Refleksive verber på fransk

Refleksive verber i det franske sprog spiller en vigtig rolle i den daglige kommunikation. De giver talerne mulighed for at udtrykke handlinger, som en person udfører på sig selv. Disse verber kan være en smule forvirrende for elever, men de er en afgørende del af at mestre fransk grammatik. I denne artikel vil vi se nærmere på de refleksive verber, deres dannelse, og hvordan de bruges i sætninger.

 

Definition og dannelse

Et refleksivt verbum er et verbum, hvor subjektet og objektet er den samme person, hvilket betyder, at verbets handling udføres af subjektet på sig selv. På fransk dannes refleksive verber ved at tilføje refleksive pronominer til infinitivformen af verbet. Disse pronominer varierer afhængigt af subjektet og verbets tid. De mest almindeligt anvendte refleksive pronominer er “me,” “te,” “se,” “nous,” “vous,” “se,” som svarer til henholdsvis "myself", "yourself", "himself/herself/itself", "ourselves", "yourselves" og "themselves".

 

Brug af refleksive verber

 1. Daglig rutine: Refleksive verber bruges ofte til at beskrive daglige rutiner og personlig hygiejne. For eksempel, “Je me lave” betyder "jeg vasker mig selv".

 2. Følelser og tilstande af væren: Disse verber kan også udtrykke følelser eller tilstande. For eksempel, “Elle se sent heureuse” kan oversættes til "Hun føler sig lykkelig."

 3. Gensidige handlinger: I nogle tilfælde angiver refleksive verber gensidige handlinger mellem to eller flere personer. “Ils se parlent” betyder "De taler med hinanden".

 4. Verber med refleksiv form: Nogle verber på fransk er altid refleksive, og de giver ikke mening uden det refleksive pronomen. For eksempel, “s’asseoir” betyder "at sætte sig ned", og det skal altid være refleksivt: “Je m’assieds.”

 5. Refleksive verber i Passé Composé: I datid bøjes refleksive verber med hjælpeverbet être.” For eksempel, “Elle s’est levée” betyder "hun rejste sig".

 

Bøjning af refleksive verber

Bøjning af refleksive verber kan være lidt tricky. I nutid står det refleksive pronomen foran verbet, og verbets endelser justeres i overensstemmelse hermed. For eksempel:

 • Je me lave (jeg vasker mig selv)
 • Tu te laves (Du vasker dig selv)
 • Il/elle/on se lave (Han/hun/man vasker sig selv)
 • Nous nous lavons (Vi vasker os selv)
 • Vous vous lavez (I vasker jer selv)
 • Ils/elles se lavent (De vasker sig selv)

I datid bruger refleksive verber, som tidligere nævnt, hjælpeverbet “être,” og præteritum participium stemmer overens med subjektet i køn og tal. For eksempel:

 • Je me suis lavé (jeg vaskede mig, hvis subjektet er maskulinum singularis)
 • Elle s'est lavée (Hun vaskede sig selv, hvis subjektet er femininum singularis)
 • Nous nous sommes lavés (Vi vaskede os, hvis subjektet er maskulinum pluralis)
 • Elles se sont lavées (De vaskede sig, hvis subjektet er femininum pluralis)