"Leggere" - Bøjning af det italienske udsagnsord

I denne artikel vil vi se på bøjningen af verbet “leggere” (at læse) på italiensk og udforske dets forskellige former i forskellige tider og stemninger.

Bøjning af nutid

I nutid, “leggere” konjugater som følger:

 • Io leggo (Jeg læser)
 • Tu leggi (Du læser)
 • Egli/ella legge (Han/hun læser)
 • Noi leggiamo (Vi læser)
 • Voi leggete (I læser alle sammen)
 • Essi/esse leggono (De læser)

Bøjning af datid

I datid, “leggere” følger et regelmæssigt mønster for dannelse af bøjninger:

 • Io ho letto (Jeg har læst)
 • Tu hai letto (Du har læst)
 • Egli/ella ha letto (Han/hun har læst)
 • Noi abbiamo letto (Vi har læst)
 • Voi avete letto (I har alle læst)
 • Essi/esse hanno letto (De har læst)

Bøjning af fremtid

Fremtidsformen af “leggere” dannes ved at tilføje de relevante endelser til infinitiv:

 • Io leggerò (Jeg vil læse)
 • Tu leggerai (Du vil læse)
 • Egli/ella leggerà (Han/hun vil læse)
 • Noi leggeremo (Vi vil læse)
 • Voi leggerete (I vil alle læse)
 • Essi/esse leggeranno (De vil læse)

Bøjning af conditionel

I den betingede stemning, “leggere” konjugeres på følgende måde:

 • Io leggerei (Jeg ville læse)
 • Tu leggeresti (Du ville læse)
 • Egli/ella leggerebbe (Han/hun ville læse)
 • Noi leggeremmo (Vi ville læse)
 • Voi leggereste (I ville alle læse)
 • Essi/esse leggerebbero (De ville læse)

Bøjning af imperativ

I bydemåde, “leggere” tager følgende former:

 • Tu leggi (Læs)
 • Noi leggiamo (Lad os læse)
 • Voi leggete (Læs)

Bøjning af konjunktiv

Til sidst i konjunktiv, “leggere” konjugater som følger:

 • Che io legga (Det har jeg læst)
 • Che tu legga (Det har du læst)
 • Che egli/ella legga (At han/hun læser)
 • Che noi leggiamo (Det læser vi)
 • Che voi leggiate (Som I alle har læst)
 • Che essi/esse leggano (At de læser)

Forståelse af bøjning af “leggere” og andre verber er afgørende for at beherske italiensk grammatik og udtrykke sig flydende på sproget. Øvelse og eksponering for forskellige sammenhænge vil hjælpe med at internalisere disse bøjninger og bruge dem effektivt i tale og skrift.

Eksempler på brug

Her er nogle eksempler, der viser brugen af verbet “leggere” (at læse) i forskellige sammenhænge:

 1. Nutid:

  • Io leggo ogni giorno. (Jeg læser hver dag.)
  • Lei legge il giornale al mattino. (Hun læser avisen om morgenen.)
  • Noi leggiamo i libri di storia per il nostro progetto. (Vi læste historiebøger til vores projekt).
 2. Fortid:

  • Ho letto quel romanzo l’estate scorsa. (Jeg læste den roman sidste sommer).
  • Hai letto l’e-mail che ti ho mandato? (Har du læst den e-mail, jeg sendte dig?)
  • Sono felice di aver letto quel libro. (Jeg er glad for at have læst den bog).
 3. Fremtidig tid:

  • Leggerò il rapporto prima della riunione. (Jeg vil læse rapporten op før mødet).
  • Domani leggerai il tuo discorso davanti alla classe. (I morgen skal du læse din tale op foran klassen).
  • Leggeremo i documenti domani mattina. (Vi læser dokumenterne i morgen tidlig).
 4. Betinget stemning:

  • Se avessi più tempo, leggerei più libri. (Hvis jeg havde mere tid, ville jeg læse flere bøger).
  • Leggeresti quel giornale se fosse interessante? (Ville du læse den avis, hvis den var interessant?)
  • Mi piacerebbe se leggerebbe il mio racconto. (Jeg vil gerne have, at han/hun læser min historie.)
 5. Imperativ:

  • Leggi attentamente le istruzioni prima di iniziare. (Læs instruktionerne omhyggeligt, før du starter).
  • Leggiamo insieme questa poesia. (Lad os læse dette digt sammen.)
  • Leggete questo articolo e discutiamone domani. (Læs denne artikel, og lad os diskutere den i morgen).
 6. Konjunktiv:

  • È importante che tu legga ogni giorno per migliorare il tuo vocabolario. (Det er vigtigt, at du læser hver dag for at forbedre dit ordforråd).
  • Mia madre vuole che io legga più libri classici. (Min mor vil have mig til at læse flere klassiske bøger).
  • È fondamentale che voi leggiate attentamente il contratto prima di firmare. (Det er vigtigt, at I alle læser kontrakten grundigt igennem, før I skriver under).