"Fare" - Bøjning af det italienske verbum

Italiensk grammatik er, ligesom mange andre romanske sprog, rig på verbalbøjninger. Et grundlæggende verbum, som du ofte vil støde på, er “fare”som betyder "at gøre" eller "at lave". I denne artikel ser vi på bøjningen af “fare” i forskellige tider og stemninger i italiensk grammatik.

Nutid

I nutid, “fare” konjugater som følger:

 • Io faccio (Jeg gør/laver)
 • Tu fai (Du gør/laver)
 • Egli/ella fa (Han/hun gør/laver)
 • Noi facciamo (Vi gør/laver)
 • Voi fate (I gør/laver alle sammen)
 • Essi/esse fanno (De gør/skaber)

Datid

I datid, “fare” bøjes ved hjælp af hjælpeverbet “avere” (at have). Her er bøjningerne:

 • Io ho fatto (Jeg gjorde/lavede)
 • Tu hai fatto (Du gjorde/lavede)
 • Egli/ella ha fatto (Han/hun gjorde/lavede)
 • Noi abbiamo fatto (Vi gjorde/lavede)
 • Voi avete fatto (I gjorde/gjorde det alle sammen)
 • Essi/esse hanno fatto (De gjorde/lavede)

Fremtidig datid

At udtrykke fremtidige handlinger med “fare”Brug bøjninger i fremtid:

 • Io farò (Jeg vil gøre/lave)
 • Tu farai (Du vil gøre/lave)
 • Egli/ella farà (Han/hun vil gøre/lave)
 • Noi faremo (Vi vil gøre/lave)
 • Voi farete (I vil alle gøre/lave)
 • Essi/esse faranno (De vil gøre/lave)

Betinget stemning

I den betingede stemning, “fare” udtrykker handlinger, der ville ske under bestemte betingelser. Bøjningerne er:

 • Io farei (Jeg ville gøre/lave)
 • Tu faresti (Du ville gøre/lave)
 • Egli/ella farebbe (Han/hun ville gøre/lave)
 • Noi faremmo (Vi ville gøre/lave)
 • Voi fareste (I ville alle gøre/lave)
 • Essi/esse farebbero (De ville gøre/lave)

Imperativ stemning

Imperativ bruges til at give kommandoer eller fremsætte anmodninger. De imperative bøjninger af “fare” er:

 • Fa’ (Gøre/lave - ental, uformel)
 • Fai (gøre/lave - ental, formel)
 • Faciamo (Lad os gøre/lave)
 • Fate (gøre/lave - flertal)

Konjunktiv

I konjunktiv, “fare” bruges til at udtrykke tvivl, usikkerhed eller subjektive ønsker. Bøjningerne omfatter:

 • Che io faccia (Som jeg gør/laver)
 • Che tu faccia (Det du gør/laver)
 • Che egli/ella faccia (At han/hun gør/laver)
 • Che noi facciamo (Det vi gør/laver)
 • Che voi facciate (Som I alle gør/laver)
 • Che essi/esse facciano (At de gør/laver)

Eksempler på brug

Her er nogle eksempler på, hvordan verbet “fare” kan bruges i forskellige sammenhænge:

 1. Nutid:

  • Io faccio la spesa al supermercato. (Jeg køber ind i supermarkedet).
  • Maria fa la torta per la festa. (Maria laver kagen til festen.)
 2. Fortid:

  • Abbiamo fatto una passeggiata al parco ieri sera. (Vi gik en tur i parken i går aftes).
  • Marco ha fatto un viaggio in Giappone l’anno scorso. (Marco rejste til Japan sidste år).
 3. Fremtidig tid:

  • Domani farò i compiti per la scuola. (I morgen laver jeg mine lektier til skolen.)
  • La prossima settimana faremo una gita in montagna. (I næste uge tager vi på tur til bjergene).
 4. Betinget stemning:

  • Se avessi più soldi, farei un viaggio intorno al mondo. (Hvis jeg havde flere penge, ville jeg rejse jorden rundt).
  • Farei volontariato se avessi più tempo libero. (Jeg ville melde mig frivilligt, hvis jeg havde mere fritid).
 5. Imperativ:

  • Fai attenzione quando attraversi la strada! (Vær opmærksom, når du går over gaden!)
  • Faciamo una pausa e prendiamo un caffè. (Lad os tage en pause og drikke en kop kaffe.)
 6. Konjunktiv:

  • Mi dispiace che tu non faccia parte della squadra. (Jeg er ked af, at du ikke er en del af holdet).
  • Spero che Maria faccia bene all’esame. (Jeg håber, at Maria klarer sig godt til eksamen.)

Disse eksempler illustrerer, hvordan “fare” kan bruges i forskellige situationer til at udtrykke handlinger, intentioner og ønsker på italiensk.