Veelgemaakte fouten in Duitse meervoudsvormen en hoe ze te corrigeren

Duitse meervoudsvormen kunnen lastig zijn voor leerlingen en leiden vaak tot fouten die het begrip en de spreekvaardigheid beïnvloeden. In dit artikel bekijken we een aantal veelgemaakte fouten in Duitse meervoudsvormen en geven we richtlijnen om ze te corrigeren.

 

Verkeerd gebruik van Umlauts

Een veelgemaakte fout is het onjuiste gebruik van umlauten (ä, ö, ü) in meervoudsvormen. Soms vergeten leerlingen umlauten toe te voegen bij het vormen van het meervoud van zelfstandige naamwoorden die dat vereisen.

Voorbeeld:

  • Enkelvoud: der Apfel (de appel)
  • Onjuist meervoud: die Apfels
  • Juist meervoud: die Äpfel

 

Toevoegen van -s in plaats van -e

Een andere veelgemaakte fout is het toevoegen van -s in plaats van -e om het meervoud te vormen, vooral voor masculine en neuter zelfstandige naamwoorden.

Voorbeeld:

  • Enkelvoud: das Buch (het boek)
  • Onjuist meervoud: das Buchs
  • Juist meervoud: die Bücher

 

Geen verandering in meervoudsvorm

Sommige zelfstandige naamwoorden in het Duits hebben dezelfde vorm in zowel het enkelvoud als het meervoud. Leerlingen voegen echter vaak ten onrechte letters toe of verwijderen letters wanneer ze het meervoud vormen.

Voorbeeld:

  • Enkelvoud: der Garten (de tuin)
  • Onjuist meervoud: der Gartens
  • Juist meervoud: die Gärten