De 75 mest brugte verber på fransk

At kende de mest brugte verber på fransk er en stor fordel, når man skal lære sproget. I denne artikel har vi samlet en liste over de 100 mest brugte verber på fransk og givet en kort oversættelse af hvert enkelt. Uanset om du er nybegynder og ønsker at udvide dit ordforråd, eller om du er en erfaren elev, der ønsker at genopfriske dit ordforråd, vil denne liste være uvurderlig.

Listen efterfølges af en forklaring af brugen af de 10 mest brugte verber på fransk.

 

Komplet liste

Her er en liste over de 75 mest brugte verber på fransk:

 1. Prendre (at tage)
 2. Donner (at give)
 3. Passer (at passere/bruge)
 4. Trouver (at finde)
 5. Parler (at tale)
 6. Mettre (at sætte)
 7. Laisser (at forlade/udleje)
 8. Devenir (at blive)
 9. Revenir (at komme tilbage)
 10. Entrer (at komme ind)
 11. Rester (for at blive)
 12. Sortir (at gå ud)
 13. Partir (at forlade)
 14. Arriver (at ankomme)
 15. Montrer (for at vise)
 16. Vouloir (at ønske)
 17. Connaître (at kende)
 18. Croire (at tro)
 19. Tenir (at holde)
 20. Appeler (at ringe)
 21. Attendre (at vente)
 22. Comprendre (at forstå)
 23. Vivre (at leve)
 24. Choisir (at vælge)
 25. Naître (at blive født)
 26. Tomber (at falde)
 27. Recevoir (at modtage)
 28. Ouvrir (at åbne)
 29. Fermer (for at lukke)
 30. Demander (at spørge)
 31. Rappeler (for at ringe tilbage)
 32. Travailler (at arbejde)
 33. Penser (at tænke)
 34. Permettre (at tillade)
 35. Monter (at gå op)
 36. Aimer (at kunne lide/elske)
 37. Essayer (for at prøve)
 38. Marcher (at gå)
 39. Plaire (at behage)
 40. Étudier (at studere)
 41. Écrire (at skrive)
 42. Regarder (at se)
 43. Descendre (at gå ned)
 44. Retourner (at vende tilbage)
 45. Continuer (at fortsætte)
 46. Reconnaître (at genkende)
 47. Écouter (at lytte)
 48. Perdre (at miste)
 49. Rencontrer (at mødes)
 50. Finir (at afslutte)
 51. Reprendre (at tage tilbage)
 52. Décider (at beslutte)
 53. Apprendre (at lære)
 54. Commencer (at starte)
 55. Revoir (at se igen)
 56. Gagner (for at vinde)
 57. Préférer (at foretrække)
 58. Découvrir (at opdage)
 59. Mourir (at dø)
 60. Compter (at tælle)
 61. Dormir (at sove)
 62. Retenir (at fastholde)
 63. Partager (at dele)
 64. Envoyer (at sende)
 65. Rentendre (at høre igen)
 66. Refaire (at gøre om)
 67. Entendre (at høre)
 68. Apporter (at bringe)
 69. Craindre (at frygte)
 70. Répondre (at svare)
 71. Repasser (at stryge igen)
 72. Tirer (at trække)
 73. Quitter (at forlade)
 74. Rendre (at give tilbage)
 75. Savoir (at vide)

 

De 10 mest brugte verber på fransk

Her er de første 10 verber fra listen med detaljerede beskrivelser og eksempler på brug:

 

1. Être (at være)

Beskrivelse: "Être" er et af de mest grundlæggende verber på fransk, som bruges til at udtrykke eksistens, identitet eller en tilstand. Det er meget alsidigt og optræder i forskellige tider og former.
Eksempler:
- Je suis étudiant. (Jeg er studerende.)
- Il est content. (Han er glad.)
- Elle était fatiguée hier. (Hun var træt i går.)

