Sanat tekstiksi

Seuraavassa taulukossa näytetään, miten numerot 1 - 100 kirjoitetaan oikein (alla on taulukko, jossa on suurempia numeroita):

Numero Numerot Järjestysluku
1 Yksi Ensimmäinen
2 Kaksi Toinen
3 Kolme Kolmas
4 Neljä Neljäs
5 Viisi Viides
6 Kuusi Kuudes
7 Seitsemän Seitsemäs
8 Kahdeksan Kahdeksas
9 Yhdeksän Yhdeksäs
10 Kymmenen Kymmenes
11 Yksitoista Yhdestoista
12 Kaksitoista Kahdestoista
13 Kolmetoista Kolmannestoista
14 Neljätoista Neljästoista
15 Viisitoista Viidestoista
16 Kuusitoista Kuudestoista
17 Seitsemäntoista Seitsemästoista
18 Kahdeksantoista Kahdeksastoista
19 Yhdeksäntoista Yhdeksästoista
20 Kaksikymmentä Twentieth
21 Twenty-One Twenty-First
22 Kaksikymmentäkaksi Twenty-Second
23 Kaksikymmentäkolme Kaksikymmentäkolmas
24 Kaksikymmentäneljä Kaksikymmentäneljäs
25 Kaksikymmentäviisi Kaksikymmentäviides
26 Twenty-Six Kahdeskymmeneskuudes
27 Kaksikymmentäseitsemän Kaksikymmentäseitsemäs
28 Kaksikymmentäkahdeksan Kahdeskymmeneskahdeksas
29 Kaksikymmentäyhdeksän Kaksikymmentäyhdeksäs
30 Kolmekymmentä Kolmaskymmenes
31 Thirty-One Kolmekymmentä ensimmäinen
32 Kolmekymmentäkaksi Kolmekymmentäkaksi
33 Kolmekymmentäkolme Kolmas ja kolmas
34 Kolmekymmentäneljä Kolmekymmentäneljäs
35 Kolmekymmentäviisi Kolmekymmentäviides
36 Kolmekymmentäkuusi Kolmekymmentäkuusi
37 Kolmekymmentäseitsemän Kolmekymmentäseitsemäs
38 Kolmekymmentäkahdeksan Kolmekymmentäkahdeksas
39 Kolmekymmentäyhdeksän Kolmekymmentäyhdeksäs
40 Neljäkymmentä Neljänneksi
41 Forty-One Neljäkymmentä ensimmäinen
42 Neljäkymmentäkaksi Neljäkymmentäkaksi
43 Neljäkymmentäkolme Neljäkymmentäkolmas
44 Neljäkymmentäneljä Neljäkymmentäneljäs
45 Neljäkymmentäviisi Neljäkymmentäviides
46 Neljäkymmentäkuusi Neljäkymmentäkuusi
47 Neljäkymmentäseitsemän Neljäkymmentäseitsemäs
48 Neljäkymmentäkahdeksan Neljäkymmentäkahdeksas
49 Neljäkymmentäyhdeksän Neljäkymmentäyhdeksäs
50 Viisikymmentä Viisikymmenes
51 Fifty-One Viisikymmentä ensimmäinen
52 Viisikymmentäkaksi Fifty-Second
53 Viisikymmentäkolme Viideskymmenes kolmas
54 Viisikymmentäneljä Viisikymmentäneljäs
55 Viisikymmentäviisi Viideskymmenesviides
56 Fifty-Six Viisikymmentäkuusi
57 Viisikymmentäseitsemän Viisikymmentäseitsemäs
58 Viisikymmentäkahdeksan Viisikymmentäkahdeksas
59 Viisikymmentäyhdeksän Viisikymmentäyhdeksäs
60 Kuusikymmentä Kuudeskymmenes
61 Sixty-One Kuusikymmenesensimmäinen
62 Kuusikymmentäkaksi Kuusikymmentäkaksi toista
63 Kuusikymmentäkolme Kuusikymmentäkolmas
64 Kuusikymmentäneljä Kuusikymmentäneljäs
65 Kuusikymmentäviisi Kuusikymmentäviides
66 Kuusikymmentäkuusi Kuusikymmentäkuusi
67 Kuusikymmentäseitsemän Kuusikymmentäseitsemäs
68 Kuusikymmentäkahdeksan Kuusikymmentäkahdeksas
69 Kuusikymmentäyhdeksän Kuusikymmentäyhdeksäs
70 Seitsemänkymmentä Seventieth
71 Seitsemänkymmentäyksi Seitsemänkymmenesensimmäinen
72 Seitsemänkymmentäkaksi Seitsemänkymmentäkaksi
73 Seitsemänkymmentäkolme Seitsemänkymmentäkolmas
74 Seitsemänkymmentäneljä Seitsemänkymmentäneljäs
75 Seitsemänkymmentäviisi Seitsemänkymmentäviides
76 Seitsemänkymmentäkuusi Seitsemänkymmentäkuusi
77 Seitsemänkymmentäseitsemän Seitsemänkymmentäseitsemäs
78 Seitsemänkymmentäkahdeksan Seitsemänkymmentäkahdeksas
79 Seitsemänkymmentäyhdeksän Seitsemänkymmentänyhdeksäs
80 Kahdeksankymmentä Kahdeksankymmenes
81 Kahdeksankymmentäyksi Kahdeksankymmenesensimmäinen
82 Kahdeksankymmentäkaksi Kahdeksankymmentä toinen

83

Kahdeksankymmentäkolme Kahdeksankymmentäkolmas
84 Kahdeksankymmentäneljä Kahdeksankymmentäneljäs
85 Kahdeksankymmentäviisi Kahdeksankymmenesviides
86 Kahdeksankymmentäkuusi Kahdeksankymmentäkuusi
87 Kahdeksankymmentäseitsemän Kahdeksankymmentäseitsemäs
88 Kahdeksankymmentäkahdeksan Kahdeksankymmentäkahdeksas
89 Kahdeksankymmentäyhdeksän Kahdeksankymmenesyhdeksäs
90 Yhdeksänkymmentä Yhdeksänkymmenes
91 Yhdeksänkymmentäyksi Yhdeksänkymmenesensimmäinen
92 Yhdeksänkymmentäkaksi Yhdeksänkymmentäkaksi
93 Ninety-Three Yhdeksänkymmentäkolmas
94 Yhdeksänkymmentäneljä Yhdeksänkymmentäneljäs
95 Yhdeksänkymmentäviisi Yhdeksänkymmentäviides
96 Ninety-Six Yhdeksänkymmentäkuusi
97 Yhdeksänkymmentäseitsemän Yhdeksänkymmentäseitsemäs
98 Yhdeksänkymmentäkahdeksan Yhdeksänkymmentäkahdeksas
99 Ninety-Nine Yhdeksänkymmentäyhdeksäs
100 Sata Sata.

 

Seuraavassa taulukossa näytetään, miten luvut 100 - 1 000 000 000 kirjoitetaan:

Numero Numerot
100 Sata
200 Kaksisataa
1000 Tuhat
2000 Kaksi tuhatta
1000000 Miljoona
2000000 Kaksi miljoonaa
1,000,000,000 Yksi miljardi
2,000,000,000 Kaksi miljardia

Voit lukea lisää numeroista täältä.