Veelgebruikte Duitse uitdrukkingen en hun grammatica: een overzicht

Duits is, net als elke andere taal, rijk aan idiomatische uitdrukkingen die diepte en kleur toevoegen aan communicatie. Het begrijpen van deze uitdrukkingen verbetert niet alleen de taalvaardigheid, maar geeft ook inzicht in de culturele nuances van Duitstalige gebieden. In dit artikel bekijken we een aantal veelgebruikte Duitse idiomen en verkennen we hun grammatica met voorbeelden.

 

Idioom en de betekenis ervan

 1. “Da liegt der Hund begraben”
  Letterlijke vertaling: "Daar is de hond begraven."
  Betekenis: Dat is de kern van de zaak.

 2. “Tomaten auf den Augen haben”
  Letterlijke vertaling: "Tomaten op de ogen hebben."
  Betekenis: Onbewust of blind zijn voor iets dat voor de hand ligt.

 3. “Schwein haben”
  Letterlijke vertaling: "Varken hebben."
  Betekenis: Geluk hebben.

 

Grammatica-inzichten

Woordvolgordevariaties

In Duitse idiomatische uitdrukkingen kan de woordvolgorde afwijken van de standaard zinsbouw. Bijvoorbeeld:

 • Normale woordvolgorde: Onderwerp-Verb-Object
  “Er hat ein Schwein” (Hij heeft een varken)
 • Idiomatische uitdrukking: Werkwoord-voorwerp
  “Ein Schwein haben” (Een varken hebben)

Modale werkwoorden en infinitieven

Veel idiomatische uitdrukkingen in het Duits bevatten modale werkwoorden gevolgd door infinitieven:

 • “Es zieht wie Hechtsuppe.”
  Letterlijke vertaling: "Het trekt als snoeksoep."
  Betekenis: Het is erg tochtig.

In dit voorbeeld, “zieht” (trekken) is een vorm van het modale werkwoord “ziehen” (trekken), gevolgd door de infinitief “sein” (worden).

Gebruik

Duitse idiomen vereisen vaak specifieke gevallen, die kunnen afwijken van het standaardgebruik:

 • “Das ist mir Wurst.”
  Letterlijke vertaling: "Dat is me worst."
  Betekenis: Kan me niet schelen.

Hier, “mir” (aan mij) staat in de datief, wat het lijdend voorwerp aanduidt.