Futur proche (lähitulevaisuus ranskaksi)

Ranskan kieliopissa “futur proche” aikamuoto on tapa ilmaista lähitulevaisuutta. Se muodostetaan käyttämällä verbin preesens-muotoa. “aller” (mennä), jota seuraa pääverbin infinitiivi. Esimerkiksi, “Je vais manger” tarkoittaa "aion syödä".

The futur proche on suhteellisen yksinkertainen aikamuoto, ja sitä käytetään usein jokapäiväisessä keskustelussa. Sitä voidaan käyttää puhuttaessa toimista, jotka on suunniteltu tai joiden odotetaan tapahtuvan lähitulevaisuudessa, kuten esim. “Je vais aller au cinéma ce soir” (menen tänään elokuviin) tai “Elle va étudier demain matin” (Hän aikoo opiskella huomenna aamulla).

Yksi eduista on futur proche on se, että sen avulla puhujat voivat ilmaista tulevia toimia välittömyyden tunteella. Se välittää ajatuksen siitä, että toiminta tapahtuu pian eikä vasta jossain määrittelemättömässä vaiheessa tulevaisuudessa.

The futur proche on hyödyllinen myös aikomusten tai tulevaisuuden suunnitelmien ilmaisemiseen, kuten esim. “Nous allons déménager en été” (aiomme muuttaa kesällä) tai “Il va essayer de trouver un nouvel emploi” (Hän aikoo yrittää löytää uuden työpaikan).

On tärkeää huomata, että futur proche käytetään vain toimiin, jotka tapahtuvat lähitulevaisuudessa, yleensä muutaman tunnin, päivän tai viikon sisällä. Jos toimet tapahtuvat kauempana tulevaisuudessa, käytetään komentoa futur simple aikamuotoa käytetään sen sijaan.

The futur proche on suhteellisen epävirallinen aikamuoto ja sitä käytetään usein puhutussa ranskassa. Kirjoitetussa ranskassa futur simple aikamuotoa käytetään yleisemmin puhuttaessa tulevista tapahtumista. On kuitenkin edelleen tärkeää ymmärtää ja käyttää aikamuotoa futur proche jokapäiväisessä keskustelussa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että futur proche aikamuoto on yksinkertainen ja hyödyllinen tapa ilmaista lähitulevaisuutta ranskaksi. Yhdistämällä verbin preesens aikamuodon kanssa “aller” pääverbin infinitiivin avulla puhujat voivat ilmaista suunnitelmansa, aikomuksensa ja odotuksensa lähitulevaisuudessa tapahtuvista toimista.

 

10 esimerkkiä lauseista, joissa on tulevaisuus proche

Seuraavassa on kymmenen esimerkkiä ranskalaisista lauseista, joissa käytetään futur proche kireä:

  • Je vais aller à la plage demain (Menen huomenna rannalle)
  • Nous allons manger au restaurant ce soir (aiomme syödä ravintolassa tänä iltana)
  • Elle va acheter une nouvelle voiture la semaine prochaine (hän aikoo ostaa uuden auton ensi viikolla.)
  • Ils vont partir en vacances en août (he lähtevät lomalle elokuussa)
  • Tu vas réussir ton examen, j’en suis sûr (läpäiset tenttisi, olen varma siitä).
  • Vous allez apprendre beaucoup de choses en étudiant à l’étranger (opit paljon opiskelemalla ulkomailla)
  • Le professeur va donner une leçon sur la grammaire demain matin (Opettaja pitää kieliopin oppitunnin huomenna aamulla.)
  • Mon ami va déménager dans un nouvel appartement le mois prochain (ystäväni muuttaa uuteen asuntoon ensi kuussa).
  • Nous allons visiter le Louvre pendant notre séjour à Paris (aiomme vierailla Louvressa Pariisissa ollessamme).
  • Les enfants vont regarder un film d’animation ce soir (lapset katsovat tänään animaatioelokuvan)

 

10 harjoitusta future proche

1. Konjugoi verbi “aller” vuonna futur proche aiheen aikamuoto “je”.

Klikkaa nähdäksesi vastauksen

Je vais

 

2. Kirjoita lause käyttäen futur proche aikamuodossa verbin “manger” aiheen osalta “tu”.

Klikkaa nähdäksesi vastauksen

Tu vas manger des frites ce soir

 

3. Konjugoi verbi “finir” vuonna futur proche aiheen aikamuoto “nous”.

Klikkaa nähdäksesi vastauksen

Nous allons finir nos devoirs ce soir

 

4. Kirjoita lause käyttäen futur proche aikamuodossa verbin “lire” aiheen osalta “elle”.

Klikkaa nähdäksesi vastauksen

Elle va lire un livre intéressant demain

 

5. Konjugoi verbi “prendre” vuonna futur proche aiheen aikamuoto “ils”.

Klikkaa nähdäksesi vastauksen

Ils vont prendre le train à midi

 

6. Kirjoita lause käyttäen futur proche aikamuodossa verbin “écouter” aiheen osalta “nous”.

Klikkaa nähdäksesi vastauksen

Nous allons écouter de la musique toute la soirée

 

7. Konjugoi verbi “venir” vuonna futur proche aiheen aikamuoto “vous”.

Klikkaa nähdäksesi vastauksen

Vous allez venir me voir demain.

 

8. Kirjoita lause käyttäen futur proche aikamuodossa verbin “regarder” aiheen osalta “je”.

Klikkaa nähdäksesi vastauksen

Je vais regarder un film ce soir

 

9. Konjugoi verbi “parler” vuonna futur proche aiheen aikamuoto “elle”.

Klikkaa nähdäksesi vastauksen

Elle va parler à son professeur demain matin

 

10. Kirjoita lause käyttäen futur proche aikamuodossa verbin “boire” aiheen osalta “ils”.

Klikkaa nähdäksesi vastauksen

Ils vont boire un verre de vin ce soir