Fonetiikan rooli saksan ääntämisessä: Konsonantit, vokaalit ja diftongit.

Fonetiikalla on ratkaiseva merkitys minkä tahansa kielen, myös saksan kielen, ääntämisen hallitsemisessa. Tässä artikkelissa tarkastelemme fonetiikan merkitystä saksan kielen konsonanttien, vokaalien ja diftongien ääntämisen ymmärtämisessä.

 

Konsonantit

Saksalaiset konsonantit voivat joskus erota ääntämykseltään englantilaisista vastineistaan. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • “W”: Saksaksi, “w” lausutaan kuten englannin “v”. Esimerkiksi, “Wasser” (vesi) lausutaan “vah-ser”.
  • “R”: Saksalainen “r” äänne lausutaan usein gutturaalisemmin kuin englannissa. Se on vähän kuin ranskalainen “r”. Esimerkiksi, “rot” (punainen) ääntyy kurkkumaisella äänellä.
  • "CH": Riippuen sen sijainnista sanassa, “ch” voi olla erilaisia ääntämyksiä. Sanan alussa tai tiettyjen konsonanttien jälkeen, kuten esim. “s”, se lausutaan kurkkukielellä. “kh” ääni, joka muistuttaa skotlantilaista “loch”. Esimerkiksi, “ich” (I) lausutaan “ikh”. Muissa asennoissa se on enemmän kuin englantilainen “sh” ääni. Esimerkiksi, “nicht” (ei) lausutaan “nikht”.

 

Vokaalit

Myös saksan vokaaleilla on oma ääntämyksensä, joka voi poiketa englannin kielestä. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • “A”: Saksaksi, “a” lausutaan kuten “a” englanninkielisessä sanassa “father”. Esimerkiksi, “Mann” (mies) lausutaan “mahn”.
  • “E”: Saksalainen “e” lausutaan yleensä kuten “e” englanninkielisessä sanassa “bet”. Esimerkiksi, “sehen” (nähdä) lausutaan “zeh-en”.
  • “Ü”: Tämä vokaali on ainutlaatuinen saksan kielessä. Se lausutaan kuten “u” ranskankielisessä sanassa “rue”. Esimerkiksi, “fühlen” (tuntea) lausutaan “fyool-en”.

 

Diftongeja

Diftongeja ovat kahden vokaalin yhdistelmiä, jotka lausutaan samassa tavussa. Saksan kielessä ne voivat muuttaa ääntämistä merkittävästi. Tässä on esimerkki:

  • “AU”: Saksaksi, “au” lausutaan kuten “ow” englanninkielisessä sanassa “cow”. Esimerkiksi, “Haus” (talo) lausutaan “hows”.

Saksan konsonanttien, vokaalien ja diftongien fonetiikan ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta kieli voidaan ääntää ja ymmärtää tarkasti.