutte" og "ønske" efterfølges ofte af infinitiv for at formidle en handling eller hensigt.

 

4. I infinitivsætninger:

 • Muligheden for at lære et nyt sprog begejstrede hende.
 • Hans drøm er at blive pilot.

Infinitiver kan også optræde i sætninger, hvor de tilføjer dybde og kontekst til sætningen.

 

5. Efter tillægsord:

 • Hun er glad for at se dig.
 • Det er vigtigt at være ærlig.

Adjektiver kan efterfølges af infinitiver for at beskrive eller kvalificere det pågældende substantiv.

 

6. I Imperativer:

 • For at få succes må du aldrig give op!
 • For at nyde dit måltid skal du prøve kokkens specialitet.

Infinitiver bruges i imperativer til at give kommandoer eller forslag.

 

Liste over eksempler på infinitiv

Her er en liste med eksempler på infinitiver:

 1. At køre
 2. At spise
 3. At sove
 4. At danse
 5. At læse
 6. At skrive
 7. At synge
 8. At undersøge
 9. At svømme
 10. Til madlavning
 11. At rejse
 12. At grine
 13. At spille
 14. At arbejde
 15. At male
 16. At drømme
 17. At træne
 18. At lære
 19. For at hjælpe
 20. At forstå

Disse eksempler viser infinitivformen af forskellige verber på engelsk. Infinitiv kan bruges i en lang række sætningsstrukturer og funktioner, som diskuteret i den foregående artikel.