Infinitive verber på fransk

På fransk har infinitive verber en særlig plads og fungerer som det fundament, sproget er bygget på. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvad franske infinitivverber er, og hvordan de bruges.

 

Hvad er infinitive verber på fransk?

Infinitive verber er de grundlæggende, ukonjugerede former af verber på fransk. De sammenlignes ofte med grundformen af verber på engelsk, hvor ingen tid, subjekt eller stemning er specificeret. I stedet er infinitive verber som det råmateriale, som alle andre verbalformer er lavet af. På fransk dannes verber i infinitiv typisk ved at fjerne “-er,” “-ir”, eller “-re” endelser fra almindelige verber. For eksempel er infinitivformen af verbet “parler” (at tale) er simpelthen “parler”.

 

Hvordan bruges verber i infinitiv?

En af de vigtigste anvendelser af infinitive verber på fransk er at udtrykke handlinger eller ideer i deres mest basale, abstrakte form. De mangler de bøjede verbers specificitet, hvilket gør dem til alsidige kommunikationsværktøjer. Tag for eksempel sætningen “J’aime parler” (Jeg kan godt lide at tale). Her er den, “parler” fungerer som et infinitiv-verbum, der repræsenterer den generelle idé om at tale uden at specificere, hvem der taler, eller hvornår det sker.

Verber i infinitiv er også vigtige, når man konstruerer sætninger med flere verber, f.eks. i komplekse sætninger eller efter modalverber som "kan", "skal" eller "bør". I disse tilfælde forbliver det andet verbum i sin infinitive form. For eksempel, “Je dois manger” (Jeg skal spise) viser verbet i infinitiv “manger” efter modalverbet “dois”.

En anden afgørende rolle for infinitive verber på fransk er deres brug efter præpositioner. Præpositioner er ord, der forbinder substantiver, pronominer og sætninger med andre ord i en sætning. Nogle almindelige præpositioner, der efterfølges af infinitive verber, inkluderer “pour” (for), “sans” (uden), og “avant de” (før). For eksempel, “Il est parti sans dire au revoir” oversættes til "Han tog af sted uden at sige farvel", hvor “dire” (at sige) forbliver i sin infinitive form.

Desuden bruges infinitive verber på fransk til at give kommandoer eller instruktioner. Den imperative stemning, der bruges til at udstede kommandoer, er afhængig af infinitive verber til at formidle direkte ordrer. For eksempel, “Parlez plus lentement” (Tal langsommere) bruger verbet i infinitiv “parler” at beordre nogen til at tale på en bestemt måde.

Ud over deres strukturelle betydning spiller infinitive verber også en vigtig rolle i det kunstneriske udtryk på fransk. De kan bruges i poesi og prosa til at skabe en følelse af tidløshed eller til at formidle abstrakte begreber. Franske forfattere bruger ofte infinitive verber til at fremkalde følelser og male levende billeder.

 

Eksempler på franske verber i infinitiv

Her er en liste med eksempler på, hvordan infinitive verber bruges på fransk:

 1. Grundlæggende infinitiv verbum: Parler (for at tale)

  • Je veux parler français. (Jeg vil gerne tale fransk.)
 2. Efter modalverber:

  • Elle peut danser. (Hun kan danse.)
  • Ils doivent étudier. (De skal studere.)
 3. Efter præpositioner:

  • Pour réussir, il faut travailler dur. (For at få succes skal man arbejde hårdt).
  • Ils sont venus sans prévenir. (De kom uden varsel.)
 4. I kommandoer (Imperativ):

  • Mange tes légumes ! (Spis dine grøntsager!)
  • Écoutez la musique. (Lyt til musikken.)
 5. I infinitivsætninger:

  • J’aime chanter et danser. (Jeg kan godt lide at synge og danse.)
  • Il préfère lire que regarder la télévision. (Han foretrækker at læse frem for at se tv).
 6. Som navneordskomplementer:

  • Lire est ma passion. (Læsning er min passion.)
  • Son rêve est de voyager dans le monde entier. (Hans drøm er at rejse verden rundt).
 7. I Udtryk for formål:

  • J’étudie pour réussir mes examens. (Jeg læser for at bestå mine eksamener.)
  • Elle travaille dur afin d’obtenir une promotion. (Hun arbejder hårdt for at få en forfremmelse).
 8. I kausative konstruktioner:

  • Il a fait réparer sa voiture. (Han fik sin bil repareret.)
  • Elle a fait nettoyer la maison. (Hun fik huset gjort rent.)
 9. I infinitivsætninger:

  • Il est content de venir. (Han er glad for at komme.)
  • Elle est triste de partir. (Hun er ked af at gå.)
 10. I infinitive udtryk for forpligtelse eller nødvendighed:

  • Tu dois étudier pour réussir. (Du skal studere for at få succes).
  • Il est nécessaire de prendre des mesures. (Det er nødvendigt at handle).

Disse eksempler viser de mange forskellige sammenhænge, hvor infinitive verber bruges på fransk, og fremhæver deres betydning for at formidle forskellige betydninger og funktioner i sproget.