Bøjning af det franske verbum "compter"

Det franske verbum "compter" er et alsidigt verbum, der ofte bruges i hverdagssamtaler. Det betyder "at tælle" eller "at regne", og det er et vigtigt verbum at kende, når man diskuterer tal og udregninger på fransk. I denne artikel vil vi undersøge, hvordan man bøjer "compter" i forskellige tider og stemninger for at udtrykke forskellige handlinger og ideer.

 

Nutid (Présent)

I nutid bøjes "compter" på følgende måde:

- Je compte (jeg tæller)
- Tu comptes (Du tæller)
- Il/elle/on compte (Han/hun/den ene tæller)
- Nous comptons (Vi tæller)
- Vous comptez (Du tæller)
- Ils/elles comptent (De tæller)

 

Ufuldkommen tid (Imparfait)

Imperfektum bruges til at beskrive igangværende handlinger eller sædvanlige handlinger i fortiden. For at bøje "compter" i imperfektum skal du følge dette mønster:

- Je comptais (jeg talte)
- Tu comptais (Du talte)
- Il/elle/on comptait (Han/hun/den ene talte)
- Nous comptions (Vi talte)
- Vous comptiez (Du talte)
- Ils/elles comptaient (De talte)

 

Fremtidsform (Futur Simple)

For at udtrykke handlinger, der vil ske i fremtiden, skal du bruge futurum:

- Je compterai (Jeg vil tælle)
- Tu compteras (Du vil tælle)
- Il/elle/on comptera (Han/hun/den ene vil tælle)
- Nous compterons (Vi vil tælle)
- Vous compterez (Du vil tælle)
- Ils/elles compteront (De vil tælle)

 

Betinget tid (Conditionnel Présent)

Betinget tid bruges til at tale om handlinger, der er afhængige af en bestemt betingelse eller omstændighed. Følg dette mønster for at bøje "compter" i konditionalis:

- Je compterais (jeg ville tælle)
- Tu compterais (Du ville tælle)
- Il/elle/on compterait (Han/hun/anden ville tælle)
- Nous compterions (Vi ville tælle)
- Vous compteriez (Du ville tælle)
- Ils/elles compteraient (De ville tælle)

 

Konjunktiv (Subjonctif Présent)

Konjunktiv bruges til at udtrykke usikkerhed, tvivl, ønske eller nødvendighed. Bøjning af "compter" i konjunktiv kræver et andet sæt endelser:

- Que je compte (At jeg tæller)
- Que tu comptes (At du tæller)
- Qu'il/elle/on compte (at han/hun/man tæller)
- Que nous comptions (At vi tæller)
- Que vous comptiez (At du tæller)
- Qu'ils/elles comptent (at de tæller)

 

10 eksempler på sætninger med ordet "compter"

Her er 10 eksempler på sætninger med ordet "compter" i forskellige grammatiske tider:

  1. Je compte les étoiles dans le ciel. (Jeg tæller stjernerne på himlen.) - Nutid
  2. Tu comptais les pièces de monnaie hier soir. (Du talte mønterne i går aftes.) - Imperfektum
  3. Il comptera l'argent demain. (Han vil tælle pengene i morgen.) - Fremtid
  4. Nous comptions sur toi pour la réponse. (Vi regnede med, at du ville give os svaret.) - Imperfektum
  5. Vous compterez les jours jusqu'à son retour. (Du vil tælle dagene, indtil han vender tilbage.) - Fremtid
  6. Ils veulent que je compte les votes. (De vil have mig til at tælle stemmerne.) - Konjunktiv
  7. Que tu comptes ou non, cela ne change rien. (Om du tæller eller ej, det ændrer ikke noget.) - Konjunktiv
  8. Elle compterait sur moi en cas de besoin. (Hun ville regne med mig i tilfælde af behov.) - Betinget tid
  9. Nous comptions les minutes jusqu'à la fin du film. (Vi talte minutterne, indtil filmen var slut.) - Imperfektum
  10. Vous pouvez compter sur notre soutien. (Du kan regne med vores støtte.) - Nutid

 

Opsummering

At bøje det franske verbum "compter" er vigtigt for at udtrykke forskellige handlinger og ideer relateret til at tælle og regne. Uanset om du diskuterer fortidige, nutidige eller fremtidige begivenheder eller udtrykker tvivl eller ønske, vil det i høj grad forbedre din evne til at kommunikere effektivt på fransk, hvis du ved, hvordan man bøjer "compter" i forskellige tider og stemninger. Øv disse bøjninger regelmæssigt for at blive bedre til at bruge dette alsidige verbum.