 

2. Avoir (at have)

Beskrivelse: "Avoir" er et andet vigtigt verbum på fransk, som indikerer besiddelse eller nødvendighed. Det bruges i forskellige sammenhænge til at vise ejerskab eller behov.
Eksempler:
- J'ai un chat. (Jeg har en kat.)
- Il a faim. (Han er sulten.)
- Elle avait besoin d'aide. (Hun havde brug for hjælp.)

 

3. Faire (at gøre/lave)

Beskrivelse: "Faire" er et alsidigt verbum, der bruges til at betegne handlinger eller skabelsen af noget. Det bruges i en lang række situationer.
Eksempler:
- Je fais mes devoirs. (Jeg laver mine lektier.)
- Il fait du bruit. (Han laver støj.)
- Elle a fait un gâteau délicieux. (Hun har lavet en lækker kage.)

 

4. Dire (at sige)

Beskrivelse: "Dire" bruges til at formidle tale eller kommunikation. Det er vigtigt for at udtrykke, hvad nogen siger, eller fortælle noget til nogen.
Eksempler:
- Je dis la vérité. (Jeg fortæller sandheden.)
- Il dit bonjour à son voisin. (Han siger hej til sin nabo.)
- Elle a dit qu'elle viendrait demain. (Hun sagde, at hun ville komme i morgen.)

 

5. Pouvoir (kan/at være i stand til)

Beskrivelse: "Pouvoir" udtrykker evne eller tilladelse. Det bruges til at angive evnen til at gøre noget eller til at søge tilladelse til at gøre det.
Eksempler:
- Je peux nager. (Jeg kan svømme.)
- Il ne peut pas venir ce soir. (Han kan ikke komme i aften.)
- Elle a pu partir tôt. (Hun var i stand til at gå tidligt.)

 

6. Devoir (skal/at være nødt til)

Beskrivelse: "Devoir" betyder forpligtelse eller nødvendighed. Det bruges, når der er et krav eller en pligt til at gøre noget.
Eksempler:
- Je dois étudier pour l'examen. (Jeg skal læse til eksamen.)
- Il doit rendre son travail demain. (Han skal aflevere sit arbejde i morgen.)
- Elle a dû annuler son voyage. (Hun var nødt til at aflyse sin rejse.)

 

7. Aller (at gå)

Beskrivelse: "Aller" betyder bevægelse fra et sted til et andet. Det er et almindeligt verbum, der bruges, når man taler om at gå et sted hen.
Eksempler:
- Je vais au cinéma ce soir. (Jeg skal i biografen i aften).
- Il va à l'école en bus. (Han tager bussen til skole.)

 

8. Voir (at se)

Beskrivelse: "Voir" refererer til det at opfatte med øjnene. Det bruges til at beskrive evnen til at se eller det at være vidne til noget.
Eksempler:
- Je vois un oiseau dans le ciel. (Jeg ser en fugl på himlen.)
- Il voit un film intéressant. (Han ser en interessant film.)
- Elle a vu un spectacle incroyable hier soir. (Hun så et utroligt show i går aftes).

 

9. Savoir (at vide)

Beskrivelse: "Savoir" betegner at have viden eller at være opmærksom på noget. Det bruges, når man taler om at kende fakta eller information.
Eksempler:
- Je sais parler français. (Jeg ved, hvordan man taler fransk.)
- Il sait jouer de la guitare. (Han ved, hvordan man spiller guitar.)
- Elle savait la réponse à la question. (Hun kendte svaret på spørgsmålet.)

 

10. Venir (at komme)

Beskrivelse: "Venir" indikerer bevægelse mod taleren eller et bestemt sted. Det bruges til at beskrive det at komme til et sted.
Eksempler:
- Je viens de la bibliothèque. (Jeg kommer fra biblioteket.)
- Il vient à la fête ce soir. (Han kommer til festen i aften.)
- Elle est venue me voir hier. (Hun kom for at se mig i går.)

Dette er de første 10 verber på vores liste, hver med sin unikke brug og betydning i det franske sprog. At øve disse verber i kontekst vil hjælpe dig med at blive bedre til at bruge dem effektivt.