Futur passé (fortid på fransk)

I fransk grammatik er tiden futur passé svarer til den fortid på engelsk. Nogle gange kaldes tiden også for futur antérieur.

Den fremtidige fortid bruges især til at beskrive:

 1. en fremtidig handling, der finder sted før en anden fremtidig handling
 2. en handling, der afsluttes i fremtiden
 3. antagelser eller formodninger

Men, futur passé er kun en af de tre franske fremtidsformer; de to andre er futur simple og futur proche.

 

Sammensætning

Den fremtidige fortidsform er en sammensat tid (ligesom den passé composé, f.eks.) består af to dele: fremtidsformen af et hjælpeverbum + fortidspartiklen af hovedverbet. Med andre ord:

 • être eller avoirfutur + hovedverbets participe passé

Dette fremgår også af nedenstående tabeller:

Pronomen

+

être

+

Participe passé
Je serai
Tu seras
Il/elle/on sera
Nous serons
Vous serez
Ils/elles seront

eller

Pronomen

+

avoir

+

Participe passé
Je aurai
Tu auras
Il/elle/on aura
Nous aurons
Vous aurez
Ils/elles auront

Bemærk, at valget mellem être og avoir er bestemt af hovedverbet; dvs. at hjælpeverbet skal passe til hovedverbet. Eksempler:

 • “Je sera parti à midi”
  • Korrekt: I vil være væk inden middagen
  • Forkert: Jeg am væk ved middagen
 • “Je te prêterai ma voiture quand je l’aurai lavé”
  • Korrekt: Jeg vil låne dig bilen, når jeg har vasket den
  • Forkert: Jeg vil låne dig bilen, når den er vasket

 

Anvendelse

Den fremtidige fortid bruges på tre forskellige måder:

1. at beskrive en fremtidig handling, der finder sted før en anden fremtidig handling (her futur passé anvendes sammen med futur simple):

 • Quand je serai parti, ils fermeront l’usine = Når jeg er gået, lukker de fabrikken
 • Vous le ferez aussitôt qu’elle sera arrivée = Du vil gøre det, så snart hun ankommer

I ovenstående sætninger er ordene fermeront og ferez er i futurum og er således de sidste fremtidige handlinger i deres respektive sætninger.

Bemærk, at ovenstående brug typisk forekommer i temporalsætninger, hvor temporalsætningen indledes af et af følgende underordnende bindeord: aussitôt que, dès que, lorsque, quand, une fois que og après que.

 

2. At beskrive en handling, der vil blive gennemført i fremtiden (her bruges kun fremtidsform i fortid):

 • Dans trois semaines, l’usine sera fermé = Om 3 uger lukker fabrikken
 • Je l’aurai terminé à 15h00 = Jeg har afsluttet den kl. 15.00

 

3. At udtrykke antagelser eller formodninger (her anvendes ofte fremtidig fortid sammen med nutid):

 • J’ai perdu mes clés! T’es sûr? Je pense que tu l’auras oublié chez toi. = Jeg har glemt mine nøgler! Er du sikker? Jeg tror, du har glemt dem derhjemme. Jeg tror, du har glemt dem derhjemme.
 • Jerôme est malheureux ; il aura perdu = Jerôme er ulykkelig; han må have mistet

 

Der er en fjerde anvendelse, som dog ikke er så almindelig som de tre ovenstående, i historiske fortællinger, hvor begivenheder i en persons liv kan beskrives med futur passé, selv om disse begivenheder fandt sted for lang tid siden:

 • L’esclave aura tué son maître = Slaven dræbte / ønskede at dræbe sin herre
 • Il aura écrit le livre en trois semaines = Han skrev / endte med at skrive bogen på tre uger

Som eksemplerne ovenfor viser, kan det være vanskeligt at oversætte disse former for futur passé direkte.