Futur passé (førnutid på fransk)

I fransk grammatik svarer tiden futur passé til førnutid på dansk. Nogle gange kaldes tiden også futur antérieur.

Futur passé bruges især til at beskrive: 

 1. en fremtidig handling, der forekommer før en anden fremtidig handling
 2. en handling, der afsluttes i fremtiden
 3. antagelser eller formodninger

Futur passé er imidlertid kun én af de tre franske frremtidsformer; de to andre er futur simple og futur proche.

 

Sammensætning

Futur passé er en sammensat tid (ligesom f.eks. passé composé), der består af to dele: den fremtidige form af et hjælpeverbum + participe passé af hovedverbet. Sagt med andre ord:

 • être eller avoir i futur + hovedverbets participe passé

Dette ses også i skemaerne herunder:

Pronomen

+

être

+

Participe passé
Je serai
Tu seras
Il/elle/on sera
Nous serons
Vous serez
Ils/elles seront

eller

Pronomen

+

avoir

+

Participe passé
Je aurai
Tu auras
Il/elle/on aura
Nous aurons
Vous aurez
Ils/elles auront

Vær opmærksom på at valget mellem être og avoir afgøres af hovedverbet; dvs. hjælpeverbet skal passe til hovedverbet. Eksempler:

 • “Je sera parti à midi”
  • Rigtigt: Jeg er taget afsted til middag
  • Forkert: jeg har taget afsted til middag
 • “Je te prêterai ma voiture quand je l’aurai lavé”
  • Rigtigt: Jeg låner dig bilen, når jeg har vasket den
  • Forkert: Jeg låner dig bilen, når jeg er vasket den

 

 

Anvendelse

Futur passé anvendes hovedsagligt på tre måder:

1. For at beskrive fremtidig handling, der forekommer før en anden fremtidig handling (her anvendes futur passé sammen med futur simple):

 • Quand je serai parti, ils fermeront l’usine = Når jeg er taget afsted, lukker de fabrikken
 • Vous le ferez aussitôt qu’elle sera arrivée = De gør det så snart hun er ankommet

I sætningerne ovenfor står ordene fermeront og ferez i futur og er dermed de sidste fremtidige handlinger i deres respektive sætninger.

Bemærk at ovenstående anvendelse typisk forekommer i tidsledssætninger, hvor tidsledet indledes med et af følgende underordningsbindeord: aussitôt que, dès que, lorsque, quand, une fois que og après que.

 

2. For at beskrive en handling, der afsluttes i fremtiden (her anvendes futur passé alene): 

 • Dans trois semaines, l’usine sera fermé = Om 3 uger er fabrikken lukket
 • Je l’aurai terminé à 15h00 = Jeg har afsluttet det kl. 15.00

 

3. Til at udtrykke antagelser eller formodninger (her anvendes futur passé ofte sammen med præsens):

 • J’ai perdu mes clés! T’es sûr? Je pense que tu l’auras oublié chez toi. = Jeg har glemt mine nøgler! Er du sikker? Jeg tror du har glemt dem derhjemme.
 • Jerôme est malheureux ; il aura perdu = Jerôme er ulykkelig; han må have tabt

 

Der findes en fjerde anvendelse, som dog ikke bruges så ofte som de tre ovenfor; i historiske fortællinger hvor begivenheder i en persons liv kan beskrives med futur passé, selvom disse begivenheder for længst har fundet sted. På dansk vil man normalt oversætte disse med datid eller betingelsestid (conditionnel):

 • L’esclave aura tué son maître = Slaven dræbte / ville dræbe sin herre
 • Il aura écrit le livre en trois semaines = Han skrev / endte med at skrive bogen på tre uger

Som det fremgår af eksemplerne ovenfor, kan det være vanskeligt at oversætte disse former af futur passé direkte.